Δευτέρα, 27 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΖΩΟΦΙΛΩΝ

«Ἀγγλικαί ζωόφιλοι ἑταιρεῖαι ἐκστρατεύουν εἰς τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά συμβάλουν εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς προστασίας τῶν ζώων. Συνεργεῖον, ἐφωδιασμένον διά δύο αὐτοκινήτων καί φορείων, πού θά δωρηθοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἑλλάδα, θά περιέλθῃ τήν χώραν, περισυλλέγον τά ἀδέσποτα καί ἐγκαταλελειμμένα ζῶα. Ἐπίσης, θά διδάξῃ εἰς τούς Ἕλληνας ζωοφίλους μεθόδους θανατώσεως τῶν ζώων». Οἱ Ἄγγλοι ζωόφιλοι ἀγνοοῦν, ὅτι ὑπάρχει, εἰς τήν Ἑλλάδα καί παντοῦ ἀλλοῦ, ἕνα ζῶον, πού λέγεται… ἄνθρωπος, καί πού χρειάζεται, ἐπίσης, προστασίαν! Ἀλλ’ ἤδη ἀπό τόν καιρόν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων εἶχαν ἀποδείξει, ὅτι αὐτό τό εἶδος δέν ὑπάρχει εἰς τήν ζωολογίαν των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δευτέρα.– Καί ἄλλοι Βρεταννοί ἀλεξιπτωτισταί ἐρρίφθησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ὅπως μετάσχουν εἰς γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά γίνουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἀλλά καί ἐντός τῆς ἀρξαμένης ἑβδομάδος θά ριφθοῦν καί ἄλλοι Ἄγγλοι ἀλεξιπτωτισταί εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἁρμοδίως ἀνακοινοῦνται, ὅτι τά γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά διεξαχθοῦν τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καί εἰς Τουρκίαν, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν σημερινήν διεθνῆ κατάστασιν, διότι ἔχουν σχεδιασθῇ ἀπό πέρυσι.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…