Δευτέρα, 16 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ

«Εἰς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν, τό τουίστ θά ἐκτοπισθῇ συντόμως ἀπό τόν χασάπικον, ὁ ὁποῖος τόσον ἤρεσεν εἰς τήν ταινίαν “Τά παιδιά τοῦ Πειραιᾶ” καί ὁ ὁποῖος ὁμοιάζει ἀρκετά μέ τόν ἱσπανικόν “φλαμένκο”: Κάθε ὀλίγα βήματα κάνει ὁ χορευτής “στράκες” μέ τά δάκτυλά του, ἐνῶ συγχρόνως κτυπᾷ μέ δύναμιν τό πόδι του εἰς τό ἔδαφος». Δέν γνωρίζομεν, ἄν ὁ χασάπικος θά ἐκτοπίσῃ τό τουίστ· ἀλλά, πάντως, μέ τόν «φλαμένκο», ὑπάρχει τόση σχέσις τοῦ «χοροῦ» αὐτοῦ, ὅση καί μεταξύ φάντη καί ρετσινόλαδου! Ἀλλοίμονον δέ, ἄν οἱ χορεύοντες τόν χασάπικον ἀποκτήσουν καί μερικάς ἄλλας συνηθείας τῶν «Παιδιῶν τοῦ Πειραιᾶ»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Κατά πληροφορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ὁ δήμαρχος τοῦ Σικάγου κ. Ριχάρντο Ντάλεϋ, καθώρισε, διά διακηρύξεώς του τήν 20ήν Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους, ὡς «Ἡμέραν ἐπισκέψεως τῆς Ἑλλάδος».

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ἀφίκοντο εἰς Ἀθήνας, προσκληθέντες ὑπό τοῦ ΟΒΑ, ὁ γέν. διευθυντής παραγωγῆς καί μεταφορᾶς τῆς Κρατικῆς Ἐπιχειρήσεως Φωταερίου τῆς Γαλλίας κ. Μπολυντζέρ, ὡς καί οἱ εἰδικοί διά τά ζητήματα φωταερίου μηχανικοί κ. κ. Περνέλ καί Μπουζερί, προκειμένου νά προβοῦν εἰς τήν μελέτην θεμάτων φωταερίου τῆς περιοχῆς πρωτευούσης.

Απόψεις

Την Κυριακή 02.06 με την Εστία: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 02.06 η Εστία της Κυριακής  παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 01.06 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 31.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 31.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.