ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 29 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΝ
ΙΑΤΡΕΙΟΝ

«Στό κτίριον τοῦ ὑποκαταστήματος ΙΚΑ Νέας Ἰωνίας, καταργεῖται ἡ καθιερωμένη ἑνιαία δι’ ὅλους τούς ἀσθενεῖς αἴθουσα ἀναμονῆς καί ἀντικαθίσταται ἀπό μικρά δωματιάκια, βαμμένα μέ τό χρῶμα πού θά ἀντιστοιχῇ στήν εἰδικότητα κάθε ἰατρείου. Τό ἴδιο χρῶμα θά ἔχουν καί ἡ πόρτες τῶν ἰατρείων. Τό χειρουργικό π.χ. θά ἔχῃ κόκκινο χρῶμα (σ.ἐ. τοῦ… αἵματος;), τό παθολογικό κίτρινο, τό δερματολογικό πράσινο κ.ο.κ.». Ἔτσι, κατά τάς ὥρας τῆς ἀτελευτήτου ἀναμονῆς των, οἱ ἀτυχεῖς ἀσθενεῖς θά τραγουδοῦν «τῆς πράσινες, τῆς κόκκινες, τῆς θαλασσιές τῆς πόρτες». Καί εἰς τό τέλος, θά ἱκετεύουν νά ἀνοίξῃ μία οἱουδήποτε χρώματος πόρτα, ἀρκεῖ μόνον νά ἐξετασθοῦν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΑΣΤΡΟ ΖΗΤΕΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ
10.000.000 ΩΣ ΛΥΤΡΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Δευτέρα μεσημβρία– Αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι ἀπέρριψαν τόν ἰσχυρισμόν τοῦ Φιδέλ Κάστρο, καθ’ ὄν ἡ Ἀμερική «τόν ἐξαπάτησεν» εἰς τήν καταβολήν τῶν λύτρων διά τήν παράδοσιν τῶν αἰχμαλώτων τῆς ἀποτυχούσης εἰσβολῆς. Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀνέφερεν ὅτι ὁ Κουβανός ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ὀφείλονται εἰσέτι 10.000.000 δολλαρίων, «θά πρέπει νά ἐλέγξῃ καλύτερον τούς λογαριασμούς του».

Απόψεις

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!