Δευτέρα, 27 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΖΩΟΦΙΛΩΝ

«Ἀγγλικαί ζωόφιλοι ἑταιρεῖαι ἐκστρατεύουν εἰς τήν Ἑλλάδα, προκειμένου νά συμβάλουν εἰς τήν ἀνάπτυξιν τῆς προστασίας τῶν ζώων. Συνεργεῖον, ἐφωδιασμένον διά δύο αὐτοκινήτων καί φορείων, πού θά δωρηθοῦν ἐν συνεχείᾳ εἰς τήν Ἑλλάδα, θά περιέλθῃ τήν χώραν, περισυλλέγον τά ἀδέσποτα καί ἐγκαταλελειμμένα ζῶα. Ἐπίσης, θά διδάξῃ εἰς τούς Ἕλληνας ζωοφίλους μεθόδους θανατώσεως τῶν ζώων». Οἱ Ἄγγλοι ζωόφιλοι ἀγνοοῦν, ὅτι ὑπάρχει, εἰς τήν Ἑλλάδα καί παντοῦ ἀλλοῦ, ἕνα ζῶον, πού λέγεται… ἄνθρωπος, καί πού χρειάζεται, ἐπίσης, προστασίαν! Ἀλλ’ ἤδη ἀπό τόν καιρόν τοῦ ἀγῶνος τῶν Κυπρίων εἶχαν ἀποδείξει, ὅτι αὐτό τό εἶδος δέν ὑπάρχει εἰς τήν ζωολογίαν των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΒΡΕΤΑΝΝΟΙ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δευτέρα.– Καί ἄλλοι Βρεταννοί ἀλεξιπτωτισταί ἐρρίφθησαν εἰς τό Ἑλληνικόν ἔδαφος, ὅπως μετάσχουν εἰς γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά γίνουν τόν προσεχῆ μῆνα εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα. Ἀλλά καί ἐντός τῆς ἀρξαμένης ἑβδομάδος θά ριφθοῦν καί ἄλλοι Ἄγγλοι ἀλεξιπτωτισταί εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἁρμοδίως ἀνακοινοῦνται, ὅτι τά γυμνάσια τοῦ ΝΑΤΟ, τά ὁποῖα θά διεξαχθοῦν τόσον ἐν Ἑλλάδι ὅσον καί εἰς Τουρκίαν, οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν σημερινήν διεθνῆ κατάστασιν, διότι ἔχουν σχεδιασθῇ ἀπό πέρυσι.

Απόψεις

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»