Δευτέρα, 28 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ

«Καθ’ ἐγνώσθη, ἡ πριγκήπισσα Ἄννα-Μαρία ἤρχισε τήν ἐκμάθησιν τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης, χρησιμοποιοῦσα εἰδικούς πρός τοῦτο δίσκους γραμμοφώνου». Ἄς ἐλπίσωμεν, ὅτι, μεταξύ τῶν δίσκων αὐτῶν, δέν θά ὑπάρχῃ κανείς μέ τούς λόγους τοῦ σημερινοῦ Ἕλληνος πρωθυπουργοῦ! Διότι, τότε, ἡ μέλλουσα Βασίλισσα θά ἀπευθύνεται πρός τούς Ἕλληνας ἑλληνιστί καί θά νομίζωμεν ὅλοι ὅτι μᾶς ὁμιλεῖ ἀκόμη δανικά!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΘΕΝΤΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΕΠΙΒΑΤΑΙ

Συμφώνως πρός ἀνακοίνωσιν τοῦ Ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν, οἱ διακομισθέντες δι’ ἀεροσκαφῶν τῆς «Ὀλυμπιακῆς Ἀεροπορίας» κατά τήν διάρκειαν τοῦ 1962 ἐπιβάται, ἀνῆλθον εἰς 604.411. Ἐκ τούτων, οἱ 354.928 ἦσαν προελεύσεως ἐσωτερικοῦ καί οἱ 249.483 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ. Κατά τήν ἰδίαν περίοδον, μετεφέρθησαν 7.839.574 χιλιόγραμμα φορτίου, προελεύσεως ἐσωτερικοῦ καί 7.519.010 προελεύσεως ἐξωτερικοῦ.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»