Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ

«Ληστής, μετημφιεσμένος εἰς Ἅη Βασίλην, ἐπέδραμε κατά τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Καναδικῆς Ἐμπορικῆς Τραπέζης τοῦ Μόντρεαλ μέ τρεῖς ἄλλους συνεργούς, ἀφήρεσε περίπου 10.000 δολλάρια καί ἔσπευσε νά ἐξαφανισθῇ, ἀφοῦ προηγουμένως συνήφθη σύντομος μάχη μέ τέσσαρας ἀστυνομικούς».

Ἀλλ’ ἄραγε ἐπρόκειτο περί μεταμφιέσεως, ἤ περί τοῦ ἰδίου τοῦ Ἅη-Βασίλη;…
Διότι εἶναι τόσαι αἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀτυχοῦς Ἁγίου, κατά τό ἐρχόμενον δεκαπενθήμερον, ὥστε ζήτημα εἶναι ἄν θά ἠμπορῇ νά τά βγάλῃ πέρα, χωρίς νά βάλῃ χέρι εἰς τάς Τράπεζας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Εἰς σύσκεψιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, συνεζητήθη τό θέμα τοῦ προκαλουμένου θορύβου, ἐκ τῆς προσγειώσεως καί ἀπογειώσεως ἀεριωθουμένων ἀεροσκαφῶν, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἑλληνικοῦ καί Καλαμακίου. Ἀπεφασίσθη ὅπως εἰδοποιηθοῦν αἱ ἐνδιαφερόμεναι ἑταιρεῖαι νά λάβουν μέτρα.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.