Δευτέρα, 20 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΥΛΕΝ

«Ἀπεβίωσε χθές εἰς ἡλικίαν 91 ἐτῶν ὁ Χένρυ Οὖλεν, ὁ ὁποῖος εἶχε κατασκευάσει εἰς τάς Ἀθήνας ὑδραγωγεῖον ἀξίας 11 ἑκατομμ. δολλαρίων». Καί αὐτός μέν ἐξετέλεσεν εὐσυνειδήτως τό ἔργον τοῦ Μαραθῶνος· ἀλλ’ ὅ,τι ἐτράβηξαν, ἀργότερα, οἱ Ἕλληνες ἀπό τήν Ἑταιρείαν, πού φέρει τό ὄνομά του, τούς ἔκαμε νά πιστεύουν ὅτι θά πάῃ… ἀλιβάνιστος. Πάλιν καλά, λοιπόν, πού ἐτελείωσεν ὁ ἄνθρωπος εἰς τόν Λίβανον!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ

Ἡ ἐφημερίς «Μάχη» ἀποκαλύπτει ὅτι κατά τάς διεξαχθείσας προσφάτως εἰς τό Λονδῖνον συνομιλίας μεταξύ τοῦ Κυπρίου ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Κυπριανοῦ καί τοῦ Ἄγγλου ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Χιούμ, διεπιστώθη ὅτι αἱ ἐπίσημοι βρεταννικαί ἀπόψεις ἐπί τῶν Κυπριακῶν προβλημάτων, συμπίπτουν μέ τάς Ἑλληνοκυπριακάς. Ὁ κ. Κυπριανοῦ εὑρίσκεται ἤδη εἰς τάς Ἀθήνας ὅπου θά παραμείνῃ ἐπί τριήμερον καί θά ἔχῃ συνομιλίας μετά τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐπί θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος.

Απόψεις

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ