ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 27 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΖΩΟΦΙΛΩΝ

«Ἀγγλικαί ζωόφιλοι ἑταιρεῖαι ἐκστρατεύουν εἰς τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά συμβάλουν εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς προστασίας τῶν ζώων. Συνεργεῖον, ἐφωδιασμένον διά δύο αὐτοκινήτων καί φορείων, πού θά δωρηθοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἑλλάδα, θά περιέλθῃ τήν χώραν, περισυλλέγον τά ἀδέσποτα καί ἐγκαταλελειμμένα ζῶα. Ἐπίσης, θά διδάξῃ εἰς τούς Ἕλληνας ζωοφίλους μεθόδους θανατώσεως τῶν ζώων». Οἱ Ἄγγλοι ζωόφιλοι ἀγνοοῦν, ὅτι ὑπάρχει, εἰς τήν Ἑλλάδα καί παντοῦ ἀλλοῦ, ἕνα ζῶον, πού λέγεται… ἄνθρωπος, καί πού χρειάζεται, ἐπίσης, προστασίαν! Ἀλλ’ ἤδη ἀπό τόν καιρόν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων εἶχαν ἀποδείξει, ὅτι αὐτό τό εἶδος δέν ὑπάρχει εἰς τήν ζωολογίαν των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δευτέρα.– Καί ἄλλοι Βρεταννοί ἀλεξιπτωτισταί ἐρρίφθησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ὅπως μετάσχουν εἰς γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά γίνουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἀλλά καί ἐντός τῆς ἀρξαμένης ἑβδομάδος θά ριφθοῦν καί ἄλλοι Ἄγγλοι ἀλεξιπτωτισταί εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἁρμοδίως ἀνακοινοῦνται, ὅτι τά γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά διεξαχθοῦν τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καί εἰς Τουρκίαν, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν σημερινήν διεθνῆ κατάστασιν, διότι ἔχουν σχεδιασθῇ ἀπό πέρυσι.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.