Δευτέρα, 24 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΡΓΕΝΗΔΩΝ

«Οἱ ἐργένηδες τῶν Ἀθηνῶν συνέπηξαν σύλλογον, ὁ ὁποῖος ἀριθμεῖ πρός τό παρόν 40 μέλη, ἐλπίζει ὅμως ὅτι σύντομα θά πολλαπλασιασθοῦν. Σκοπός του εἶναι, κατά τό καταστατικόν, νά ἐξεύρουν μέσα βοηθείας, ψυχαγωγίας καί μορφώσεως στούς ἐργένηδες. Καί νά συμβληθοῦν μ’ ἑστιατόρια, λέσχες, καθαριστήρια ἐνδυμάτων κλπ. πού θά κάνουν ἐκπτώσεις διά τούς ἐργένηδες». Ὥστε θέλουν νά ἐξασφαλίσουν προνόμια, βοήθειαν, ψυχαγωγίαν, μόρφωσιν καί καλλιτέρας τιμάς, ἀκόμη καί εἰς τά… στεγνοκαθαριστήρια! Τό ἐντελῶς ἀντίθετον ἀπό τήν Σπάρτην, δηλαδή, ὅπου ὁ Λυκοῦργος, μέ εἰδικόν νόμον, ἐπέβαλεν εἰς τούς ἐργένηδες νά παρελαύνουν, ἅπαξ τοῦ ἔτους, γυμνοί ἀπό τήν ἀγοράν καί νά μαστιγοῦνται ἀπό τάς γυναῖκας τῆς Σπάρτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ

Τήν προσεχῆ Πέμπτην 27 Ἰουνίου 1963 εἰς τάς 6 μ.μ. θά γίνῃ ἡ τελετή τῆς ἁφῆς τῆς πυρᾶς ὑπό τῆς Α. Μ. τοῦ Βασιλέως τῆς πρώτης ἐν Ἑλλάδι Ὑψικαμίνου, εἰς τά ἐργοστάσια «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ» Α.Ε. εἰς Ἐλευσῖνα. Τήν τελετήν θά τιμήσουν διά τῆς παρουσίας των ἡ Βασιλική Οἰκογένεια, ἡ Κυβέρνησις, τά μέλη τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος, οἱ ἀρχηγοί τῶν Κομμάτων, Βουλευταί, αἱ Ἀρχαί, ἄλλαι προσωπικότητες, ἐκπρόσωποι τῶν παραγωγικῶν τάξεων καί ἐκπρόσωποι τοῦ Ἑλληνικοῦ καί ξένου τύπου.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.