Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

«Ἡ δρ Ὄλγα Ντιέτουπσκα, ἰατρός, εἰς σύσκεψιν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Βασιλικοῦ Ἰνστιτούτου Δημοσίας Ὑγείας, ἐπρότεινε ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς τούς ἀνηλίκους Ἄγγλους νά παντρεύωνται ἀπό τοῦ 14ου ἔτους τῆς ἡλικίας των, διότι ἔτσι θά μειωθῇ τό ποσοστόν τῶν παρανόμων δεσμῶν. Εἰς τό Ἰσραήλ, ὅπου ὁ γάμος ἐπιτρέπεται ἀπό ἡλικίας 14 ἐτῶν, παρατηρεῖται μείωσις τῶν παρανόμων δεσμῶν». Ἀλλά, διατί ὄχι ἀπό 12 καί ἀπό 10 ἐτῶν καί ἀπό 8 διά τά κορίτσια;… Θά παίζουν «τῇς κουμπάρες» ἐκ τοῦ φυσικοῦ. Καί ὁ γάμος ἀπό «μυστήριον» θά γίνῃ κωμωδία –κατάλληλος διά τάς ἐξετάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΔΑΦΝΗΣ

Εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς Δάφνης ἠπειλήθησαν χθές σοβαρά ἐπεισόδια μεταξύ ἐθνικοφρόνων πολιτῶν καί ἀριστερῶν, διότι οἱ ἐθνικόφρονες διεμαρτυρήθησαν, ἐπειδή ὁ δημαρχεύων Δάφνης καί οἱ ἀριστεροί δημοτικοί σύμβουλοι δέν ἀνήρτησαν τήν Ἑλληνικήν σημαίαν εἰς τό Δημαρχεῖον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀργανωθείσης ἐκεῖ χθές ἑορτῆς ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς νίκης κατά τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν. Οἱ ἐθνικόφρονες πολῖται κατώρθωσαν νά ἀνέλθουν εἰς τό Δημαρχεῖον καί νά ὑψώσουν τήν Ἑλληνικήν σημαίαν. Ταυτοχρόνως, ἐπενέβη ἰσχυρά δύναμις τῆς Χωροφυλακῆς, ἡ ὁποία ἀπεκατέστησε τήν τάξιν.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!