Δευτέρα, 15 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΜΠΕΫΚΟΣ

«Συνελήφθησαν ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἑπτά Τοῦρκοι ληστεύοντες τό μηχανοστάσιόν του πρό τοῦ Μπέϋκος τοῦ Ἄνω Βοσπόρου ἠγκυροβολημένου Ἑλληνικοῦ τάνκερ «Παγκόσμιος Ἁρμονία». Ἐν τῷ μεταξύ, ἡ διεύθυνσις τοῦ λιμένος ἐκάλεσε τούς πλοιοκτήτας τῶν βυθισθέντων δύο δεξαμενοπλοίων, τοῦ Νοτιοσλαυϊκοῦ «Πέτερ Ζοβάνοβιτς» καί τοῦ Ἑλληνικοῦ «Παγκόσμιος Ἁρμονία», νά ἀποσύρουν τά ναυάγια αὐτά ἐντός διμήνου, ἄλλως, ταῦτα θά ἐκποιηθοῦν καί τό προϊόν τῆς πωλήσεως, κατόπιν ἀφαιρέσεως τῶν δαπανῶν, θά περιέλθῃ εἰς τό Τουρκικόν δημόσιον». Καί οἱ μέν ἑπτά… ἐπί Μπέϋκος Τοῦρκοι ἐφήρμοσαν τά τουρκικά πατροπαράδοτα: Ἐλήστευσαν τήν παγκόσμιον ἁρμονίαν. Ἡ Ἀστυνομία, ὅμως, παρέβη τά εἰωθότα καί τούς συνέλαβεν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΩΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ

Δι’ ἀποφάσεως τοῦ κ. Ὑπ. Συγκοινωνιῶν ὁρίζεται, ὅτι οἱ ὁδηγοί αὐτοκινήτων, κάτοχοι ἐρασιτεχνικῆς ἀδείας κυκλοφορίας, ὑποχρεοῦνται ἐπί ἕν ἔτος ἀπό τῆς παροχῆς τῆς ἀδείας νά τοποθετοῦν εἰς τήν δεξιάν θέσιν τοῦ ὀπισθίου ὑελοπίνακος εἰδικόν σῆμα μέ τό γράμμα «Ν» (νέος). Τό μέτρον ἐλήφθη διά νά προφυλάσσωνται οἱ ἄλλοι ὁδηγοί ἀπό τούς ἀρχαρίους καί ἀναξίους ὁδηγούς αὐτοκινήτων.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;