ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΛΙΓΟ…

Ἀπό τάς χθεσινάς εἰδήσεις: «Τό ὑπουργεῖον Ἐμπορίου ἐγνωστοποίησεν εἰς τόν Πανελλήνιον Σύνδεσμον Ἐξαγωγέων, ὅτι Γερμανικός οἶκος παρασκευῆς καί ἐμπορίας ὄξους ἐπιθυμεῖ νά ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μετά Ἑλλήνων ἐξαγωγέων, διά τήν προμήθειαν οἴνου 11ο πρός παρασκευήν ὄξους».

Σπουδαία πρόοδος τῆς οἰνοποιίας μας καί αὐτή, νά ἐξάγωμεν τό κρασί μας ὡς… ξεῖδι!… Ἄς φροντίσῃ, τοὐλάχιστον ἡ κυβέρνησις Καραμανλῆ, ἡ ὁποία ἔχει διαρκῶς τά νεῦρα της, νά κρατήσῃ μερικά βαρέλια ἀπό τό ξεῖδι αὐτό πρός χρῆσιν καί κατευνασμόν της!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ο.Ε.Α.Σ. ἐπεβλήθησαν εἰς τούς ἰδιοκτήτας καί τό προσωπικόν τῶν ἀστικῶν λεωφορείων διάφοροι ποιναί, διά διαπιστωθείσας παραβάσεις. Οὕτως, εἰς 172 ἰδιοκτήτας, ἐπεβλήθη πρόστιμον, διότι ἐκυκλοφόρουν τά λεωφορεῖα μέ τεθραυσμένους ὑαλοπίνακας, μέ μή λειτουργοῦντα μικροφωνικά μηχανήματα κ.λπ. Ἐπίσης ἐπεβλήθησαν διάφοροι ποιναί εἰς 16 ἐλεγκτάς καί σταθμάρχας, διά τήν μή κανονικήν ἐκτέλεσιν τῶν δρομολογίων καί εἰς 57 ὁδηγούς, διότι δέν ἐστάθμευσαν κανονικῶς. Τέλος, ἐπεβλήθησαν διάφοροι ποιναί εἰς 182 εἰσπράκτορας, δι’ ἀνάρμοστον πρός τό κοινόν συμπεριφορά.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.