Δευτέρα, 29 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΜΕΝNΟΝ

Καθ’ ἥν ὥραν συνεχίζεται ἡ προέλασις τῶν Ἐρυθρῶν Κινέζων εἰς τάς Ἰνδίας, κυκλοφοροῦν φῆμαι εἰς τό Νέον Δελχί, ὅτι ἐπίκειται ἡ ἀπόλυσις τοῦ Ὑπουργοῦ τῆς Ἀμύνης κ. Κρίσνα Μέννον, ὡς ὑπευθύνου διά τά ἀπαράσκευον τῆς χώρας καί τήν οὐσιαστικήν ἀνυπαρξίαν στρατοῦ. Καί, ναί μέν, εἶναι δυσάρεστος διά τήν Δύσιν ἡ τροπή αὐτή τῶν πραγμάτων εἰς τήν Ἀσίαν· ἡ γελοιοποίησις ὅμως τοῦ κ. Μέννον δέν ἠμπορεῖ παρά νά εὐχαριστήσῃ τούς Ἕλληνας, οἱ ὁποῖοι δέν λησμονοῦν τάς κακοήθεις μωρίας του περί «χωριστῆς ἐθνότητος» τῆς Κύπρου! Ἀντί νά ἀναμιγνύεται εἰς τά ζητήματα τῶν ἄλλων λαῶν πού ζητοῦν τήν ἐλευθερίαν των, δέν ἐκύτταζε νά ἐσφαλίσῃ, τοὐλάχιστον, τήν ἄμυναν τῆς… ἰνδικῆς ἐθνότητος;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΖΗΤΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Ὑπό τοῦ διοικητοῦ τῆς Ἀγροτικῆς Τραπέζης κ. Ἀποστολίδη, ἐκοινοποιήθη πρός τούς διεθυντάς καί τό προσωπικόν τῶν ὑποκαταστημάτων ἔγγραφον, διά τοῦ ὁποίου ζητεῖται ὅπως καταβληθῇ προσπάθεια αὐξήσεως τῶν ἰδιωτικῶν καταθέσεων παρά τῇ Τραπέζῃ. Εἰς τό ἔγγραφον ἀναφέρεται ὅτι ἐν ἔτει 1938, αἱ παρά τῇ ΑΤΕ καταθέσεις τῶν ἰδιωτῶν ἀγροτῶν ἀνήρχοντο εἰς 3 δισεκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 8 δισεκατομμυρίων, ἐνῷ σήμερον περιορίζονται εἰς 1.400 ἑκατομμύρια δρχ. ἐπί κυκλοφοροῦντος χαρτονομίσματος 22 δισεκατομμυρίων

Απόψεις

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!