ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 28 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ!

Εἰς τήν Λευκωσίαν, τό ἀνακριτικόν δικαστήριον διέκοψε τάς ἐργασίας του ἐπ’ ἀόριστον. Ἔτσι, ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία τῶν δυναμιτιστικῶν ἀποπειρῶν κατά τῶν δύο Τουρκικῶν τεμενῶν καί τοῦ παραρτήματος τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου, ὡς ἐπίσης καί τῆς δολοφονίας τῶν δύο Τουρκοκυπρίων δημοσιογράφων, τίθεται εἰς τό ἀρχεῖον, τήν ὥραν ὅμως πού ὁ θρασύς καί πράκτωρ τῶν Ἄγγλων Ντενκτάς, δέν παύει ν’ ἀπειλῇ τό σύμπαν. Μιά καί αὐτή ἀπόδειξις, ὅτι ὅλα τά θέματα τῆς δυστυχοῦς Κύπρου εἶναι τό ἀντικείμενον τῆς αἰσχροτέρας συναλλαγῆς. Διά νά μή ἀποδειχθῇ ἡ Τουρκική ἐγκληματικότης θάπτεται καί ἡ ὑπόθεσις τῶν δολοφονιῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΕΔΕΧΘΗΣΑΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ

Οἱ Βασιλεῖς ἐδέχθησαν εἰς τούς κήπους τῶν Ἀνακτόρων, ἐκπροσώπους τῶν τάξεων, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Οἱ προσκεκλημένοι ἀνήρχοντο εἰς 1.800 περίπου, προήρχοντο δέ ἐξ ὅλης τῆς χώρας. Οἱ Βασιλεῖς, μετά τοῦ Διαδόχου Κωνσταντίνου καί τῆς πριγκηπίσσης Εἰρήνης, κατῆλθον εἰς τόν κῆπον μετά τήν 6ην μ.μ. συνοδευμένοι ὑπό τοῦ ὑπ. Ἐργασίας, ἐνῶ ἡ μουσική ἀνέκρουε τόν Ἐθνικόν Ὕμνον. Ἐν συνεχείᾳ ἐδέχθησαν τάς εὐχάς τῶν προσκεκλημένων.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ