ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ «ΣΚΗΝΑΙ ΤΡΟΜΟΥ»

«Παρεπέμφη εἰς δίκην ἐνώπιον τοῦ Πταισματοδικείου Ἀθηνῶν ὁ διευθυντής παραγωγῆς τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας “Ἴλιγγος”. Συγκεκριμένως, ἡ κατηγορία εἶναι ὅτι τήν 29ην Ἰουλίου καί κατά τήν διάρκειαν τοῦ γυρίσματος σκηνῆς “φόνου”, συνεπείᾳ τῶν “κραυγῶν τρόμου” ἀνεστατώθησαν οἱ ἔνοικοι τῆς πολυκατοικίας τῆς ὁδοῦ Ἑπτανήσου 70, ἐντός τῆς ὁποίας ἐκινηματογραφεῖτο ἡ ἐν λόγῳ σκηνή μία δέ ἔνοικος ὑπέστη, λόγῳ τρόμου ἐλαφράν καρδιακήν προσβολήν». Τό πρᾶγμα ἐνθυμίζει ζεῦγος τουριστῶν, πού εἶχαν μείνει εἰς ξενοδοχεῖον τῆς ὁδοῦ Φιλελλήνων, εὑρισκόμενον παραπλεύρως τοῦ τότε θεάτρου Ἀργυροπούλου, ὅπου ἐπαίζοντο ἀστυνομικά ἔργα καί οἱ ὁποῖοι εἶπαν, φεύγοντες: «Πολύ ὡραῖα ἐπεράσαμεν… Μόνον κατά τά μεσάνυχτα, ξυπνήσαμε ἀπό κάτι πυροβολισμούς καί ἀκούσαμε τῇς φωνές μιᾶς γυναίκας πού τήν ἐσκότωναν!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΝΕΤΕΘΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ
Η ΕΝΤΟΛΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΝΟΝΟΥ – ΚΡΙΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
ΑΓΚΥΡΑ.

Ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας στρατηγός Γκιουρσέλ ἀνέθεσε προχθές εἰς τόν κ. Ἰσμέτ Ἰνονού τόν σχηματισμόν τῆς νέας Κυβερνήσεως. Ὡς γνωστόν, ὀλίγον προηγουμένως, ὁ ἔχων τήν ἐντολήν ἀρχηγός τοῦ φιλομεντερικοῦ κόμματος τῆς Δικαιοσύνης κ. Γκουμουσπαλά τήν εἶχε καταθέσει, διότι δέν εἶχε δυνηθῇ νά ἐπιτύχῃ τήν συνεργασίαν τῶν ἄλλων κομμάτων, διά τόν σχηματισμόν Κυβερνήσεως συνασπισμοῦ.

Απόψεις

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.

Ἐκβιασμός Κασσελάκη: Ἤ ἐγώ ἀρχηγός ἤ νέες ἐσωκομματικές ἐκλογές

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ρεῖ στήν Κουμουνδούρου. Τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπρόβλεπτο, καθώς μόνο στήν χθεσινή ἡμέρα εἴχαμε σφοδρή ἐπίθεση καί εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τοῦ κ. Κασσελάκη, ἐν συνεχείᾳ μιά ἐπίπλαστη ἠρεμία πού κατέληξε σέ ἕνα στυγνό ἐκβιασμό τοῦ Προέδρου πρός τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας γιά τό ποιός καί μέ ποιόν τρόπο θά καθίσει στόν θρόνο τοῦ κόμματος.