Δευτέρα, 22 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΣ

«Ὁ μεγαλύτερος πολυέλαιος τοῦ κόσμου, διαμέτρου 17 μέτρων, περιμέτρου 53,50 μέτρων καί βάρους 19,2 τόννων κατεσκευάσθη διά τήν Βουλήν τοῦ Βελιγραδίου ὑπό τοῦ οἴκου Μπακάλοβιτς τῆς Βιέννης. Εἰς τόν πολυέλαιον ἔχουν τοποθετηθῇ 2.324 λαμπτῆρες τῶν 100 βάτ, συνολικῆς ἀποδόσεως 232 κιλοβάτ ὡριαίως, ἤτοι καταναλώσεως ἴσης πρός ἐκείνην μίας περιοχῆς 1.000 κατοίκων.» Κατόπιν αὐτοῦ, ὑποθέτομεν, ὅτι αἱ συζητήσεις τῆς Νοτιοσλαυϊκῆς Βουλῆς θά συντέμνωνται εἰς τό μέλλον, χάριν… οἰκονομίας: Ὁ πρόεδρος θά συνιστᾷ εἰς τούς βουλευτάς νά μή μακρηγορήσουν διά νά μή καίῃ ἀδίκως ὁ πολυέλαιος! Καί ἐκεῖνοι δέν θά τολμοῦν –ἀφοῦ περί ἀνδρεικέλων πρόκειται– ν’ ἀπαντήσουν: «Σιγά τόν πολυέλαιο!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΕΦΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ὑπ. τῆς Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας κ. Στρατήγη, συνεκροτήθησαν ἀλλεπάλληλοι συσκέψεις μέ συμμετοχήν τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιακῶν παραγόντων καί ἐκπροσώπων τῶν ἐφοπλιστῶν, κατά τήν διάρκειαν τῶν ὁποίων συνεζητήθη τό θέμα τῆς πιστοδοτήσεως τῶν ἐφοπλιστικῶν ἑταιρειῶν, δι’ ἑλληνικῶν κεφαλαίων, πρός ἀγοράν, ναυπήγησιν ἤ καί ἐπισκευήν πλοίων. Κατά τάς συσκέψεις, ἐξητάσθη ἡ δυνατότης τῆς ἑλληνικῆς κεφαλαιαγορᾶς διά τήν χορήγησιν δανείων εἰς τάς ἐφοπλιστικάς ἑταιρείας καί ἐκρίθη σκόπιμον, ὅπως ἀφεθῇ ἐλευθερία εἰς τάς ἑλληνικάς ναυτιλιακάς ἐπιχειρήσεις, προκειμένου νά διαπραγματευθοῦν τήν σύναψιν δανείων ἀπό τάς ἑλληνικάς Τράπεζας.

Απόψεις

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.

Δένδιας: Ἡ κακιά ἡ ὥρα θά ἔλθει ἀπό τήν Τουρκία

Εφημερίς Εστία
Επιμένει νά διαχωρίζει τήν θέση του ἀπό τήν ἐπίσημη στάση τῶν ἤρεμων νερῶν στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τονίζοντας μέ κάθε εὐκαιρία ὅτι δέν πρέπει νά παρασυρθοῦμε ἀπό ἐφησυχασμό.

Δύο χρόνια χωρίς τόν ὁλόφωτο Vangelis

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν δύο χρόνια χωρίς τόν Βαγγέλη Παπαθανασίου.

ΚΗΔΕΙΑ ΣΚΥΛΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 20 Μαΐου 1924