Δευτέρα, 16 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ

«Εἰς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν, τό τουίστ θά ἐκτοπισθῇ συντόμως ἀπό τόν χασάπικον, ὁ ὁποῖος τόσον ἤρεσεν εἰς τήν ταινίαν “Τά παιδιά τοῦ Πειραιᾶ” καί ὁ ὁποῖος ὁμοιάζει ἀρκετά μέ τόν ἱσπανικόν “φλαμένκο”: Κάθε ὀλίγα βήματα κάνει ὁ χορευτής “στράκες” μέ τά δάκτυλά του, ἐνῶ συγχρόνως κτυπᾷ μέ δύναμιν τό πόδι του εἰς τό ἔδαφος». Δέν γνωρίζομεν, ἄν ὁ χασάπικος θά ἐκτοπίσῃ τό τουίστ· ἀλλά, πάντως, μέ τόν «φλαμένκο», ὑπάρχει τόση σχέσις τοῦ «χοροῦ» αὐτοῦ, ὅση καί μεταξύ φάντη καί ρετσινόλαδου! Ἀλλοίμονον δέ, ἄν οἱ χορεύοντες τόν χασάπικον ἀποκτήσουν καί μερικάς ἄλλας συνηθείας τῶν «Παιδιῶν τοῦ Πειραιᾶ»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Κατά πληροφορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ὁ δήμαρχος τοῦ Σικάγου κ. Ριχάρντο Ντάλεϋ, καθώρισε, διά διακηρύξεώς του τήν 20ήν Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους, ὡς «Ἡμέραν ἐπισκέψεως τῆς Ἑλλάδος».

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ἀφίκοντο εἰς Ἀθήνας, προσκληθέντες ὑπό τοῦ ΟΒΑ, ὁ γέν. διευθυντής παραγωγῆς καί μεταφορᾶς τῆς Κρατικῆς Ἐπιχειρήσεως Φωταερίου τῆς Γαλλίας κ. Μπολυντζέρ, ὡς καί οἱ εἰδικοί διά τά ζητήματα φωταερίου μηχανικοί κ. κ. Περνέλ καί Μπουζερί, προκειμένου νά προβοῦν εἰς τήν μελέτην θεμάτων φωταερίου τῆς περιοχῆς πρωτευούσης.

Απόψεις

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ