Δευτέρα, 28 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Εἰς τήν Λευκωσίαν, τό ἀνακριτικόν δικαστήριον διέκοψε τάς ἐργασίας του ἐπ’ ἀόριστον. Ἔτσι, ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία τῶν δυναμιτιστικῶν ἀποπειρῶν κατά τῶν δύο Τουρκικῶν τεμενῶν καί τοῦ παραρτήματος τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὡς ἐπίσης καί τῆς δολοφονίας τῶν δύο Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, τίθεται εἰς τό ἀρχεῖον, τήν ὥραν ὅμως πού ὁ θρασύς καί πράκτωρ τῶν Ἄγγλων Ντενκτάς, δέν παύει ν’ ἀπειλῇ τό σύμπαν. Μιά καί αὐτή ἀπόδειξις, ὅτι ὅλα τά θέματα τῆς δυστυχοῦς Κύπρου εἶναι τό ἀντικείμενον τῆς αἰσχροτέρας συναλλαγῆς. Διά νά μή ἀποδειχθῇ ἡ Τουρκική ἐγκληματικότης θάπτεται καί ἡ ὑπόθεσις τῶν δολοφονιῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Οἱ Βασιλεῖς ἐδέχθησαν εἰς τούς κήπους τῶν Ἀνακτόρων, ἐκπροσώπους τῶν τάξεων, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Οἱ προσκεκλημένοι ἀνήρχοντο εἰς 1.800 περίπου, προήρχοντο δέ ἐξ ὅλης τῆς χώρας. Οἱ Βασιλεῖς, μετά τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, κατῆλθον εἰς τόν κῆπον μετά τήν 6ην μ.μ. συνοδευμένοι ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ἐνῶ ἡ μουσική ἀνέκρουε τόν Ἐθνικόν Ὕμνον. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθησαν τάς εὐχάς τῶν προσκεκλημένων.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε