Δευτέρα, 18 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΟΛΩΝ!

«Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν τελευταίαν θέσιν μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, εἰς τήν διατροφήν τοῦ πληθυσμοῦ της. Ἡ διαπίστωσις αὐτή περιέχεται εἰς τήν Στατιστικήν Ἔκθεσιν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τό 1961. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἑλλάς καταναλίσκει, κατά κεφαλήν, ὀλιγώτερον βάμβακα καί ἄλλα προϊόντα, καί ὅτι ἔχει τό κατώτατον ποσόν καταναλώσεως θερμίδων ἀπό ζωικάς τροφάς εἰς ὅλον τόν κόσμον». Ἰδού, λοιπόν, ἕνα ρεκόρ: Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν εἰς τήν φτώχειαν καί τήν καθυστέρησιν!… Μετά τήν ἔκθεσιν τῶν Ἡν. Ἐθνῶν διά τήν ἑλληνικήν εὐημερίαν κατά τό 1958, αἱ νέαι αὗται διαπιστώσεις μᾶς πληροῦν ἐθνικῆς ὑπηρηφάνειας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΚΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν πρωίαν, χθές, ἐγένετο ἀντιληπτόν, εἰς τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, μέγα θαλάσσιον κῆτος. Εἰδοποιήθη ἀμέσως τό Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς, τό ὁποῖον ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τά παράκτια φυλάκια, ὅπως λάβουν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα προστασίας τῶν λουομένων. Συγχρόνως ἐξεπέμφθη σῆμα καί ὑπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;