Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ

«Ξένοι ἀνταποκριταί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συνομιλήσουν μετά τοῦ κρατουμένου εἰς τάς φυλακάς ἀδελφοῦ τοῦ φονευθέντος στρατηγοῦ Κάσεμ, Χάμεν. Οὗτος ἦτο ἔμφοβος καί ρυπαρός, ἐδήλωσε ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκ μέρους τοῦ ἀδελφοῦ του διακυβερνήσεως τοῦ Ἰράκ, ηὔξησε τό κεφάλαιόν του ἀπό 16.000 εἰς 100.000 λίρας στερλίνας, ἀσχολούμενος μέ τήν εἰσαγωγήν σιτηρῶν καί ζακχάρεως». Ἐξ αὐτοῦ ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ περίπτωσις τῆς οἰκογενείας Τρουχίλλιο δέν ἦτο ἡ μοναδική, καί ὅτι εἰς πλείστας χώρας οἱ ἀδελφοί τῶν Πρωθυπουργῶν κάμνουν «μπίζνεες» χάρις εἰς τό ἀξίωμα τοῦ ἀδελφοῦ των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΕΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΝ

Νέαι κατολισθήσεις ἐσημειώθησαν εἰς διάφορα χωρία τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδος. Συνεπείᾳ αὐτῶν, εἰς τό χωρίον Μαυρομμάτα Εὐρυτανίας, 25 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι καί εἰς τό χωρίον Δάφνη Εὐρυτανίας 5 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι. Εἰς τό χωρίον Ἁγία Τριάς Εὐρυτανίας, ἐσημειώθη ρωγμή εἰς τό ἔδαφος εἰς μῆκος 300 μέτρων, κατεστράφη δέ τό δίκτυον ὑδρεύσεως τοῦ χωρίου. Εἰς τό Ἀνθοχώριον Καρδίτσης κατεστράφησαν 4 οἰκίαι καί εἰς τό χωρίον Δρακότρυπα κατεστράφησαν δύο οἰκίαι καί ἡ ἐκκλησία τούτου. Τέλος, εἰς τό χωρίον Χριστός Ἱεράπετρας Κρήτης 6 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ