ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ

«Ξένοι ἀνταποκριταί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συνομιλήσουν μετά τοῦ κρατουμένου εἰς τάς φυλακάς ἀδελφοῦ τοῦ φονευθέντος στρατηγοῦ Κάσεμ, Χάμεν. Οὗτος ἦτο ἔμφοβος καί ρυπαρός, ἐδήλωσε ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκ μέρους τοῦ ἀδελφοῦ του διακυβερνήσεως τοῦ Ἰράκ, ηὔξησε τό κεφάλαιόν του ἀπό 16.000 εἰς 100.000 λίρας στερλίνας, ἀσχολούμενος μέ τήν εἰσαγωγήν σιτηρῶν καί ζακχάρεως». Ἐξ αὐτοῦ ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ περίπτωσις τῆς οἰκογενείας Τρουχίλλιο δέν ἦτο ἡ μοναδική, καί ὅτι εἰς πλείστας χώρας οἱ ἀδελφοί τῶν Πρωθυπουργῶν κάμνουν «μπίζνεες» χάρις εἰς τό ἀξίωμα τοῦ ἀδελφοῦ των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΕΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΝ

Νέαι κατολισθήσεις ἐσημειώθησαν εἰς διάφορα χωρία τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδος. Συνεπείᾳ αὐτῶν, εἰς τό χωρίον Μαυρομμάτα Εὐρυτανίας, 25 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι καί εἰς τό χωρίον Δάφνη Εὐρυτανίας 5 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι. Εἰς τό χωρίον Ἁγία Τριάς Εὐρυτανίας, ἐσημειώθη ρωγμή εἰς τό ἔδαφος εἰς μῆκος 300 μέτρων, κατεστράφη δέ τό δίκτυον ὑδρεύσεως τοῦ χωρίου. Εἰς τό Ἀνθοχώριον Καρδίτσης κατεστράφησαν 4 οἰκίαι καί εἰς τό χωρίον Δρακότρυπα κατεστράφησαν δύο οἰκίαι καί ἡ ἐκκλησία τούτου. Τέλος, εἰς τό χωρίον Χριστός Ἱεράπετρας Κρήτης 6 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»