Δευτέρα, 30 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΛΩΤΟΝ ΧΑΡΕΜΙΟΝ!…

Τηλεγράφημα ἐξ Ἁμβούργου ἀναφέρει, ὅτι ὁ βασιλεύς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας Ἴμπν Σαούδ παρήγγειλεν εἰς γερμανικά ναυπηγεῖα μίαν ὑπερωκεάνειον θαλαμηγόν 45.000 τόννων, ἡ ὁποία προορίζεται ὡς πλωτόν ἀνάκτορον, ἐντός δέ αὐτοῦ θά ἐγκατασταθῇ ὁλόκληρον τό χαρέμιον τοῦ μονάρχου. Τό πλήρωμα τοῦ πλοίου θ’ ἀποτελῆται ἀποκλειστικῶς ἀπό εὐνούχους, σπουδάζοντας ἤδη εἰς ναυτικάς σχολάς τῆς Εὐρώπης!… Τό πλοῖον, βεβαίως, φαίνεται τεράστιον, ἀλλ’ εἶναι ἀνάλογον πρός τό χαρέμιον τοῦ Ἄραβος μονάρχου, ὁ ὁποῖος, ἐν περιπτώσει θαλασσίου ἀτυχήματος, κινδυνεύει νά χάσῃ ὅλα του τά «οὐρί»!… Ἐκτός πλέον, ἄν βασίζεται εἰς τήν ἱκανότητα τῶν εὐνούχων ναυτικῶν του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ὡς ἐγνώσθη σήμερον, μετά τήν διευθέτησιν τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου καί τοῦ κ. Τσιριμώκου, οὗτος θά προσέλθῃ τήν προσεχῆ Πέμπτην εἰς τήν τακτικήν καθ’ ἑβδομάδα σύσκεψιν τῶν κοινοβουλευτικῶν μελῶν. Ἐπίσης, ὁ κ. Τσιριμῶκος, ἐντός τῆς ἡμέρας, θά προβῇ εἰς τήν μεταβολήν τῆς ἐν τῇ Βουλῇ δηλώσεώς του, προσαρμόζων αὐτήν πρός τάς ἀντιστοίχους δηλώσεις τῶν ἄλλων βουλευτῶν – ὅτι δηλαδή μετέχει τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ὡς ἁπλοῦς βουλευτής καί οὐχί ὡς ἀρχηγός τῆς Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ