Δευτέρα, 29 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΝ
ΙΑΤΡΕΙΟΝ

«Στό κτίριον τοῦ ὑποκαταστήματος ΙΚΑ Νέας Ἰωνίας, καταργεῖται ἡ καθιερωμένη ἑνιαία δι’ ὅλους τούς ἀσθενεῖς αἴθουσα ἀναμονῆς καί ἀντικαθίσταται ἀπό μικρά δωματιάκια, βαμμένα μέ τό χρῶμα πού θά ἀντιστοιχῇ στήν εἰδικότητα κάθε ἰατρείου. Τό ἴδιο χρῶμα θά ἔχουν καί ἡ πόρτες τῶν ἰατρείων. Τό χειρουργικό π.χ. θά ἔχῃ κόκκινο χρῶμα (σ.ἐ. τοῦ… αἵματος;), τό παθολογικό κίτρινο, τό δερματολογικό πράσινο κ.ο.κ.». Ἔτσι, κατά τάς ὥρας τῆς ἀτελευτήτου ἀναμονῆς των, οἱ ἀτυχεῖς ἀσθενεῖς θά τραγουδοῦν «τῆς πράσινες, τῆς κόκκινες, τῆς θαλασσιές τῆς πόρτες». Καί εἰς τό τέλος, θά ἱκετεύουν νά ἀνοίξῃ μία οἱουδήποτε χρώματος πόρτα, ἀρκεῖ μόνον νά ἐξετασθοῦν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΚΑΣΤΡΟ ΖΗΤΕΙ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ
10.000.000 ΩΣ ΛΥΤΡΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ

Δευτέρα μεσημβρία– Αἱ Ἡνωμέναι Πολιτεῖαι ἀπέρριψαν τόν ἰσχυρισμόν τοῦ Φιδέλ Κάστρο, καθ’ ὄν ἡ Ἀμερική «τόν ἐξαπάτησεν» εἰς τήν καταβολήν τῶν λύτρων διά τήν παράδοσιν τῶν αἰχμαλώτων τῆς ἀποτυχούσης εἰσβολῆς. Τό Σταίητ Ντηπάρτμεντ ἀνέφερεν ὅτι ὁ Κουβανός ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ὀφείλονται εἰσέτι 10.000.000 δολλαρίων, «θά πρέπει νά ἐλέγξῃ καλύτερον τούς λογαριασμούς του».

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924