ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΑ… ΣΛΑΥΟΜΥΚΗΝΑΪΚΑ!

Ἐκυκλοφόρησε καί ἐδῶ τό ἐκδιδόμενον ὑπό τοῦ… Σλαυομακεδονικοῦ Πανεπιστημίου τῶν Σκοπίων, ἀρχαιολογικόν, δῆθεν, περιοδικόν «Ζίβα Ἀντίκα» (Ἀρχαία Ζωή), γραμμένον εἰς τήν Σλαυομακεδονικήν… γλῶσσαν. Εἰς ἕνα, μάλιστα, ἐδημοσιεύθη μελέτη, περί τῆς Κρητομυκηναϊκῆς γλώσσης, ὅπου ὑποφαίνεται προσπάθεια, συσχετισμοῦ της μέ τήν ἐν Σκοπίοις λαλουμένην! Καί ἡμεῖς μέν, ἐδῶ, γελῶμεν. Τά χάφτουν ὅμως οἱ ἐν τῷ ἐξωτερικῷ ἀγράμματοι. Κι’ ὅ, καί ὁ βαρῶνος τοῦ Μετσόβου ἔπρεπε, πρό πολλοῦ, νά εἶχεν ὀργανώσει, διά καταλλήλων ἐπιστημόνων ἐκστρατείαν, ὅτι δέν ὑπάρχει Σλαυομακεδονική γλῶσσα, ὑπό τήν ἐπιστημονικήν σημασίαν τηςς, ἀλλ’ ἁπλῶς… Σλαυομακεδονική ἀναιδής φλυαρία ἤ κατά τόν Εὐριπίδη «στόμαργος γλωσσαλγία»!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, Δευτέρα (τηλεφωνικῶς).– Ἤρχισαν, χθές, αἱ ἐργασίαι τοῦ 10ου πανελληνίου συνεδρίου πολεμιστῶν καί τραυματιῶν, αἱ ὁποῖαι θά συνεχισθοῦν ἐπί τριήμερον. Κατά τήν σημερινήν συνεδρίασιν ἐγένοντο εἰσηγήσεις ἐπί τῶν διαφόρων θεμάτων, τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τούς πολεμιστάς.

Απόψεις

Τό ρῆμα «μοιράζομαι» χρησιμοποίησε ὁ Ἐρντογάν γιά τό Αἰγαῖο!

Εφημερίς Εστία
Μετά τίς ἀλλεπάλληλες ΝΟΤΑΜ διχοτομήσεως τοῦ Ἀρχιπελάγους γιά ἐπιχειρήσεις ἐρεύνης καί διασώσεως καί τήν ἔγερση μειονοτικοῦ ζητήματος γιά Θράκη καί Δωδεκάνησα, νέο κτύπημα ἀπό τήν Ἄγκυρα! – Παραμονές τῆς 7ης Δεκεμβρίου

Τί ξέρει ὁ κύριος Σαμαρᾶς

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ μιά παλαιά κλασσική τακτική τοῦ ΠΑΣΟΚ προσέφυγαν ὁρισμένα κορυφαῖα στελέχη τοῦ Mεγάρου Μαξίμου, προκειμένου νά ὑποβαθμίσουν τίς παρεμβάσεις τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ γιά τά ἑλληνοτουρκικά, τό Κυπριακό καί τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν: ἀπεφάσισαν νά ἐμφανίσουν τόν Μεσσήνιο ὡς μέρος ἑνός πολιτικοῦ σκέτς μέ τόν ἴδιο στόν ρόλο τοῦ …«πολιτικοῦ καραγκιόζη».

Ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας τό 2024 προβλέπουν Στουρνάρας καί ΟΟΣΑ

Εφημερίς Εστία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομίας μετά τό ἰσχυρό rebound ἀναμένει γιά τό 2024 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐνῷ ἀντίστοιχες εἶναι καί οἱ προβλέψεις τοῦ ΟΟΣΑ στήν ἑξαμηνιαία ἔκθεσή του.

Γιά ὅλα ὑπάρχει μία πρώτη φορά

Δημήτρης Καπράνος
Νά, πού ἦλθε ἡ πρώτη φορά νά κάνω μαγνητική τομογραφία. «Ἐγώ σ’ αὐτό τόν σωλῆνα δέν μπαίνω» εἶπα κατηγορηματικά, παρά τό ὅτι ἡ μέση μου μέ τυραννοῦσε κανά-δυό βδομάδες. Κι ἔτσι, βάλθηκαν ὅλοι νά μοῦ βροῦν «ἀνοιχτό» τομογράφο. Τόν βρήκαμε στήν Λεωφόρο Κηφισιᾶς στήν «Euromedica».

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ