Δευτέρα, 30 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΛΩΤΟΝ ΧΑΡΕΜΙΟΝ!…

Τηλεγράφημα ἐξ Ἁμβούργου ἀναφέρει, ὅτι ὁ βασιλεύς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας Ἴμπν Σαούδ παρήγγειλεν εἰς γερμανικά ναυπηγεῖα μίαν ὑπερωκεάνειον θαλαμηγόν 45.000 τόννων, ἡ ὁποία προορίζεται ὡς πλωτόν ἀνάκτορον, ἐντός δέ αὐτοῦ θά ἐγκατασταθῇ ὁλόκληρον τό χαρέμιον τοῦ μονάρχου. Τό πλήρωμα τοῦ πλοίου θ’ ἀποτελῆται ἀποκλειστικῶς ἀπό εὐνούχους, σπουδάζοντας ἤδη εἰς ναυτικάς σχολάς τῆς Εὐρώπης!… Τό πλοῖον, βεβαίως, φαίνεται τεράστιον, ἀλλ’ εἶναι ἀνάλογον πρός τό χαρέμιον τοῦ Ἄραβος μονάρχου, ὁ ὁποῖος, ἐν περιπτώσει θαλασσίου ἀτυχήματος, κινδυνεύει νά χάσῃ ὅλα του τά «οὐρί»!… Ἐκτός πλέον, ἄν βασίζεται εἰς τήν ἱκανότητα τῶν εὐνούχων ναυτικῶν του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ὡς ἐγνώσθη σήμερον, μετά τήν διευθέτησιν τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου καί τοῦ κ. Τσιριμώκου, οὗτος θά προσέλθῃ τήν προσεχῆ Πέμπτην εἰς τήν τακτικήν καθ’ ἑβδομάδα σύσκεψιν τῶν κοινοβουλευτικῶν μελῶν. Ἐπίσης, ὁ κ. Τσιριμῶκος, ἐντός τῆς ἡμέρας, θά προβῇ εἰς τήν μεταβολήν τῆς ἐν τῇ Βουλῇ δηλώσεώς του, προσαρμόζων αὐτήν πρός τάς ἀντιστοίχους δηλώσεις τῶν ἄλλων βουλευτῶν – ὅτι δηλαδή μετέχει τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ὡς ἁπλοῦς βουλευτής καί οὐχί ὡς ἀρχηγός τῆς Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ