Δευτέρα, 16 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ

«Εἰς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν, τό τουίστ θά ἐκτοπισθῇ συντόμως ἀπό τόν χασάπικον, ὁ ὁποῖος τόσον ἤρεσεν εἰς τήν ταινίαν “Τά παιδιά τοῦ Πειραιᾶ” καί ὁ ὁποῖος ὁμοιάζει ἀρκετά μέ τόν ἱσπανικόν “φλαμένκο”: Κάθε ὀλίγα βήματα κάνει ὁ χορευτής “στράκες” μέ τά δάκτυλά του, ἐνῶ συγχρόνως κτυπᾷ μέ δύναμιν τό πόδι του εἰς τό ἔδαφος». Δέν γνωρίζομεν, ἄν ὁ χασάπικος θά ἐκτοπίσῃ τό τουίστ· ἀλλά, πάντως, μέ τόν «φλαμένκο», ὑπάρχει τόση σχέσις τοῦ «χοροῦ» αὐτοῦ, ὅση καί μεταξύ φάντη καί ρετσινόλαδου! Ἀλλοίμονον δέ, ἄν οἱ χορεύοντες τόν χασάπικον ἀποκτήσουν καί μερικάς ἄλλας συνηθείας τῶν «Παιδιῶν τοῦ Πειραιᾶ»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Κατά πληροφορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ὁ δήμαρχος τοῦ Σικάγου κ. Ριχάρντο Ντάλεϋ, καθώρισε, διά διακηρύξεώς του τήν 20ήν Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους, ὡς «Ἡμέραν ἐπισκέψεως τῆς Ἑλλάδος».

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ἀφίκοντο εἰς Ἀθήνας, προσκληθέντες ὑπό τοῦ ΟΒΑ, ὁ γέν. διευθυντής παραγωγῆς καί μεταφορᾶς τῆς Κρατικῆς Ἐπιχειρήσεως Φωταερίου τῆς Γαλλίας κ. Μπολυντζέρ, ὡς καί οἱ εἰδικοί διά τά ζητήματα φωταερίου μηχανικοί κ. κ. Περνέλ καί Μπουζερί, προκειμένου νά προβοῦν εἰς τήν μελέτην θεμάτων φωταερίου τῆς περιοχῆς πρωτευούσης.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ