Δευτέρα, 22 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΙΜΑΜΗΣ

Ἐκ Τζέδδας τῆς Σαουδαραβίας τηλεγραφοῦν: «Ὡς ἐγνώσθη, ὁ λόγος τοῦ ἰμάμη τῆς Ὑεμένης Ἐλ Μπάντρ, πού μετεδόθη ἀπό τόν ραδιοσταθμόν τῆς Μέκκας, καί διά τοῦ ὁποίου οὗτος ἀνεκοίνωσε πρός τόν λαόν του ὅτι εὑρίσκεται ἐν ζωῇ, ἐμαγνητοφωνήθη εἰς Τζένταν, καί οὐδεμία ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ φωνή εἶναι τοῦ ἰμάμη». Δόξα σοι, ὁ Θεός! Διότι, πράγματι, ἐβαρύνθη πλέον ὁ κόσμος νά διαβάζῃ, τήν μίαν ἡμέραν, ὅτι ὁ ἰμάμης ζῇ, καί τήν ἄλλην ὅτι ἀπέθανεν! Ἀντί, δηλαδή, νά μπαϊλντίσῃ ὁ ἰμάμης, κατά τήν γνωστήν παράδοσιν τῆς μελιτζάνας-γιαχνί, ἔχει μπαϊλντίσει, τώρα, ὁ κόσμος ἀπ’ αὐτόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

80.000 ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ

Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὅτι ἀπεστάλησαν 80.000 ἐμβόλια κατά τοῦ ἀφθώδους πυρετοῦ ὑπό τοῦ Φ.Α.Ο. διά τόν ἐμβολιασμόν τῶν μηρυκαστικῶν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου.

ΤΟ ΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ

Τήν 11ην π.μ. χθές παρουσίᾳ τῆς Βασιλίσσης, ἐγένοντο εἰς τό Πέραμα τά ἐγκαίνια τοῦ 13ου Ἀστικοῦ Κέντρου, ἀνεγερθέντος δαπάναις τῆς Βασιλικῆς Προνοίας.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;