ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗ ΛΙΓΟ…

Ἀπό τάς χθεσινάς εἰδήσεις: «Τό ὑπουργεῖον Ἐμπορίου ἐγνωστοποίησεν εἰς τόν Πανελλήνιον Σύνδεσμον Ἐξαγωγέων, ὅτι Γερμανικός οἶκος παρασκευῆς καί ἐμπορίας ὄξους ἐπιθυμεῖ νά ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μετά Ἑλλήνων ἐξαγωγέων, διά τήν προμήθειαν οἴνου 11ο πρός παρασκευήν ὄξους».

Σπουδαία πρόοδος τῆς οἰνοποιίας μας καί αὐτή, νά ἐξάγωμεν τό κρασί μας ὡς… ξεῖδι!… Ἄς φροντίσῃ, τοὐλάχιστον ἡ κυβέρνησις Καραμανλῆ, ἡ ὁποία ἔχει διαρκῶς τά νεῦρα της, νά κρατήσῃ μερικά βαρέλια ἀπό τό ξεῖδι αὐτό πρός χρῆσιν καί κατευνασμόν της!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Ὑπό τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ο.Ε.Α.Σ. ἐπεβλήθησαν εἰς τούς ἰδιοκτήτας καί τό προσωπικόν τῶν ἀστικῶν λεωφορείων διάφοροι ποιναί, διά διαπιστωθείσας παραβάσεις. Οὕτως, εἰς 172 ἰδιοκτήτας, ἐπεβλήθη πρόστιμον, διότι ἐκυκλοφόρουν τά λεωφορεῖα μέ τεθραυσμένους ὑαλοπίνακας, μέ μή λειτουργοῦντα μικροφωνικά μηχανήματα κ.λπ. Ἐπίσης ἐπεβλήθησαν διάφοροι ποιναί εἰς 16 ἐλεγκτάς καί σταθμάρχας, διά τήν μή κανονικήν ἐκτέλεσιν τῶν δρομολογίων καί εἰς 57 ὁδηγούς, διότι δέν ἐστάθμευσαν κανονικῶς. Τέλος, ἐπεβλήθησαν διάφοροι ποιναί εἰς 182 εἰσπράκτορας, δι’ ἀνάρμοστον πρός τό κοινόν συμπεριφορά.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ