Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΩΝ

«Ξένοι ἀνταποκριταί εἶχον τήν εὐκαιρίαν νά συνομιλήσουν μετά τοῦ κρατουμένου εἰς τάς φυλακάς ἀδελφοῦ τοῦ φονευθέντος στρατηγοῦ Κάσεμ, Χάμεν. Οὗτος ἦτο ἔμφοβος καί ρυπαρός, ἐδήλωσε ὅτι κατά τήν διάρκειαν τῆς ἐκ μέρους τοῦ ἀδελφοῦ του διακυβερνήσεως τοῦ Ἰράκ, ηὔξησε τό κεφάλαιόν του ἀπό 16.000 εἰς 100.000 λίρας στερλίνας, ἀσχολούμενος μέ τήν εἰσαγωγήν σιτηρῶν καί ζακχάρεως». Ἐξ αὐτοῦ ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ περίπτωσις τῆς οἰκογενείας Τρουχίλλιο δέν ἦτο ἡ μοναδική, καί ὅτι εἰς πλείστας χώρας οἱ ἀδελφοί τῶν Πρωθυπουργῶν κάμνουν «μπίζνεες» χάρις εἰς τό ἀξίωμα τοῦ ἀδελφοῦ των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΝΕΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΣΤΕΡΕΑΝ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΝ

Νέαι κατολισθήσεις ἐσημειώθησαν εἰς διάφορα χωρία τῆς κεντρικῆς Ἑλλάδος. Συνεπείᾳ αὐτῶν, εἰς τό χωρίον Μαυρομμάτα Εὐρυτανίας, 25 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι καί εἰς τό χωρίον Δάφνη Εὐρυτανίας 5 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι. Εἰς τό χωρίον Ἁγία Τριάς Εὐρυτανίας, ἐσημειώθη ρωγμή εἰς τό ἔδαφος εἰς μῆκος 300 μέτρων, κατεστράφη δέ τό δίκτυον ὑδρεύσεως τοῦ χωρίου. Εἰς τό Ἀνθοχώριον Καρδίτσης κατεστράφησαν 4 οἰκίαι καί εἰς τό χωρίον Δρακότρυπα κατεστράφησαν δύο οἰκίαι καί ἡ ἐκκλησία τούτου. Τέλος, εἰς τό χωρίον Χριστός Ἱεράπετρας Κρήτης 6 οἰκίαι κατέστησαν ἀκατοίκητοι.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ