Δευτέρα, 21 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΑΡΚΤΟΣ

Τηλεγραφοῦν ἐκ Βελιγραδίου: «Ἡ ἐφημερίς “Πολίτικα” ἀνέγραψε χθές τήν πληροφορίαν ὅτι 30ετής Νοτιοσλαῦος δασοφύλαξ, κατώρθωσε νά γρονθοκοπήσῃ εἰς τόν ὀφθαλμόν γιγαντιαίαν ἄρκτον, τήν ὁποίαν κατόπιν ἐλάκτισε καί ἔρριψεν ἐντός κρημνοῦ». Πολύ φοβούμεθα ὅτι ὄνειρα βλέπει ἡ «Πολίτικα»! Ἐκτός, ἄν ἐπενόησε τόν φοβερόν Γιουγκοσλάβον δασοφύλακα, ὡς ἕνα εἶδος συμβόλου τῆς Γιουγκοσλαβίας, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται εἰς τούς Ἀμερικάνους, ὅτι ἐγρονθοκόπησεν ἐπίσης καί ἀπελάκτισε τήν… ἄρκτον τοῦ Κρεμλίνου, παρ’ ὅλον ὅτι ὁ Τίτο τήν ἐναγκαλίζεται, συχνά-πυκνά, εἰς τά βάθη τοῦ κρημνοῦ της!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ
Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ

Ὁ ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν κ. Γ. Παναγιωτόπουλος ἀνεκοίνωσε τά κάτωθι: Ἐπειδή περιῆλθεν εἰς γνῶσιν τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν, ὅτι, τινές, ἐπωφελούμενοι τῆς ἐκλογικῆς περιόδου προτίθενται νά ἀνεγείρουν αὐθαιρέτως κτίσματα, ἡ Κυβέρνησις διέταξε τήν, κατ’ αὐστηράν ἐφαρμογήν τῶν διατάξεων τοῦ οἰκείου νόμου, κήρυξιν ὡς αὐθαιρέτου καί κατεδάφισιν παντός κτίσματος, τό ὁποῖον θά ἀνεγερθῇ ἄνευ κανονικῆς ἀδείας ἤ καθ’ ὑπέρβασιν τοιαύτης. Οἱ παραβάται ἐκτός τοῦ ὅτι θά ὑποστοῦν οἰκονομικήν ζημίαν, θά διωχθοῦν καί ποινικῶς.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις