Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ… ΣΛΑΥΟΜΥΚΗΝΑΪΚΑ!

Ἐκυκλοφόρησε καί ἐδῶ τό ἐκδιδόμενον ὑπό τοῦ… Σλαυομακεδονικοῦ Πανεπιστημίου τῶν Σκοπίων, ἀρχαιολογικόν, δῆθεν, περιοδικόν «Ζίβα Ἀντίκα» (Ἀρχαία Ζωή), γραμμένον εἰς τήν Σλαυομακεδονικήν… γλῶσσαν. Εἰς ἕνα, μάλιστα, ἐδημοσιεύθη μελέτη, περί τῆς Κρητομυκηναϊκῆς γλώσσης, ὅπου ὑποφαίνεται προσπάθεια, συσχετισμοῦ της μέ τήν ἐν Σκοπίοις λαλουμένην! Καί ἡμεῖς μέν, ἐδῶ, γελῶμεν. Τά χάφτουν ὅμως οἱ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ ἀγράμματοι. Κι’ ὅ, καί ὁ βαρῶνος τοῦ Μετσόβου ἔπρεπε, πρό πολλοῦ, νά εἶχεν ὀργανώσει, διά καταλλήλων ἐπιστημόνων ἐκστρατείαν, ὅτι δέν ὑπάρχει Σλαυομακεδονική γλῶσσα, ὑπό τήν ἐπιστημονικήν σημασίαν τηςς, ἀλλ’ ἁπλῶς… Σλαυομακεδονική ἀναιδής φλυαρία ἤ κατά τόν Εὐριπίδη «στόμαργος γλωσσαλγία»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Δευτέρα (τηλεφωνικῶς).– Ἤρχισαν, χθές, αἱ ἐργασίαι τοῦ 10ου πανελληνίου συνεδρίου πολεμιστῶν καί τραυματιῶν, αἱ ὁποῖαι θά συνεχισθοῦν ἐπί τριήμερον. Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν ἐγένοντο εἰσηγήσεις ἐπί τῶν διαφόρων θεμάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τούς πολεμιστάς.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…