Δευτέρα, 27 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΖΩΟΦΙΛΩΝ

«Ἀγγλικαί ζωόφιλοι ἑταιρεῖαι ἐκστρατεύουν εἰς τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά συμβάλουν εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς προστασίας τῶν ζώων. Συνεργεῖον, ἐφωδιασμένον διά δύο αὐτοκινήτων καί φορείων, πού θά δωρηθοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἑλλάδα, θά περιέλθῃ τήν χώραν, περισυλλέγον τά ἀδέσποτα καί ἐγκαταλελειμμένα ζῶα. Ἐπίσης, θά διδάξῃ εἰς τούς Ἕλληνας ζωοφίλους μεθόδους θανατώσεως τῶν ζώων». Οἱ Ἄγγλοι ζωόφιλοι ἀγνοοῦν, ὅτι ὑπάρχει, εἰς τήν Ἑλλάδα καί παντοῦ ἀλλοῦ, ἕνα ζῶον, πού λέγεται… ἄνθρωπος, καί πού χρειάζεται, ἐπίσης, προστασίαν! Ἀλλ’ ἤδη ἀπό τόν καιρόν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων εἶχαν ἀποδείξει, ὅτι αὐτό τό εἶδος δέν ὑπάρχει εἰς τήν ζωολογίαν των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δευτέρα.– Καί ἄλλοι Βρεταννοί ἀλεξιπτωτισταί ἐρρίφθησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ὅπως μετάσχουν εἰς γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά γίνουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἀλλά καί ἐντός τῆς ἀρξαμένης ἑβδομάδος θά ριφθοῦν καί ἄλλοι Ἄγγλοι ἀλεξιπτωτισταί εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἁρμοδίως ἀνακοινοῦνται, ὅτι τά γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά διεξαχθοῦν τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καί εἰς Τουρκίαν, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν σημερινήν διεθνῆ κατάστασιν, διότι ἔχουν σχεδιασθῇ ἀπό πέρυσι.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ