Δευτέρα, 25 Μαΐου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΙ

Ἐκ Παρισίων τηλεγραφοῦν, περί τῆς ἐκεῖ δοθείσης παραστάσεως τῆς «Νόρμας», μέ πρωταγωνίστριαν τήν κ. Κάλλας: «Μεταξύ ἄλλων, παρέστησαν ὁ ὑπουργός Μορφωτικῶν Σχέσεων τῆς Γαλλίας κ. Μαλρώ καί ὁ κ. Ὠνάσης –πού εἶχε κλείσει 130 θέσεις». Ἑκατόν τριάντα θέσεις εἰς τήν Όπεραν τῶν Παρισίων, εἶναι κάτι, πού θά ὠνειρεύοντο πολλοί… θεσιθῆραι. Ἀλλά ὁ κ. Ὠνάσης εἶναι εἰς… θέσιν νά πληρώνῃ τάς πλέον δαπανηράς θέσεις –ἀρχῆς γενομένης, ἀπό τῆς περιφήμου «κατηραμένης κρουαζιέρας», πού ἐστοίχισε τόσον πολλά καί εἰς τόν ἴδιον καί… εἰς τόν πόβερο Μενεγκίνι!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΣΧΩΜΕΝ ΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Κατ’ ἀσφαλεῖς πληροφορίας, εἰς τά γυμνάσια δυνάμεων τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Αἰγαίου, μεταξύ τῶν Τουρκικῶν Μικρασιατικῶν ἀκτῶν καί τῶν ἀκτῶν τῶν Ἑλληνικῶν νήσων, ἡ Ἑλλάς δέν πρόκειται νά μετάσχῃ, ἐφ’ ὅσον ταῦτα θά τελοῦν ὑπό τήν διοίκησιν Τούρκου ἐπιτελοῦς, παρ’ ὅτι δέν πρόκειται περί ἀποβατικῆς ἀσκήσεως, ἀλλά περί περιωρισμένων γυμνασίων εἰς τό στενόν μεταξύ Μυτιλήνης καί Τουρκικῶν ἀκτῶν.

Απόψεις

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.