ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 15 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΚΑΚΑ
ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ

«Βρεταννός ἐκ τῶν 200 περίπου συλληφθέντων διά τάς ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Βασιλέων ἐτιμωρήθη μέ πρόστιμον 5 στερλινῶν διότι ἀπεδοκίμασε τήν Βασίλισσαν τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ. Οὗτος ἐδήλωσεν, ὅτι, ἐπειδή εἶναι μείωψ, ἐνόμιζεν ὅτι ἀπεδοκίμαζε τήν Βασίλισσαν Φρειδερίκην». Μέ ἄλλους λόγους, ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἦτο μύωψ καί ἀπεδοκίμαζεν, ἁπλῶς, τήν Βασίλισσαν τῆς Ἑλλάδος, ἦτο βέβαιον, ὅτι θά ἔπρεπε νά ἀθωωθῇ: Οἱ Ἄγγλοι δικασταί θά ἦσαν τότε ἐκεῖνοι, πού θά ἔκαμναν τά… στραβά μάτια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Καρπενησίου, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς Ἁγίου Βασιλείου Τριχωνίδος, ἀπειλοῦν νά προκαλέσουν ἐπεισόδια διότι ἡ Δ.Ε.Η. δέν κατέβαλεν εἰς αὐτούς ὁλόκληρον τό ἐπιδικασθέν ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας ποσόν, διά τήν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν κτημάτων των, εἰς τήν περιοχήν τῶν ὁποίων θά κατασκευασθῇ τό ὑδροηλεκτρικόν φράγμα Ἀχελώου. Ἡ ἀπειλή τῶν ἐπεισοδίων ἐδημιουργήθη κατόπιν εἰδοποιήσεως τῆς Δ.Ε.Η., ὅτι θά ἀποστείλῃ εἰς τήν περιοχήν μηχανήματα διά τήν κατασκευήν τοῦ φράγματος ἀπό 19-23 τρέχοντος.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ