Δευτέρα, 18 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΟΛΩΝ!

«Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν τελευταίαν θέσιν μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, εἰς τήν διατροφήν τοῦ πληθυσμοῦ της. Ἡ διαπίστωσις αὐτή περιέχεται εἰς τήν Στατιστικήν Ἔκθεσιν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τό 1961. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἑλλάς καταναλίσκει, κατά κεφαλήν, ὀλιγώτερον βάμβακα καί ἄλλα προϊόντα, καί ὅτι ἔχει τό κατώτατον ποσόν καταναλώσεως θερμίδων ἀπό ζωικάς τροφάς εἰς ὅλον τόν κόσμον». Ἰδού, λοιπόν, ἕνα ρεκόρ: Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν εἰς τήν φτώχειαν καί τήν καθυστέρησιν!… Μετά τήν ἔκθεσιν τῶν Ἡν. Ἐθνῶν διά τήν ἑλληνικήν εὐημερίαν κατά τό 1958, αἱ νέαι αὗται διαπιστώσεις μᾶς πληροῦν ἐθνικῆς ὑπηρηφάνειας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΚΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν πρωίαν, χθές, ἐγένετο ἀντιληπτόν, εἰς τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, μέγα θαλάσσιον κῆτος. Εἰδοποιήθη ἀμέσως τό Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς, τό ὁποῖον ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τά παράκτια φυλάκια, ὅπως λάβουν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα προστασίας τῶν λουομένων. Συγχρόνως ἐξεπέμφθη σῆμα καί ὑπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ