Δευτέρα, 28 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Εἰς τήν Λευκωσίαν, τό ἀνακριτικόν δικαστήριον διέκοψε τάς ἐργασίας του ἐπ’ ἀόριστον. Ἔτσι, ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία τῶν δυναμιτιστικῶν ἀποπειρῶν κατά τῶν δύο Τουρκικῶν τεμενῶν καί τοῦ παραρτήματος τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὡς ἐπίσης καί τῆς δολοφονίας τῶν δύο Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, τίθεται εἰς τό ἀρχεῖον, τήν ὥραν ὅμως πού ὁ θρασύς καί πράκτωρ τῶν Ἄγγλων Ντενκτάς, δέν παύει ν’ ἀπειλῇ τό σύμπαν. Μιά καί αὐτή ἀπόδειξις, ὅτι ὅλα τά θέματα τῆς δυστυχοῦς Κύπρου εἶναι τό ἀντικείμενον τῆς αἰσχροτέρας συναλλαγῆς. Διά νά μή ἀποδειχθῇ ἡ Τουρκική ἐγκληματικότης θάπτεται καί ἡ ὑπόθεσις τῶν δολοφονιῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Οἱ Βασιλεῖς ἐδέχθησαν εἰς τούς κήπους τῶν Ἀνακτόρων, ἐκπροσώπους τῶν τάξεων, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Οἱ προσκεκλημένοι ἀνήρχοντο εἰς 1.800 περίπου, προήρχοντο δέ ἐξ ὅλης τῆς χώρας. Οἱ Βασιλεῖς, μετά τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, κατῆλθον εἰς τόν κῆπον μετά τήν 6ην μ.μ. συνοδευμένοι ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ἐνῶ ἡ μουσική ἀνέκρουε τόν Ἐθνικόν Ὕμνον. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθησαν τάς εὐχάς τῶν προσκεκλημένων.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ