Δευτέρα, 30 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΛΩΤΟΝ ΧΑΡΕΜΙΟΝ!…

Τηλεγράφημα ἐξ Ἁμβούργου ἀναφέρει, ὅτι ὁ βασιλεύς τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας Ἴμπν Σαούδ παρήγγειλεν εἰς γερμανικά ναυπηγεῖα μίαν ὑπερωκεάνειον θαλαμηγόν 45.000 τόννων, ἡ ὁποία προορίζεται ὡς πλωτόν ἀνάκτορον, ἐντός δέ αὐτοῦ θά ἐγκατασταθῇ ὁλόκληρον τό χαρέμιον τοῦ μονάρχου. Τό πλήρωμα τοῦ πλοίου θ’ ἀποτελῆται ἀποκλειστικῶς ἀπό εὐνούχους, σπουδάζοντας ἤδη εἰς ναυτικάς σχολάς τῆς Εὐρώπης!… Τό πλοῖον, βεβαίως, φαίνεται τεράστιον, ἀλλ’ εἶναι ἀνάλογον πρός τό χαρέμιον τοῦ Ἄραβος μονάρχου, ὁ ὁποῖος, ἐν περιπτώσει θαλασσίου ἀτυχήματος, κινδυνεύει νά χάσῃ ὅλα του τά «οὐρί»!… Ἐκτός πλέον, ἄν βασίζεται εἰς τήν ἱκανότητα τῶν εὐνούχων ναυτικῶν του…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

Ὡς ἐγνώσθη σήμερον, μετά τήν διευθέτησιν τῆς διαφορᾶς μεταξύ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἑνώσεως Κέντρου καί τοῦ κ. Τσιριμώκου, οὗτος θά προσέλθῃ τήν προσεχῆ Πέμπτην εἰς τήν τακτικήν καθ’ ἑβδομάδα σύσκεψιν τῶν κοινοβουλευτικῶν μελῶν. Ἐπίσης, ὁ κ. Τσιριμῶκος, ἐντός τῆς ἡμέρας, θά προβῇ εἰς τήν μεταβολήν τῆς ἐν τῇ Βουλῇ δηλώσεώς του, προσαρμόζων αὐτήν πρός τάς ἀντιστοίχους δηλώσεις τῶν ἄλλων βουλευτῶν – ὅτι δηλαδή μετέχει τῆς Ἑνώσεως Κέντρου ὡς ἁπλοῦς βουλευτής καί οὐχί ὡς ἀρχηγός τῆς Δημοκρατικῆς Ἑνώσεως.

Απόψεις

Ευαγγελία Κ. Λάππα – Η ζωή ενός πρίγκιπα: Ένα ξεχωριστό έργο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πελασγός

Εφημερίς Εστία
Η ζωή ενός πρίγκιπα: Αφιερωμένο στον Βασιλέα Κωνσταντίνο ΙΒ΄ τον Στρατηλάτη

Τά σύνορα «πέφτουν» ἀπό μέσα!

Εφημερίς Εστία
Δεκατρεῖς ἐπίορκοι συνοριοφύλακες τοῦ Ἕβρου σέ ἀνοικτή γραμμή καί συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές-δουλεμπόρους – Ἄνοιξε Κερκόπορτα στόν φράκτη

Ἄθεος, βουδιστής ἤ μουσουλμᾶνος ἄν ζεῖς στήν Εὐρώπη δικές σου οἱ χριστιανικές ἀξίες

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ μέ μεγάλο ἐνδιαφέρον αὐτές τίς ἡμέρες τήν συζήτηση γιά τόν ρόλο τῆς Ἐκκλησίας στίς ἐκλογές καί τά χριστιανικά κόμματα, ἡ ὁποία ἔχει προσλάβει ἕναν χαρακτῆρα συνωμοτικό, λές καί πρόκειται περί παρθενογενέσεως, καί διερωτῶμαι:

«Ἀνυπομονεῖ» νά συνεργασθεῖ μέ τόν Ἐρντογάν ὁ Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
Μετά τό ἀρχικό σόκ τῆς ἐπικρατήσεως Ἐρντογάν (ἤδη ἀπό τόν α΄ γῦρο κατ’ οὐσίαν), τώρα ἡ Δύσις, στό ἀνώτατο μάλιστα ἐπίπεδο, πασχίζει γιά ἀποκατάσταση τῶν σχέσεων.

Καί τό χῶμα δέν ἔδεσε ποτέ μέ τήν φτέρνα τους…

Δημήτρης Καπράνος
Κέρδισε, ὡς ἀναμενόταν, ὁ «μπαμπατζίμ» τήν ἐκλογική μάχη. Ἀναμενόμενο, διότι οἱ Τοῦρκοι –ἀκόμη– ἐπιθυμοῦν ἕναν «μπαμπατζίμ» (πατερούλη) νά τούς κυβερνᾶ καί ὄχι ἕναν «μπουγιούκ μπαμπᾶ» (παππούλη) νά τούς συμβουλεύει.