ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 27 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΖΩΟΦΙΛΩΝ

«Ἀγγλικαί ζωόφιλοι ἑταιρεῖαι ἐκστρατεύουν εἰς τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά συμβάλουν εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς προστασίας τῶν ζώων. Συνεργεῖον, ἐφωδιασμένον διά δύο αὐτοκινήτων καί φορείων, πού θά δωρηθοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἑλλάδα, θά περιέλθῃ τήν χώραν, περισυλλέγον τά ἀδέσποτα καί ἐγκαταλελειμμένα ζῶα. Ἐπίσης, θά διδάξῃ εἰς τούς Ἕλληνας ζωοφίλους μεθόδους θανατώσεως τῶν ζώων». Οἱ Ἄγγλοι ζωόφιλοι ἀγνοοῦν, ὅτι ὑπάρχει, εἰς τήν Ἑλλάδα καί παντοῦ ἀλλοῦ, ἕνα ζῶον, πού λέγεται… ἄνθρωπος, καί πού χρειάζεται, ἐπίσης, προστασίαν! Ἀλλ’ ἤδη ἀπό τόν καιρόν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων εἶχαν ἀποδείξει, ὅτι αὐτό τό εἶδος δέν ὑπάρχει εἰς τήν ζωολογίαν των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δευτέρα.– Καί ἄλλοι Βρεταννοί ἀλεξιπτωτισταί ἐρρίφθησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ὅπως μετάσχουν εἰς γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά γίνουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἀλλά καί ἐντός τῆς ἀρξαμένης ἑβδομάδος θά ριφθοῦν καί ἄλλοι Ἄγγλοι ἀλεξιπτωτισταί εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἁρμοδίως ἀνακοινοῦνται, ὅτι τά γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά διεξαχθοῦν τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καί εἰς Τουρκίαν, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν σημερινήν διεθνῆ κατάστασιν, διότι ἔχουν σχεδιασθῇ ἀπό πέρυσι.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923