Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Η ΨΗΦΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ!

«Ὁ Τοῦρκος Ὑπουργός Ἀμύνης κ. Σανκάρ, ἀπαντῶν εἰς ἐρώτησιν τῶν δημοσιογράφων, ἐδήλωσεν: “Ὑποθέτομεν, ὅτι οἱ προεκλογικοί λόγοι οἱ ἀφορῶντες τήν Κύπρον, πού ἐξεφωνήθησαν ἐν Ἑλλάδι διά νά κερδηθοῦν αἱ ψῆφοι τῶν κληρικῶν, οὐδεμίαν συνέχειαν θά ἔχουν”». Ὥστε, κατά τόν Τοῦρκον Ὑπουργόν, οἱ Ἕλληνες πολιτικοί ὁμιλοῦν περί Κύπρου, μόνον καί μόνον χάριν τῆς ψήφου τῶν… κληρικῶν, πού εἶναι ἀλληλέγγυοι πρός τόν Μακάριον;… Ἐκτός, ἐάν ὁ κ. Σανκάρ νομίζῃ ὅτι καί ὁ ἀρχηγός τοῦ Κέντρου εἶναι κἄποιος… παπᾶς, ὀνόματι Ἀνδρέου!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τά συνεργαζόμενα Γυναικεῖα Σωματεῖα: Ἐθνικόν Συμβούλιον Ἑλληνίδων, Λύκειον τῶν Ἑλληνίδων, Σύνδεσμος διά τά δικαιώματα τῆς γυναίκας, Σύνδεσμος Ἑλληνίδων Ἐπιστημόνων, Χριστιανική Ἕνωσις Νεανίδων (Χ.Ε.Ν.), Πανελλήνιος Ἕνωσις Διανοουμένων Γυναικῶν καί Ἑλληνική Ὁμοσπονδία Γυναικείων Σωματείων Λεσχῶν ἀπέστειλαν πρός τάς γυναῖκας τῆς Κύπρου τό κάτωθι μήνυμα: «Κατά τάς δραματικάς στιγμάς πού καί πάλιν περνᾶ ἡ ἡρωική καί μαρτυρική Κύπρος, αἱ γυναῖκες τῆς Ἑλλάδος θέλουν νά διαβεβαιώσουν τάς σκληρῶς δοκιμαζομένας γυναῖκας τῆς Κύπρου, ὅτι ἡ σκέψις των βρίσκεται πολύ κοντά τους».

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924