Δευτέρα, 24 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΕΝΗΔΩΝ

«Οἱ ἐργένηδες τῶν Ἀθηνῶν συνέπηξαν σύλλογον, ὁ ὁποῖος ἀριθμεῖ πρός τό παρόν 40 μέλη, ἐλπίζει ὅμως ὅτι σύντομα θά πολλαπλασιασθοῦν. Σκοπός του εἶναι, κατά τό καταστατικόν, νά ἐξεύρουν μέσα βοηθείας, ψυχαγωγίας καί μορφώσεως στούς ἐργένηδες. Καί νά συμβληθοῦν μ’ ἑστιατόρια, λέσχες, καθαριστήρια ἐνδυμάτων κλπ. πού θά κάνουν ἐκπτώσεις διά τούς ἐργένηδες». Ὥστε θέλουν νά ἐξασφαλίσουν προνόμια, βοήθειαν, ψυχαγωγίαν, μόρφωσιν καί καλλιτέρας τιμάς, ἀκόμη καί εἰς τά… στεγνοκαθαριστήρια! Τό ἐντελῶς ἀντίθετον ἀπό τήν Σπάρτην, δηλαδή, ὅπου ὁ Λυκοῦργος, μέ εἰδικόν νόμον, ἐπέβαλεν εἰς τούς ἐργένηδες νά παρελαύνουν, ἅπαξ τοῦ ἔτους, γυμνοί ἀπό τήν ἀγοράν καί νά μαστιγοῦνται ἀπό τάς γυναῖκας τῆς Σπάρτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

Τήν προσεχῆ Πέμπτην 27 Ἰουνίου 1963 εἰς τάς 6 μ.μ. θά γίνῃ ἡ τελετή τῆς ἁφῆς τῆς πυρᾶς ὑπό τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς πρώτης ἐν Ἑλλάδι Ὑψικαμίνου, εἰς τά ἐργοστάσια «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ» Α.Ε. εἰς Ἐλευσῖνα. Τήν τελετήν θά τιμήσουν διά τῆς παρουσίας των ἡ Βασιλική Οἰκογένεια, ἡ Κυβέρνησις, τά μέλη τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, οἱ ἀρχηγοί τῶν Κομμάτων, Βουλευταί, αἱ Ἀρχαί, ἄλλαι προσωπικότητες, ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων καί ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ καί ξένου τύπου.

Απόψεις

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924