Δευτέρα, 28 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ

«Καθ’ ἐγνώσθη, ἡ πριγκήπισσα Ἄννα-Μαρία ἤρχισε τήν ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, χρησιμοποιοῦσα εἰδικούς πρός τοῦτο δίσκους γραμμοφώνου». Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μεταξύ τῶν δίσκων αὐτῶν, δέν θά ὑπάρχῃ κανείς μέ τούς λόγους τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ! Διότι, τότε, ἡ μέλλουσα Βασίλισσα θά ἀπευθύνεται πρός τούς Ἕλληνας ἑλληνιστί καί θά νομίζωμεν ὅλοι ὅτι μᾶς ὁμιλεῖ ἀκόμη δανικά!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΤΑΙ

Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, οἱ διακομισθέντες δι’ ἀεροσκαφῶν τῆς «Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας» κατά τήν διάρκειαν τοῦ 1962 ἐπιβάται, ἀνῆλθον εἰς 604.411. Ἐκ τούτων, οἱ 354.928 ἦσαν προελεύσεως ἐσωτερικοῦ καί οἱ 249.483 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἰδίαν περίοδον, μετεφέρθησαν 7.839.574 χιλιόγραμμα φορτίου, προελεύσεως ἐσωτερικοῦ καί 7.519.010 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ