ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 20 Ἰανουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ

«Λόγῳ τῆς χιονοθυέλλης», ὁ ἀερολιμήν τοῦ Ἑλληνικοῦ «ἔκλεισεν» ἐπί ὥρας, λόγῳ κακῆς ὁρατότητος: «Ὡς ἐτονίσθη τό “κλείσιμον” ὀφείλεται εἰς τήν ἔλλειψιν βοηθημάτων προσγειώσεως εἰς περιπτώσεις κακῆς ὁρατότητος, λόγῳ μή εἰσέτι συμπληρώσεως τῆς ἐγκαταστάσεως τοῦ συστήματος Ι.Α.Σ. Σημειωτέον, ὅτι τά στρατιωτικά ἀεροδρόμια διαθέτουν συστήματα προσγειώσεως διαφορετικοῦ τύπου (O.C.A)». Δέν γνωρίζομεν, εἰς τί ἀκριβῶς συνίσταται τά συστήματα αὐτά, ἀλλ’ ἕν διεθνές ἀεροδρόμιον, ὅπως τοῦ Ἑλληνικοῦ, θά ἔπρεπε νά εἶχε προβλέψει διά τήν ὕπαρξιν συστήματος προσγειώσεως ὑπό ὅλας τάς καιρικάς συνθήκας! Τό νά ἀχρηστεύεται μέ τό πρῶτο χιόνι –ἔστω καί ἄν τό βαπτίζωμεν… χιονοθύελλαν!– εἶναι θλιβερόν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ
ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΤΟΥ ΡΑΛΛΥ
ΜΟΝΤΕ ΚΑΡΛΟ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ

Σοβαρόν ἀτύχημα συνέβη κατά τήν διάρκειαν τοῦ αὐτοκινητικοῦ ράλλυ τοῦ Μόντε Κάρλο, μέ ὑλικάς μόνον ζημίας, ὅταν τρία αὐτοκίνητα, ἕν «Ἄλφα Ρομέο», μέ ἰταλικόν πλήρωμα, ἕν «Σκόντα» μέ ἑλληνικόν πλήρωμα ἐκ τῶν κ.κ. Βουρδουμπάκη καί Καπετανάκη, καθώς καί τρίτον, μέ πλήρωμα ἐκ Μονακό, συνεκρούσθησαν μεταξύ των. Διά λόγους, οἱ ὁποῖοι δέν ἐξηκριβώθησαν μέχρι τῆς στιγμῆς, τό αὐτοκίνητον τοῦ ὁποίου ἐπέβαινον οἱ Ἰταλοί, προσέκρουσεν ἐκ τῶν ὄπισθεν ἐπί τοῦ ὀχήματος, τοῦ ὁποίου ἐπέβαινον οἱ Ἕλληνες, τοῦτο δέ μέ τήν σειράν του προσέκρουσεν ἐπί τοῦ αὐτοκινήτου τοῦ Μονακό.

Απόψεις

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ