Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟΝ;

Ἐρωτηθείς, ὑπό τῶν κυβερνητικῶν συντακτῶν, ἄν θά προβῇ εἰς δήλωσιν ἐπί τοῦ λεγομένου «Μακεδονικοῦ», ὁ ἀφιχθείς ἐνταῦθα Νοτιοσλαῦος Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Πόποβιτς ἀπήντησε: «Προφανῶς, ὄχι!». Πράγματι! Διατί νά προβῇ εἰς δηλώσεις περί τοῦ «Μακεδονικοῦ», ἀφοῦ ὅ,τι ἔχει νά εἰπῇ ἐπί τοῦ προκειμένου ἡ Νοτιοσλαυϊκή Κυβέρνησις, τό λέγει διά τοῦ περιοδικοῦ, πού ἐκδίδει ἡ… Ἑλληνική κυβέρνησις ἐν Ἀθήναις!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

Τήν 10.30 π.μ. εἰς τόν ναΐσκον τοῦ Συντάγματος Χωροφυλακῆς Μακρυγιάννη ἐγένετο παρουσίᾳ τοῦ Βασιλέως καί τοῦ Διαδόχου μνημόσυνον ὑπέρ τῶν πεσόντων κατά τάς μάχας τοῦ 1944. Μετά τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ὡμίλησεν ὁ κ. ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τόν ἡρωισμόν καί τάς θυσίας τῶν ἀνδρῶν τοῦ Συντάγματος Μακρυγιάννη.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ