ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 27 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

«Συνεστήθη ἐπιτροπή ἐξ ἀνωτέρων ὑπαλλήλων τοῦ ὑπουργείου Συγκοινωνιῶν διά νά μελετήσῃ αἴτημα τῶν κωφαλάλων ὅπως ἐπιτραπῇ εἰς αὐτούς ἡ χορήγησις ἀδείας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου, αἰρομένων τῶν σχετικῶν ἀπαγορευτικῶν διατάξεων τοῦ νόμου». Ἐκ πρώτης ὄψεως, τό αἴτημα φαίνεται παράδοξον· ἀλλά ἴσως οἱ κωφάλαλοι, παρατηρήσαντες ὅτι ὅλοι οἱ ἐν Ἑλλάδι ὁδηγοί συνεννοοῦνται μόνον μέ μοῦντζες, ἐσκέφθησαν ὅτι, αὐτό ἠμποροῦν, κάλλιστα, νά τό κάμουν καί ἐκεῖνοι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ

Οἱ λογοτεχνικοί κύκλοι τῆς Τσεχοσλοβακίας κατεπλάγησαν προσφάτως ἐκ τῆς τεραστίας ζητήσεως, τήν ὁποίαν εἶχεν ἐκ μέρους τοῦ ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ ἡ ἔκδοσις τῆς μεταφράσεως τοῦ ἔργου τοῦ Ὀβιδίου «Ἡ τέχνη τῆς Ἀγάπης». Ἐκ τῆς γενομένης ἐρεύνης διεπιστώθη ὅτι εἰς τήν Τσεχοσλοβακίαν ὑπάρχει ἔλλειψις βιβλίων μέ θέμα τόν ἔρωτα. Ἡ ἐπιθεώρησις «Λίντοβα Ντεμοκράτσιε» συνιστᾶ τήν συγγραφήν μεγαλειτέρου ἀριθμοῦ βιβλίων μέ θέμα τόν ἔρωτα, ἵνα μή ὑποχρεοῦνται οἱ ἀναγνῶσται «νά καταφεύγουν εἰς τάς μυθολογίας».

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ