Δευτέρα, 15 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΚΑΚΑ
ΤΗΣ ΜΥΩΠΙΑΣ

«Βρεταννός ἐκ τῶν 200 περίπου συλληφθέντων διά τάς ἐκδηλώσεις ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων Βασιλέων ἐτιμωρήθη μέ πρόστιμον 5 στερλινῶν διότι ἀπεδοκίμασε τήν Βασίλισσαν τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ. Οὗτος ἐδήλωσεν, ὅτι, ἐπειδή εἶναι μείωψ, ἐνόμιζεν ὅτι ἀπεδοκίμαζε τήν Βασίλισσαν Φρειδερίκην». Μέ ἄλλους λόγους, ἄν ὁ ἄνθρωπος δέν ἦτο μύωψ καί ἀπεδοκίμαζεν, ἁπλῶς, τήν Βασίλισσαν τῆς Ἑλλάδος, ἦτο βέβαιον, ὅτι θά ἔπρεπε νά ἀθωωθῇ: Οἱ Ἄγγλοι δικασταί θά ἦσαν τότε ἐκεῖνοι, πού θά ἔκαμναν τά… στραβά μάτια!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟΝ
ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Κατά τηλεγράφημα ἐκ Καρπενησίου, οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς Ἁγίου Βασιλείου Τριχωνίδος, ἀπειλοῦν νά προκαλέσουν ἐπεισόδια διότι ἡ Δ.Ε.Η. δέν κατέβαλεν εἰς αὐτούς ὁλόκληρον τό ἐπιδικασθέν ὑπό τῆς Εἰσαγγελίας ποσόν, διά τήν ἀπαλλοτρίωσιν τῶν κτημάτων των, εἰς τήν περιοχήν τῶν ὁποίων θά κατασκευασθῇ τό ὑδροηλεκτρικόν φράγμα Ἀχελώου. Ἡ ἀπειλή τῶν ἐπεισοδίων ἐδημιουργήθη κατόπιν εἰδοποιήσεως τῆς Δ.Ε.Η., ὅτι θά ἀποστείλῃ εἰς τήν περιοχήν μηχανήματα διά τήν κατασκευήν τοῦ φράγματος ἀπό 19-23 τρέχοντος.

Απόψεις

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!