Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΕΜΑΘΑΝ;

«Ὁ μέχρι τοῦδε πρωθυπουργός τῆς Τσεχοσλοβακίας κ. Σιρόκυ ἀπηλλάγη χθές τῶν καθηκόντων του κατηγορηθείς δι’ ἀνεπάρκειαν. Νέος πρωθυπουργός ἀνέλαβεν ὁ κ. Λέναρτ. Ὁ κ. Σιρόκυ ἀπεμακρύνθη ἐπίσης ἐκ τοῦ προεδρείου τοῦ Κ. Κ. Τσεχοσλοβακίας». Αὐτοί, πού τόν ἐπέταξαν τόσον ἀποτόμως ἀπό τά δύο ὑψηλότερα ἀξιώματα τῆς Κομμουνιστικῆς Δημοκρατίας, δέν ἐγνώριζαν, τάχα, πρίν τόν ἀνεβάσουν ἕως ἐκεῖ, τήν ἀνεπάρκειάν του; Καί ἐχρειάζετο νά περάσουν χρόνια διά νά τήν ἀνακαλύψουν; Ἐδῶ ὁ κ. Πιπινέλης δέν ἔχει παρά τρεῖς μῆνας εἰς τήν ἀρχήν, καί ἡ ἀνικανότης του ἔγινεν ἤδη παροιμιώδης ἀκόμη καί μεταξύ ἐκείνων πού τόν διώρισαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ
ΕΙΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝ
ΜΠΟΓΚΟΤΑ.

17 χωρικοί ἐξετελέσθησαν δι’ ἀποκεφαλισμοῦ τήν πρωίαν τοῦ Σαββάτου, ὑπό τριῶν ληστοσυμμοριῶν, πλησίον τῆς πολίχνης Σάντα Ἰζαμπέλ. Τό ἀποτρόπαιον αὐτό ἔγκλημα διεπράχθη καθ’ ὅν χρόνον ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Κολομβίας κ. Βαλένθια ἐπεσκέπτετο τήν ἐκεῖ πλησίον πολίχνην Ἀρμέρα. Αἱ ἀρχαί εἶχον ἐπικηρύξει τάς κεφαλάς τῶν ἀρχηγῶν τῶν τριῶν αὐτῶν ληστοσυμμοριῶν, πιστεύεται δέ ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τῶν 17 χωρικῶν ἀποτελεῖ ἀπάντησιν πρός τάς στρατιωτικάς ἀρχάς αἱ ὁποῖαι προσφάτως ἐξαπέλυσαν μεγάλην ἐκστρατείαν διά τήν ἐξόντωσιν τῶν ληστῶν εἰς Κολομβίαν.

Απόψεις

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ