ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΧΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ἐκ Ρόδου τηλεγραφοῦν: «Εἰς τό χωρίον Ἄφαντον, ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ ἐργοστασίου ταπήτων ἀπηγόρευσεν εἰς τάς ἐργατρίας νά τραγουδοῦν, κατά τήν ὥραν τῆς ἐργασίας των, ὡς ἔπραττον πρό τῶν ἐκλογῶν. Αἱ ἐργάτριαι ἀποδίδουν τήν ἀπαγόρευσιν εἰς τό ὅτι ὁ ἰδιοκτήτης εἶναι πικραμένος ἀπό τό ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν». Θά ἠμποροῦσεν, ὅμως, ὁ Καραμανλικός ἐργοστασιάρχης νά ἐπιτρέπῃ εἰς τάς ἐργατρίας νά τραγουδοῦν κανένα μελαγχολικό τραγούδι, ἀπό ἐκεῖνα, πού ἔχουν κατακλύσει τήν Ἑλλάδα –λ.χ. τό «Εἶμαι γιά κρεμάλα» ἤ τό «Παλῃόκοσμος, παλῃοζωή καί παλῃοκοινωνία»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΕΑ ΣΗΡΑΓΞ ΘΑ ΔΙΑΝΟΙΓΗ ΕΙΣ ΚΩΠΑΪΔΑ

Ὑπό τοῦ ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων προεκηρύχθη δημοπρασία διά τήν διάνοιξιν συγκεντρωτικῆς διώρυγος εἰς τήν Κωπαΐδα καί νέας σήραγγος πρός τήν Ὑλικήν, διά τήν συγκέντρωσιν τῶν ὑδάτων τοῦ Βοιωτικοῦ Κηφισοῦ καί τήν προστασίαν τῆς πεδιάδος τῆς Κωπαΐδος ἀπό τάς πλημμύρας τῶν πέριξ χειμάρρων, κατά τήν διάρκειαν τοῦ χειμῶνος. Ἡ ὅλη δαπάνη διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων θ’ ἀνέλθῃ εἰς 80 ἑκατομμύρια δρχ.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923