ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 28 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Εἰς τήν Λευκωσίαν, τό ἀνακριτικόν δικαστήριον διέκοψε τάς ἐργασίας του ἐπ’ ἀόριστον. Ἔτσι, ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία τῶν δυναμιτιστικῶν ἀποπειρῶν κατά τῶν δύο Τουρκικῶν τεμενῶν καί τοῦ παραρτήματος τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὡς ἐπίσης καί τῆς δολοφονίας τῶν δύο Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, τίθεται εἰς τό ἀρχεῖον, τήν ὥραν ὅμως πού ὁ θρασύς καί πράκτωρ τῶν Ἄγγλων Ντενκτάς, δέν παύει ν’ ἀπειλῇ τό σύμπαν. Μιά καί αὐτή ἀπόδειξις, ὅτι ὅλα τά θέματα τῆς δυστυχοῦς Κύπρου εἶναι τό ἀντικείμενον τῆς αἰσχροτέρας συναλλαγῆς. Διά νά μή ἀποδειχθῇ ἡ Τουρκική ἐγκληματικότης θάπτεται καί ἡ ὑπόθεσις τῶν δολοφονιῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Οἱ Βασιλεῖς ἐδέχθησαν εἰς τούς κήπους τῶν Ἀνακτόρων, ἐκπροσώπους τῶν τάξεων, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Οἱ προσκεκλημένοι ἀνήρχοντο εἰς 1.800 περίπου, προήρχοντο δέ ἐξ ὅλης τῆς χώρας. Οἱ Βασιλεῖς, μετά τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, κατῆλθον εἰς τόν κῆπον μετά τήν 6ην μ.μ. συνοδευμένοι ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ἐνῶ ἡ μουσική ἀνέκρουε τόν Ἐθνικόν Ὕμνον. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθησαν τάς εὐχάς τῶν προσκεκλημένων.

Απόψεις

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ