ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 22 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΙΜΑΜΗΣ

Ἐκ Τζέδδας τῆς Σαουδαραβίας τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, ὁ λόγος τοῦ ἰμάμη τῆς Ὑεμένης Ἐλ Μπάντρ, πού μετεδόθη ἀπό τόν ραδιοσταθμόν τῆς Μέκκας, καί διά τοῦ ὁποίου οὗτος ἀνεκοίνωσε πρός τόν λαόν του ὅτι εὑρίσκεται ἐν ζωῇ, ἐμαγνητοφωνήθη εἰς Τζένταν, καί οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ φωνή εἶναι τοῦ ἰμάμη». Δόξα σοι, ὁ Θεός! Διότι, πράγματι, ἐβαρύνθη πλέον ὁ κόσμος νά διαβάζῃ, τήν μίαν ἡμέραν, ὅτι ὁ ἰμάμης ζῇ, καί τήν ἄλλην ὅτι ἀπέθανεν! Ἀντί, δηλαδή, νά μπαϊλντίσῃ ὁ ἰμάμης, κατά τήν γνωστήν παράδοσιν τῆς μελιτζάνας-γιαχνί, ἔχει μπαϊλντίσει, τώρα, ὁ κόσμος ἀπ’ αὐτόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

80.000 ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὅτι ἀπεστάλησαν 80.000 ἐμβόλια κατά τοῦ ἀφθώδους πυρετοῦ ὑπό τοῦ Φ.Α.Ο. διά τόν ἐμβολιασμόν τῶν μηρυκαστικῶν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Τήν 11ην π.μ. χθές παρουσίᾳ τῆς Βασιλίσσης, ἐγένοντο εἰς τό Πέραμα τά ἐγκαίνια τοῦ 13ου Ἀστικοῦ Κέντρου, ἀνεγερθέντος δαπάναις τῆς Βασιλικῆς Προνοίας.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;