ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 19 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΘΟΡΥΒΩΔΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ

«Ἀνεχώρησε πρό ἡμερῶν διά Μόσχαν ἀποστολή ἀπό τόν ἱερομόναχον Βασίλιεφ καί τόν ἀρχιμανδρίτην Σάρτωφ, οἱ ὁποῖοι εἶχον ἀποσταλῇ ἀπό τό Πατριαρχεῖον Μόσχας διά νά προτείνουν τήν ἀνάληψιν μαθημάτων κωδωνοκρουσίας εἰς τούς ὀρθοδόξους μοναχούς. Οἱ δύο Ρῶσσοι μοναχοί ἀνέφεραν, ὅτι εὐχαρίστως θά ἀνελάμβαναν νά προικίσουν μέ κώδωνας ὅλας τάς μονάς τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τήν περιοχήν τῶν Ἁγίων Τόπων. Ἡ ἀπόκρουσις τῆς προσφορᾶς τῶν Ρώσσων ἔγινε διότι διεγνώσθη εἰς αὐτήν ἔμμεσος διάθεσίς των ὅπως διεισδύσουν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους». Αἱ μέθοδοι ἐξαπατήσεως τῶν ἐρυθρῶν ἦσαν ἕως τώρα ἀθόρυβοι· ἦτο συνεπῶς μοιραῖον νά ἀποκαλυφθῇ ἡ κομμουνιστική ἀπάτη, ἡ ἐπιχειρηθεῖσα μέ τήν πολυθόρυβον μέθοδον τῶν …κωδωνοκρουσιῶν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΝΙΓΜΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΟΥ

Τηλεγράφημα ἐκ Κεφαλληνίας ἀναφέρει ὅτι εἰς τήν θαλασσίαν περιοχήν Ἀλατιές Φισκάρδου, ἐπνίγη εἰς βάθος 80 μέτρων, ὁ Αὐστριακός φοιτητής Γκέρτ Νάϊμερ, ἐτῶν 23, κάτοικος Βιέννης. Οὗτος ἠσχολεῖτο εἰς τήν ἐν λόγῳ περιοχήν, τῇ βοηθείᾳ δύο συμπατριωτῶν του καί συμφοιτητῶν του, μέ τήν περισυλλογήν φυτῶν καί ὀστράκων, δι’ ἐπιστημονικάς μελέτας, κατῆλθε δέ εἰς βάθος 80 μέτρων, τῇ βοηθείᾳ ἀναπνευστικῆς συσκευῆς ὀξυγόνου. Τό πτῶμα του δέν ἐξεβράσθη εἰσέτι.

Απόψεις

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»