ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΕΜΑΘΑΝ;

«Ὁ μέχρι τοῦδε πρωθυπουργός τῆς Τσεχοσλοβακίας κ. Σιρόκυ ἀπηλλάγη χθές τῶν καθηκόντων του κατηγορηθείς δι’ ἀνεπάρκειαν. Νέος πρωθυπουργός ἀνέλαβεν ὁ κ. Λέναρτ. Ὁ κ. Σιρόκυ ἀπεμακρύνθη ἐπίσης ἐκ τοῦ προεδρείου τοῦ Κ. Κ. Τσεχοσλοβακίας». Αὐτοί, πού τόν ἐπέταξαν τόσον ἀποτόμως ἀπό τά δύο ὑψηλότερα ἀξιώματα τῆς Κομμουνιστικῆς Δημοκρατίας, δέν ἐγνώριζαν, τάχα, πρίν τόν ἀνεβάσουν ἕως ἐκεῖ, τήν ἀνεπάρκειάν του; Καί ἐχρειάζετο νά περάσουν χρόνια διά νά τήν ἀνακαλύψουν; Ἐδῶ ὁ κ. Πιπινέλης δέν ἔχει παρά τρεῖς μῆνας εἰς τήν ἀρχήν, καί ἡ ἀνικανότης του ἔγινεν ἤδη παροιμιώδης ἀκόμη καί μεταξύ ἐκείνων πού τόν διώρισαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ
ΕΙΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΝ
ΜΠΟΓΚΟΤΑ.

17 χωρικοί ἐξετελέσθησαν δι’ ἀποκεφαλισμοῦ τήν πρωίαν τοῦ Σαββάτου, ὑπό τριῶν ληστοσυμμοριῶν, πλησίον τῆς πολίχνης Σάντα Ἰζαμπέλ. Τό ἀποτρόπαιον αὐτό ἔγκλημα διεπράχθη καθ’ ὅν χρόνον ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Κολομβίας κ. Βαλένθια ἐπεσκέπτετο τήν ἐκεῖ πλησίον πολίχνην Ἀρμέρα. Αἱ ἀρχαί εἶχον ἐπικηρύξει τάς κεφαλάς τῶν ἀρχηγῶν τῶν τριῶν αὐτῶν ληστοσυμμοριῶν, πιστεύεται δέ ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τῶν 17 χωρικῶν ἀποτελεῖ ἀπάντησιν πρός τάς στρατιωτικάς ἀρχάς αἱ ὁποῖαι προσφάτως ἐξαπέλυσαν μεγάλην ἐκστρατείαν διά τήν ἐξόντωσιν τῶν ληστῶν εἰς Κολομβίαν.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.