ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 16 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΧΑΣΑΠΙΚΟΣ

«Εἰς τήν Γαλλικήν πρωτεύουσαν, τό τουίστ θά ἐκτοπισθῇ συντόμως ἀπό τόν χασάπικον, ὁ ὁποῖος τόσον ἤρεσεν εἰς τήν ταινίαν “Τά παιδιά τοῦ Πειραιᾶ” καί ὁ ὁποῖος ὁμοιάζει ἀρκετά μέ τόν ἱσπανικόν “φλαμένκο”: Κάθε ὀλίγα βήματα κάνει ὁ χορευτής “στράκες” μέ τά δάκτυλά του, ἐνῶ συγχρόνως κτυπᾷ μέ δύναμιν τό πόδι του εἰς τό ἔδαφος». Δέν γνωρίζομεν, ἄν ὁ χασάπικος θά ἐκτοπίσῃ τό τουίστ· ἀλλά, πάντως, μέ τόν «φλαμένκο», ὑπάρχει τόση σχέσις τοῦ «χοροῦ» αὐτοῦ, ὅση καί μεταξύ φάντη καί ρετσινόλαδου! Ἀλλοίμονον δέ, ἄν οἱ χορεύοντες τόν χασάπικον ἀποκτήσουν καί μερικάς ἄλλας συνηθείας τῶν «Παιδιῶν τοῦ Πειραιᾶ»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Κατά πληροφορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀργανισμοῦ Τουρισμοῦ, ὁ δήμαρχος τοῦ Σικάγου κ. Ριχάρντο Ντάλεϋ, καθώρισε, διά διακηρύξεώς του τήν 20ήν Ἰουλίου τρέχοντος ἔτους, ὡς «Ἡμέραν ἐπισκέψεως τῆς Ἑλλάδος».

ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ἀφίκοντο εἰς Ἀθήνας, προσκληθέντες ὑπό τοῦ ΟΒΑ, ὁ γέν. διευθυντής παραγωγῆς καί μεταφορᾶς τῆς Κρατικῆς Ἐπιχειρήσεως Φωταερίου τῆς Γαλλίας κ. Μπολυντζέρ, ὡς καί οἱ εἰδικοί διά τά ζητήματα φωταερίου μηχανικοί κ. κ. Περνέλ καί Μπουζερί, προκειμένου νά προβοῦν εἰς τήν μελέτην θεμάτων φωταερίου τῆς περιοχῆς πρωτευούσης.

Απόψεις

Στόν ἀστερισμό τῶν κοριῶν καί τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεση Κυβερνήσεως – ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως πυροδοτεῖ ἡ πρότασις δυσπιστίας, πού κατέθεσε χθές ὁ ΣΥΡΙΖΑ Ἀντιπερισπασμός Γεραπετρίτη μέ Παππᾶ, Τουλουπάκη καί Novartis – Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη!

Συμψηφίζω, συμψηφίζεις, συμψηφίζει, καταψηφίζουμε, καταψηφίζετε, καταψηφίζουν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ἔλεγε κάπως ἁπλοϊκά ὁ Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ἀλλά ἦταν ἀκριβής: «Στόν διάλογο δέν πᾶμε νά σώσουμε τίς ἰδέες μας, τήν ἀλήθεια πᾶμε νά σώσουμε».

Ἄμεσος ἀπάντησις Μητσοτάκη στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
«Κάθε γιουρούσι μπορεῖ νά μετατραπεῖ σέ ἄτακτη ὄπισθεν πρός τήν ἀφετηρία του (ὑποχώρηση)», ἦταν τό ἠχηρό μήνυμα πού ἐξέπεμψε ὁ Πρωθυπουργός, λίγο μετά τήν προκλητική ἀνακοίνωση τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῆς Τουρκίας.

Ἀναμνήσεις ἀπό ἕναν λαϊκό, θυμόσοφο δημιουργό

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, στίς 25 Ἰανουαρίου τοῦ 1925, γεννήθηκε ὁ σπουδαῖος μουσικός Γιῶργος Ζαμπέτας. Ἔχω διαβάσει συνεντεύξεις του, τήν «αὐτοβιογραφία» του, ἀλλά εἶχα τήν εὐτυχία, νεότατος, νά ἐργασθῶ γιά μία πενταετία ὡς ἐπαγγελματίας μουσικός, σπουδάζοντας παράλληλα.

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΪΣΤ