Δευτέρα, 21 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ!…

Ἐκ Λευκωσίας τηλεγραφοῦν: «Κατά τήν προχθεσινήν ὀνομαστικήν ἑορτήν τοῦ προέδρου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, τά δημόσια καταστήματα ἤργησαν καί τήν πρωίαν ἐτελέσθη δοξολογία εἰς τόν καθεδρικόν ναόν». Ἡ Κύπρος εἶναι, νομίζομεν, ἡ μόνη χώρα τοῦ κόσμου, εἰς τήν ὁποίαν τά δημόσια καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγῳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ… Προέδρου! Ἀλλά ἐλησμονήσαμεν: Ἴσως αὐτό νά συμβαίνῃ καί εἰς τήν Γκάναν, ὅταν ἑορτάζῃ ὁ δικτάτωρ Νκρούμαχ, ὁ ἀκούων εἰς τό εὔηχον ὄνομα… Νγκάκο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων χθές τήν πρωίαν ἡ εὑρισκομένη ἐκεῖ πριγκήπισσα Εἰρήνη μετέβη εἰς τήν ἱεράν μονήν Βελλᾶς, ὅπου ἐκκλησιάσθη μετά τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ ὁμωνύμου ἱεροδιδασκαλείου. Ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη εἰς Κόνιτσαν καί διένειμεν δέματα τῆς «Φανέλλας τοῦ Στρατιώτου» εἰς τούς ἀκρίτας φρουρούς καί τούς ἄνδρας τῶν Τ.Ε.Α. τῆς περιφερείας. Τάς ἀπογευματινάς ὥρας ἡ πριγκήπισσα Εἰρήνη ἐπεσκέφθη τούς νοσηλευομένους ἀσθενεῖς τοῦ 406 στρατιωτικοῦ νοσοκομείου Ἰωαννίνων, τήν δέ ἑσπέραν παρέστη εἰς δοθεῖσαν πρός τιμήν της δεξίωσιν εἰς τήν στρατιωτικήν λέσχην ὑπό τῆς 8ης Μεραρχίας.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ