Δευτέρα, 18 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ!…

Εἰς σύσκεψιν ἐκπροσώπων τῶν ἐπιστημονικῶν ὀργανώσεων, κατά τήν ὁποίαν συνεζητήθη τό θέμα τῆς Παιδείας, ὁ ἀντιπρύτανις κ. Κουρμούλης εἶπε: «Αὐτήν τήν στιγμήν τά 40% τῶν ὡρῶν διδασκαλίας δέν πραγματοποιοῦνται, τά δέ τέκνα μας ἔχουν μεταβληθῇ εἰς πειραματόζωα διότι ὁ ἑκάστοτε ἀνερχόμενος εἰς τό ὑπ. Παιδείας ἐφαρμόζει ἴδιον σύστημα ἐκπαιδεύσεως». Τό ἀστεῖον, ὅμως, εἶναι, ὅτι δέν πρόκειται μόνον περί τῶν μαθητῶν· ὅλοι οἱ Ἕλληνες ἔχουν μεταβληθῇ εἰς πειραματόζωα ὑπό τῶν κ.κ. Καραμανλῆ, Παπαληγούρα καί Σίας, πού ἐπιδίδονται ἀπό ἐτῶν εἰς τό γνωστόν ἐπιστημονικόν πείραμα: Μέχρι ποίου σημείου ἀντέχει ὁ Ἕλλην νά πληρώνῃ τούς συνεχῶς αὐξανομένους φόρους, τρώγων ψωμί κι’ ἐλῃές;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΟ ΛΟΥΤΡΙΚΟΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΕΙΣ ΡΟΥΦ

Ὑπό τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν ἐνεκρίθη ἡ οἰκονομικοτεχνική μελέτη διά τήν ἀνέγερσιν τοῦ λουτρικοῦ συγκροτήματος τοῦ προβλεπομένου ὑπό τοῦ κληροδοτήματος Σεράφη εἰς τήν θέσιν Ρούφ. Ἡ μελέτη διαβιβάζεται ἤδη εἰς τό Πολεοδομικόν Γραφεῖον Ἀθηνῶν, πρός ἔκδοσιν τῆς ἀδείας ἀνεγέρσεως. Προβλέπεται ὅτι ἡ ἐκτέλεσις τοῦ ἔργου θ’ ἀρχίσῃ ἐντός διμήνου. Ὁ δήμαρχος κ. Τσουκαλᾶς, ἐρωτηθείς σχετικῶς, ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησίν του διά τήν πραγματοποίησιν τοῦ ἐν λόγῳ ἔργου, μετά ἐκκρεμότητα 30 ἐτῶν.

Απόψεις

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».