Δευτέρα, 22 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ

«Οἱ πολεοδόμοι τῆς Βηρυττοῦ ἔχουν ἤδη τά σχέδια διά κατεδάφισιν καί ἀνοικοδόμησιν μεγάλου τμήματος τῆς πόλεως, ἀλλά προηγουμένως πρέπει νά ἀποφασίσουν τί θά ἀπογίνουν οἱ κακόφημοι οἶκοι, εὑρισκόμενοι ὀλίγον μακρύτερον τῆς κεντρικῆς πλατείας καί πλησίον τοῦ λιμένος. Ἀμερικανός κοινωνιολόγος μελετᾶ τό θέμα τῆς τυχόν μεταφορᾶς των, ἰδίως πρός τήν ἐπίδρασιν πού θά ἔχῃ ἴσως εἰς τήν κίνησιν τοῦ λιμένος». Ὁ Ἀμερικανός αὐτός κοινωνιολόγος τῶν κακοφήμων οἴκων καλόν θά ἦτο νά συμβουλευθῇ, σχετικῶς, καί… τά «Παιδιά τοῦ Πειραιᾶ». Ἴσως, μάλιστα, δυνηθῇ νά λύσῃ καί τό ζήτημα τῆς Κυριακῆς, πού τόσον φαίνεται νά βασανίζῃ τήν ἡρωίδα των…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΒΕΛΤΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΕΝΝΕΔΥ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ.

Ὡς μεταδίδεται ἐκ Νορθάμπτον τῆς Μασσαχουσέτης ὁ γερουσιαστής Ἐδουάρδος Κέννεδυ διῆλθεν ἤρεμον νύκτα εἰς τό νοσοκομεῖον, ὅπου νοσηλεύεται. Οἱ ἰατροί τοῦ νοσοκομείου ἐδήλουν ὅτι ἡ κατάστασις τοῦ γερουσιαστοῦ εἶναι καλή καί ὅτι οὗτος θά ἐξετασθῇ ἐκ νέου ὑπό τῶν στρατιωτικῶν ἰατρῶν οἱ ὁποῖοι τόν ἐξήτασαν χθές. Οἱ ἰατροί, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν ὅτι ὁ γερουσιαστής ὑπέστη κάταγμα τῆς ράχεως, ἀποκλείουν τήν πιθανότητα ὅτι κινδυνεύει νά μείνῃ παράλυτος.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.