Δευτέρα, 14 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ

«Ἡ Φορολογική Ἐπιτροπή τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Τζακάρτα, θά χαρακτηρίσῃ ὡς φορολογήσιμον εἶδος πολυτελείας τά γεύματα εἰς τά ἑστιατόρια, ἀποβλέπουσα κυρίως εἰς τήν φορολογίαν τῶν “καλοφαγάδων”, οἱ ὁποῖοι συχνάζουν εἰς τά ἑστιατόρια καί καταβροχθίζουν πολυτελῆ γεύματα». Ἕως τώρα, οἱ καλοφαγάδες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνον τόν λογαριασμόν, πού ἀπετέλει, συχνά, φοβεράν «σαγονιάν». Εἰς τό ἑξῆς, θά ἔχουν νά κάμουν καί μέ τόν ἔφορον, πού θά τούς ἐπιβάλῃ τόν φόρον «καταβροχθίσεως»: Πίσω καί… σᾶς ἔφαγα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΔΟΣ

Ὀλίγον μετά τήν ἔναρξιν τῆς γαμηλίου πομπῆς, εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας, ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου τῆς «Μεγάλης Βρεταννίας», ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν καί ἀπεβίωσεν ἡ Ἱσπανίς γραῖα Σαπόρτα Μπονένα, ἐτῶν 72, ἡ ὁποία είχεν ἀφιχθῇ εἰς τήν Ἑλλάδα, πρός παρακολούθησιν τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Ἐπίσης, μέχρι τῆς μεσημβρίας, εἶχον διακομισθῇ εἰς τόν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειῶν 20 καί πλέον γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι εἶχον ὑποστῇ λιποθυμίαν, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ καί τοῦ καύσωνος.

Απόψεις

Ἡ Ἱσπανία «μηδενίζει» τό κοντέρ στόν ΦΠΑ, ἡ Ἑλλάς τό «τερματίζει»

Εφημερίς Εστία
Οἱ σοσιαλιστές τοῦ Σάντσεθ ἀνακουφίζουν τούς πολῖτες τους ἀπό τήν ἀκρίβεια, ἐνῷ ἡ φιλελεύθερη ΝΔ λέει πεισματικῶς «ὄχι» στά αἰτήματα Ἑλλήνων γιά φορολογικές ἐλαφρύνσεις

Ἡ νέα στρατηγική ἀσφαλείας καί τά πυρηνικά τῆς Ρωσσίας

Εφημερίς Εστία
ΜΕΓΑΛΟ προβληματισμό πρέπει νά δημιουργήσει ἡ ἀναθεώρησις τοῦ πυρηνικοῦ δόγματος τῆς Ρωσσίας, τήν ὁποία ἀνήγγειλε ἀπό τό Βιετνάμ ὁ Πρόεδρος Πούτιν. Κατ’ ἀρχήν, εἶναι μία κίνησις πολιτική.

Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

Εφημερίς Εστία
ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924