ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ
ΕΠΙ ΕΝΟΙΚΙΩ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης: «Ὅσοι Ἀμερικανοί σκοπεύουν νά κάμουν πάρτυ καί θέλουν νά ἐντυπωσιάσουν τούς φίλους των, ἠμποροῦν νά ἐνοικιάσουν, ἀπό εἰδικά γραφεῖα, μερικούς καλεσμένους μέ ἐξέχουσαν κοινωνικήν θέσιν. Αὐτό τούς στοιχίζει γύρω στά 100 δολλάρια τήν βραδυά. Ἐπίσης, μέ ἕνα πουρμπουάρ 10 δολλαρίων, οἱ ἐνοικιασμένοι προσκεκλημένοι διηγοῦνται τήν ἱστορίαν τῆς οἰκογένειάς των, καί ἔχει κανείς τό δικαίωμα νά τούς παρουσιάσῃ ὡς παλαιούς φίλους». Δέν γνωρίζομεν τί γίνεται εἰς τήν Ἀμερικήν∙ ἀλλ’ εἰς τάς Ἀθήνας θά ἦτο δύσκολον νά ἐφαρμοσθῇ αὐτό τό σύστημα τῆς ἐνοικιάσεως προσωπικοτήτων. Καί τοῦτο, διότι οὐδείς σοβαρός ἄνθρωπος θά ἐδέχετο, ἀντί 3.000 δραχ., νά ὑποστῇ τήν… ἀνίαν καί τήν πλῆξιν μιᾶς Ἀθηναϊκῆς δεξιώσεως νεοπλούτων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΛ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Πλέον τῶν 130.000 κατοίκων τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου ἐπεσκέφθησαν χθές τόν ἀνατολικόν τομέα τῆς πόλεως καί μακραί σειραί αὐτοκινήτων ἀνέμενον ἔξωθι τῶν σημείων ἐλέγχου, διά τάς ἀναγκαίας διατυπώσεις. Πάντως, φρουροί τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας κατέβαλον πᾶσαν προσπάθειαν, διά νά διευκολύνουν τήν δίοδον τῶν ὀχημάτων, ὁ δέ ἔλεγχος ἦτο μᾶλλον τυπικός. Εἰς πολλά σημεῖα διαβάσεως, οἱ φρουροί ἐπέτρεψαν τήν εἴσοδον ἄνευ ἐλέγχου. Οἱ ἐπισκέπται εἰδοποιοῦντο διά μεγαφώνων νά ἐπιστρέψουν ἐγκαίρως τήν νύκτα εἰς τόν δυτικόν τομέα διά νά ἀποφευχθῇ ὁ συνωστισμός.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.