Δευτέρα, 18 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΟΛΩΝ!

«Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν τελευταίαν θέσιν μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, εἰς τήν διατροφήν τοῦ πληθυσμοῦ της. Ἡ διαπίστωσις αὐτή περιέχεται εἰς τήν Στατιστικήν Ἔκθεσιν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τό 1961. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἑλλάς καταναλίσκει, κατά κεφαλήν, ὀλιγώτερον βάμβακα καί ἄλλα προϊόντα, καί ὅτι ἔχει τό κατώτατον ποσόν καταναλώσεως θερμίδων ἀπό ζωικάς τροφάς εἰς ὅλον τόν κόσμον». Ἰδού, λοιπόν, ἕνα ρεκόρ: Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν εἰς τήν φτώχειαν καί τήν καθυστέρησιν!… Μετά τήν ἔκθεσιν τῶν Ἡν. Ἐθνῶν διά τήν ἑλληνικήν εὐημερίαν κατά τό 1958, αἱ νέαι αὗται διαπιστώσεις μᾶς πληροῦν ἐθνικῆς ὑπηρηφάνειας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΚΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν πρωίαν, χθές, ἐγένετο ἀντιληπτόν, εἰς τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, μέγα θαλάσσιον κῆτος. Εἰδοποιήθη ἀμέσως τό Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς, τό ὁποῖον ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τά παράκτια φυλάκια, ὅπως λάβουν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα προστασίας τῶν λουομένων. Συγχρόνως ἐξεπέμφθη σῆμα καί ὑπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε