ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 21 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ!…

Ἐκ Λευκωσίας τηλεγραφοῦν: «Κατά τήν προχθεσινήν ὀνομαστικήν ἑορτήν τοῦ προέδρου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, τά δημόσια καταστήματα ἤργησαν καί τήν πρωίαν ἐτελέσθη δοξολογία εἰς τόν καθεδρικόν ναόν». Ἡ Κύπρος εἶναι, νομίζομεν, ἡ μόνη χώρα τοῦ κόσμου, εἰς τήν ὁποίαν τά δημόσια καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγῳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς τοῦ… Προέδρου! Ἀλλά ἐλησμονήσαμεν: Ἴσως αὐτό νά συμβαίνῃ καί εἰς τήν Γκάναν, ὅταν ἑορτάζῃ ὁ δικτάτωρ Νκρούμαχ, ὁ ἀκούων εἰς τό εὔηχον ὄνομα… Νγκάκο!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων χθές τήν πρωίαν ἡ εὑρισκομένη ἐκεῖ πριγκήπισσα Εἰρήνη μετέβη εἰς τήν ἱεράν μονήν Βελλᾶς, ὅπου ἐκκλησιάσθη μετά τῶν καθηγητῶν καί μαθητῶν τοῦ ὁμωνύμου ἱεροδιδασκαλείου. Ἐν συνεχείᾳ δέ μετέβη εἰς Κόνιτσαν καί διένειμεν δέματα τῆς «Φανέλλας τοῦ Στρατιώτου» εἰς τούς ἀκρίτας φρουρούς καί τούς ἄνδρας τῶν Τ.Ε.Α. τῆς περιφερείας. Τάς ἀπογευματινάς ὥρας ἡ πριγκήπισσα Εἰρήνη ἐπεσκέφθη τούς νοσηλευομένους ἀσθενεῖς τοῦ 406 στρατιωτικοῦ νοσοκομείου Ἰωαννίνων, τήν δέ ἑσπέραν παρέστη εἰς δοθεῖσαν πρός τιμήν της δεξίωσιν εἰς τήν στρατιωτικήν λέσχην ὑπό τῆς 8ης Μεραρχίας.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ