ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ

«Ληστής, μετημφιεσμένος εἰς Ἅη Βασίλην, ἐπέδραμε κατά τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Καναδικῆς Ἐμπορικῆς Τραπέζης τοῦ Μόντρεαλ μέ τρεῖς ἄλλους συνεργούς, ἀφήρεσε περίπου 10.000 δολλάρια καί ἔσπευσε νά ἐξαφανισθῇ, ἀφοῦ προηγουμένως συνήφθη σύντομος μάχη μέ τέσσαρας ἀστυνομικούς».

Ἀλλ’ ἄραγε ἐπρόκειτο περί μεταμφιέσεως, ἤ περί τοῦ ἰδίου τοῦ Ἅη-Βασίλη;…
Διότι εἶναι τόσαι αἱ ὑποχρεώσεις τοῦ ἀτυχοῦς Ἁγίου, κατά τό ἐρχόμενον δεκαπενθήμερον, ὥστε ζήτημα εἶναι ἄν θά ἠμπορῇ νά τά βγάλῃ πέρα, χωρίς νά βάλῃ χέρι εἰς τάς Τράπεζας…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Εἰς σύσκεψιν, ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ κ. Ὑπουργοῦ τῶν Συγκοινωνιῶν, συνεζητήθη τό θέμα τοῦ προκαλουμένου θορύβου, ἐκ τῆς προσγειώσεως καί ἀπογειώσεως ἀεριωθουμένων ἀεροσκαφῶν, εἰς τήν περιοχήν τοῦ Ἑλληνικοῦ καί Καλαμακίου. Ἀπεφασίσθη ὅπως εἰδοποιηθοῦν αἱ ἐνδιαφερόμεναι ἑταιρεῖαι νά λάβουν μέτρα.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ