ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 18 Ἰουνίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΟΛΩΝ!

«Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν τελευταίαν θέσιν μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, εἰς τήν διατροφήν τοῦ πληθυσμοῦ της. Ἡ διαπίστωσις αὐτή περιέχεται εἰς τήν Στατιστικήν Ἔκθεσιν τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν διά τό 1961. Ὡς παράδειγμα ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἑλλάς καταναλίσκει, κατά κεφαλήν, ὀλιγώτερον βάμβακα καί ἄλλα προϊόντα, καί ὅτι ἔχει τό κατώτατον ποσόν καταναλώσεως θερμίδων ἀπό ζωικάς τροφάς εἰς ὅλον τόν κόσμον». Ἰδού, λοιπόν, ἕνα ρεκόρ: Ἡ Ἑλλάς κατέλαβε τήν πρώτην θέσιν εἰς τήν φτώχειαν καί τήν καθυστέρησιν!… Μετά τήν ἔκθεσιν τῶν Ἡν. Ἐθνῶν διά τήν ἑλληνικήν εὐημερίαν κατά τό 1958, αἱ νέαι αὗται διαπιστώσεις μᾶς πληροῦν ἐθνικῆς ὑπηρηφάνειας!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΟΝ ΚΗΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Τήν πρωίαν, χθές, ἐγένετο ἀντιληπτόν, εἰς τόν προλιμένα τοῦ Πειραιῶς, μέγα θαλάσσιον κῆτος. Εἰδοποιήθη ἀμέσως τό Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Πειραιῶς, τό ὁποῖον ἔδωσεν ὁδηγίας εἰς τά παράκτια φυλάκια, ὅπως λάβουν τά ἐνδεικνυόμενα μέτρα προστασίας τῶν λουομένων. Συγχρόνως ἐξεπέμφθη σῆμα καί ὑπό τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ Ἀθηνῶν.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ