ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΝ;

Ἐρωτηθείς, ὑπό τῶν κυβερνητικῶν συντακτῶν, ἄν θά προβῇ εἰς δήλωσιν ἐπί τοῦ λεγομένου «Μακεδονικοῦ», ὁ ἀφιχθείς ἐνταῦθα Νοτιοσλαῦος Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Πόποβιτς ἀπήντησε: «Προφανῶς, ὄχι!». Πράγματι! Διατί νά προβῇ εἰς δηλώσεις περί τοῦ «Μακεδονικοῦ», ἀφοῦ ὅ,τι ἔχει νά εἰπῇ ἐπί τοῦ προκειμένου ἡ Νοτιοσλαυϊκή Κυβέρνησις, τό λέγει διά τοῦ περιοδικοῦ, πού ἐκδίδει ἡ… Ἑλληνική κυβέρνησις ἐν Ἀθήναις!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Τήν 10.30 π.μ. εἰς τόν ναΐσκον τοῦ Συντάγματος Χωροφυλακῆς Μακρυγιάννη ἐγένετο παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου μνημόσυνον ὑπέρ τῶν πεσόντων κατά τάς μάχας τοῦ 1944. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὡμίλησεν ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τόν ἡρωισμόν καί τάς θυσίας τῶν ἀνδρῶν τοῦ Συντάγματος Μακρυγιάννη.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…