Δευτέρα, 15 Ἰουνίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΠΙΑΤΑ

Ἀπό τήν κοσμικήν στήλην μιᾶς ἀπογευματινῆς συναδέλφου: «Ὁ ἐφοπλιστής κ. Π. διασκέδαζε τίς μικρές ὧρες μέ τήν συντροφιά του στά μπουζούκια. Προτίμησε τό κέντρο πού τραγουδᾶ ὁ Ζαμπέτας καί ἔσπασε 100 περίπου πιάτα στήν πίστα…». Εἰς ἄλλας χώρας, σύμβολον τῆς ὑλικῆς ἐπιτυχίας καί τῆς κοινωνικῆς προβολῆς, εἶναι κανένα μέγαρον μέ σπουδαίαν βιβλιοθήκην ἤ ἔργα τέχνης. Ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα, οἱ οἰκονομικῶς ἰσχυρότεροι σπάζουν περισσότερα πιάτα-πρᾶγμα δημοκρατικώτατον, ἀφοῦ τό ἴδιον ἠμπορεῖ νά κάμῃ καί ὁ Πρωθυπουργός εἰς τό Λαγονήσι καί κάθε παιδί τοῦ Πειραιᾶ εἰς τήν Τρούμπαν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ο κ. ΜΑΥΡΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Ὁ πρώην ὑπουργός Συντονισμοῦ κ. Γ. Μαῦρος ἀνέλαβε σήμερον τά καθήκοντά του ὡς Διοικητοῦ τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ὑπῆρχον δέ πληροφορίαι, ὅτι οὗτος θά παραιτηθῇ σήμερον ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ βουλευτοῦ Ἀθηνῶν. Ἐπίσης προσῆλθον καί ἀνέλαβον ὑπηρεσίαν οἱ νέοι ὑποδιοικηταί τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης. Ἐν τῷ μεταξύ, τήν 11ην π.μ. συνῆλθεν ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ νέου Διοικητοῦ κ. Μαύρου τό Γενικόν Συμβούλιον τῆς Τραπέζης. Ἐπίσης, ὁ κ. Μαῦρος ἐπρόκειτο νά δεχθῇ τήν 1ην μ.μ. τούς Διευθυντάς τῶν διαφόρων ὑπηρεσιῶν τῆς Τραπέζης.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924