ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 22 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ

«Ὁ μεγαλύτερος πολυέλαιος τοῦ κόσμου, διαμέτρου 17 μέτρων, περιμέτρου 53,50 μέτρων καί βάρους 19,2 τόννων κατεσκευάσθη διά τήν Βουλήν τοῦ Βελιγραδίου ὑπό τοῦ οἴκου Μπακάλοβιτς τῆς Βιέννης. Εἰς τόν πολυέλαιον ἔχουν τοποθετηθῇ 2.324 λαμπτῆρες τῶν 100 βάτ, συνολικῆς ἀποδόσεως 232 κιλοβάτ ὡριαίως, ἤτοι καταναλώσεως ἴσης πρός ἐκείνην μίας περιοχῆς 1.000 κατοίκων.» Κατόπιν αὐτοῦ, ὑποθέτομεν, ὅτι αἱ συζητήσεις τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς Βουλῆς θά συντέμνωνται εἰς τό μέλλον, χάριν… οἰκονομίας: Ὁ πρόεδρος θά συνιστᾷ εἰς τούς βουλευτάς νά μή μακρηγορήσουν διά νά μή καίῃ ἀδίκως ὁ πολυέλαιος! Καί ἐκεῖνοι δέν θά τολμοῦν –ἀφοῦ περί ἀνδρεικέλων πρόκειται– ν’ ἀπαντήσουν: «Σιγά τόν πολυέλαιο!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπ. τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κ. Στρατήγη, συνεκροτήθησαν ἀλλεπάλληλοι συσκέψεις μέ συμμετοχήν τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων καί ἐκπροσώπων τῶν ἐφοπλιστῶν, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων συνεζητήθη τό θέμα τῆς πιστοδοτήσεως τῶν ἐφοπλιστικῶν ἑταιρειῶν, δι’ ἑλληνικῶν κεφαλαίων, πρός ἀγοράν, ναυπήγησιν ἤ καί ἐπισκευήν πλοίων. Κατά τάς συσκέψεις, ἐξητάσθη ἡ δυνατότης τῆς ἑλληνικῆς κεφαλαιαγορᾶς διά τήν χορήγησιν δανείων εἰς τάς ἐφοπλιστικάς ἑταιρείας καί ἐκρίθη σκόπιμον, ὅπως ἀφεθῇ ἐλευθερία εἰς τάς ἑλληνικάς ναυτιλιακάς ἐπιχειρήσεις, προκειμένου νά διαπραγματευθοῦν τήν σύναψιν δανείων ἀπό τάς ἑλληνικάς Τράπεζας.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ