ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 29 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΕΝNΟΝ

Καθ’ ἥν ὥραν συνεχίζεται ἡ προέλασις τῶν Ἐρυθρῶν Κινέζων εἰς τάς Ἰνδίας, κυκλοφοροῦν φῆμαι εἰς τό Νέον Δελχί, ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀπόλυσις τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀμύνης κ. Κρίσνα Μέννον, ὡς ὑπευθύνου διά τά ἀπαράσκευον τῆς χώρας καί τήν οὐσιαστικήν ἀνυπαρξίαν στρατοῦ. Καί, ναί μέν, εἶναι δυσάρεστος διά τήν Δύσιν ἡ τροπή αὐτή τῶν πραγμάτων εἰς τήν Ἀσίαν· ἡ γελοιοποίησις ὅμως τοῦ κ. Μέννον δέν ἠμπορεῖ παρά νά εὐχαριστήσῃ τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι δέν λησμονοῦν τάς κακοήθεις μωρίας του περί «χωριστῆς ἐθνότητος» τῆς Κύπρου! Ἀντί νά ἀναμιγνύεται εἰς τά ζητήματα τῶν ἄλλων λαῶν πού ζητοῦν τήν ἐλευθερίαν των, δέν ἐκύτταζε νά ἐσφαλίσῃ, τοὐλάχιστον, τήν ἄμυναν τῆς… ἰνδικῆς ἐθνότητος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΖΗΤΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ὑπό τοῦ διοικητοῦ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης κ. Ἀποστολίδη, ἐκοινοποιήθη πρός τούς διεθυντάς καί τό προσωπικόν τῶν ὑποκαταστημάτων ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως καταβληθῇ προσπάθεια αὐξήσεως τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων παρά τῇ Τραπέζῃ. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται ὅτι ἐν ἔτει 1938, αἱ παρά τῇ ΑΤΕ καταθέσεις τῶν ἰδιωτῶν ἀγροτῶν ἀνήρχοντο εἰς 3 δισεκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 8 δισεκατομμυρίων, ἐνῷ σήμερον περιορίζονται εἰς 1.400 ἑκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 22 δισεκατομμυρίων

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ