Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ… ΣΛΑΥΟΜΥΚΗΝΑΪΚΑ!

Ἐκυκλοφόρησε καί ἐδῶ τό ἐκδιδόμενον ὑπό τοῦ… Σλαυομακεδονικοῦ Πανεπιστημίου τῶν Σκοπίων, ἀρχαιολογικόν, δῆθεν, περιοδικόν «Ζίβα Ἀντίκα» (Ἀρχαία Ζωή), γραμμένον εἰς τήν Σλαυομακεδονικήν… γλῶσσαν. Εἰς ἕνα, μάλιστα, ἐδημοσιεύθη μελέτη, περί τῆς Κρητομυκηναϊκῆς γλώσσης, ὅπου ὑποφαίνεται προσπάθεια, συσχετισμοῦ της μέ τήν ἐν Σκοπίοις λαλουμένην! Καί ἡμεῖς μέν, ἐδῶ, γελῶμεν. Τά χάφτουν ὅμως οἱ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ ἀγράμματοι. Κι’ ὅ, καί ὁ βαρῶνος τοῦ Μετσόβου ἔπρεπε, πρό πολλοῦ, νά εἶχεν ὀργανώσει, διά καταλλήλων ἐπιστημόνων ἐκστρατείαν, ὅτι δέν ὑπάρχει Σλαυομακεδονική γλῶσσα, ὑπό τήν ἐπιστημονικήν σημασίαν τηςς, ἀλλ’ ἁπλῶς… Σλαυομακεδονική ἀναιδής φλυαρία ἤ κατά τόν Εὐριπίδη «στόμαργος γλωσσαλγία»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Δευτέρα (τηλεφωνικῶς).– Ἤρχισαν, χθές, αἱ ἐργασίαι τοῦ 10ου πανελληνίου συνεδρίου πολεμιστῶν καί τραυματιῶν, αἱ ὁποῖαι θά συνεχισθοῦν ἐπί τριήμερον. Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν ἐγένοντο εἰσηγήσεις ἐπί τῶν διαφόρων θεμάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τούς πολεμιστάς.

Απόψεις

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ