ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΩΜΩΔΙΑ

«Ἡ δρ Ὄλγα Ντιέτουπσκα, ἰατρός, εἰς σύσκεψιν ὀργανωθεῖσαν ὑπό τοῦ Βασιλικοῦ Ἰνστιτούτου Δημοσίας Ὑγείας, ἐπρότεινε ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς τούς ἀνηλίκους Ἄγγλους νά παντρεύωνται ἀπό τοῦ 14ου ἔτους τῆς ἡλικίας των, διότι ἔτσι θά μειωθῇ τό ποσοστόν τῶν παρανόμων δεσμῶν. Εἰς τό Ἰσραήλ, ὅπου ὁ γάμος ἐπιτρέπεται ἀπό ἡλικίας 14 ἐτῶν, παρατηρεῖται μείωσις τῶν παρανόμων δεσμῶν». Ἀλλά, διατί ὄχι ἀπό 12 καί ἀπό 10 ἐτῶν καί ἀπό 8 διά τά κορίτσια;… Θά παίζουν «τῇς κουμπάρες» ἐκ τοῦ φυσικοῦ. Καί ὁ γάμος ἀπό «μυστήριον» θά γίνῃ κωμωδία –κατάλληλος διά τάς ἐξετάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΝ ΔΑΦΝΗΣ

Εἰς τό Δημαρχεῖον τῆς Δάφνης ἠπειλήθησαν χθές σοβαρά ἐπεισόδια μεταξύ ἐθνικοφρόνων πολιτῶν καί ἀριστερῶν, διότι οἱ ἐθνικόφρονες διεμαρτυρήθησαν, ἐπειδή ὁ δημαρχεύων Δάφνης καί οἱ ἀριστεροί δημοτικοί σύμβουλοι δέν ἀνήρτησαν τήν Ἑλληνικήν σημαίαν εἰς τό Δημαρχεῖον, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ὀργανωθείσης ἐκεῖ χθές ἑορτῆς ἐπί τῇ ἐπετείῳ τῆς νίκης κατά τῶν κομμουνιστοσυμμοριτῶν. Οἱ ἐθνικόφρονες πολῖται κατώρθωσαν νά ἀνέλθουν εἰς τό Δημαρχεῖον καί νά ὑψώσουν τήν Ἑλληνικήν σημαίαν. Ταυτοχρόνως, ἐπενέβη ἰσχυρά δύναμις τῆς Χωροφυλακῆς, ἡ ὁποία ἀπεκατέστησε τήν τάξιν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923