Δευτέρα, 22 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΙΜΑΜΗΣ

Ἐκ Τζέδδας τῆς Σαουδαραβίας τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, ὁ λόγος τοῦ ἰμάμη τῆς Ὑεμένης Ἐλ Μπάντρ, πού μετεδόθη ἀπό τόν ραδιοσταθμόν τῆς Μέκκας, καί διά τοῦ ὁποίου οὗτος ἀνεκοίνωσε πρός τόν λαόν του ὅτι εὑρίσκεται ἐν ζωῇ, ἐμαγνητοφωνήθη εἰς Τζένταν, καί οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ φωνή εἶναι τοῦ ἰμάμη». Δόξα σοι, ὁ Θεός! Διότι, πράγματι, ἐβαρύνθη πλέον ὁ κόσμος νά διαβάζῃ, τήν μίαν ἡμέραν, ὅτι ὁ ἰμάμης ζῇ, καί τήν ἄλλην ὅτι ἀπέθανεν! Ἀντί, δηλαδή, νά μπαϊλντίσῃ ὁ ἰμάμης, κατά τήν γνωστήν παράδοσιν τῆς μελιτζάνας-γιαχνί, ἔχει μπαϊλντίσει, τώρα, ὁ κόσμος ἀπ’ αὐτόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

80.000 ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὅτι ἀπεστάλησαν 80.000 ἐμβόλια κατά τοῦ ἀφθώδους πυρετοῦ ὑπό τοῦ Φ.Α.Ο. διά τόν ἐμβολιασμόν τῶν μηρυκαστικῶν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Τήν 11ην π.μ. χθές παρουσίᾳ τῆς Βασιλίσσης, ἐγένοντο εἰς τό Πέραμα τά ἐγκαίνια τοῦ 13ου Ἀστικοῦ Κέντρου, ἀνεγερθέντος δαπάναις τῆς Βασιλικῆς Προνοίας.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ