ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 21 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ!…

Ἐκ Λευκωσίας τηλεγραφοῦν: «Κατά τήν προχθεσινήν ὀνομαστικήν ἑορτήν τοῦ προέδρου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, τά δημόσια καταστήματα ἤργησαν καί τήν πρωίαν ἐτελέσθη δοξολογία εἰς τόν καθεδρικόν ναόν». Ἡ Κύπρος εἶναι, νομίζομεν, ἡ μόνη χώρα τοῦ κόσμου, εἰς τήν ὁποίαν τά δημόσια καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγῳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ… Προέδρου! Ἀλλά ἐλησμονήσαμεν: Ἴσως αὐτό νά συμβαίνῃ καί εἰς τήν Γκάναν, ὅταν ἑορτάζῃ ὁ δικτάτωρ Νκρούμαχ, ὁ ἀκούων εἰς τό εὔηχον ὄνομα… Νγκάκο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων χθές τήν πρωίαν ἡ εὑρισκομένη ἐκεῖ πριγκήπισσα Εἰρήνη μετέβη εἰς τήν ἱεράν μονήν Βελλᾶς, ὅπου ἐκκλησιάσθη μετά τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ ὁμωνύμου ἱεροδιδασκαλείου. Ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη εἰς Κόνιτσαν καί διένειμεν δέματα τῆς «Φανέλλας τοῦ Στρατιώτου» εἰς τούς ἀκρίτας φρουρούς καί τούς ἄνδρας τῶν Τ.Ε.Α. τῆς περιφερείας. Τάς ἀπογευματινάς ὥρας ἡ πριγκήπισσα Εἰρήνη ἐπεσκέφθη τούς νοσηλευομένους ἀσθενεῖς τοῦ 406 στρατιωτικοῦ νοσοκομείου Ἰωαννίνων, τήν δέ ἑσπέραν παρέστη εἰς δοθεῖσαν πρός τιμήν της δεξίωσιν εἰς τήν στρατιωτικήν λέσχην ὑπό τῆς 8ης Μεραρχίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…