Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ

«Μετά τήν συμμορίαν τῶν ἀνηλίκων τοῦ Χολαργοῦ, ἀνεκαλύφθη καί ἄλλη σπεῖρα ἀπό ἕξ νεαρούς καί συνελήφθη ἀπό τήν Χωροφυλακήν Ἑλληνικοῦ. Εἰς τόν διοικητήν τοῦ Τμήματος, ὁ ἀρχηγός τῆς σπείρας εἶπε: “Τά παιδιά ἤθελαν νά τά οἰκονομᾶνε γιά νά παίζουν στά μπιλλιαρδάκια καί νά γλεντοῦν μέ κοριτσάκια”». Πολύ στό ὑποκοριστικόν τό ἔρριξεν ὁ ἀρχηγός τῆς σπείρας! Ἀτυχῶς, ὅμως, ὁ νόμος δέν ἀναγνωρίζει ὅτι τά μπιλλιαρδάκια καί τά κοριτσάκια πρέπει, καλά καί σώνει, νά μετατρέπουν τά ἀγοράκια εἰς… λωποδυτάκια, πού ἁρπάζουν τά λεφτουδάκια τοῦ κόσμου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ἐνώπιον τοῦ Διαδόχου-Ἀντιβασιλέως καί παρουσίᾳ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Γ. Παπανδρέου ὡρκίσθησαν τήν 11:30 π.μ. εἰς τά Ἀνάκτορα τῶν Ἀθηνῶν ὡς Ὑπουργοί ἄνευ χαρτοφυλακίου οἱ κ. κ. Σάββας Παπαπολίτης καί Ι. Γιαννόπουλος. Ἐπίσης ὡρκίσθησαν: ὁ κ. Λ. Ἀκρίτας, ὡς ὑφυπουργός Παιδείας, ὁ κ. Μ. Στεφανίδης, ὡς ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν, καί ὁ κ. Ἀρβανιτάκης ὡς ὑφυπουργός Συγκοινωνιῶν. Ὅσῳ διά τόν τέως ὑπουργός κ. Δ. Παπασπύρου, ὁ ὁποῖος εἶχε κληθῇ ἀπό τῆς χθές νά ὁρκισθῇ ἐπίσης, οὗτος καίτοι ἀφιχθείς εἰς Ἀθήνας, δέν ὡρκίσθη σήμερον –κατά τούς φίλους του δέ ἀρνεῖται νά ὁρκισθῇ ἄνευ χαρτοφυλακίου.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924