ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 14 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ

«Ἡ Φορολογική Ἐπιτροπή τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Τζακάρτα, θά χαρακτηρίσῃ ὡς φορολογήσιμον εἶδος πολυτελείας τά γεύματα εἰς τά ἑστιατόρια, ἀποβλέπουσα κυρίως εἰς τήν φορολογίαν τῶν “καλοφαγάδων”, οἱ ὁποῖοι συχνάζουν εἰς τά ἑστιατόρια καί καταβροχθίζουν πολυτελῆ γεύματα». Ἕως τώρα, οἱ καλοφαγάδες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνον τόν λογαριασμόν, πού ἀπετέλει, συχνά, φοβεράν «σαγονιάν». Εἰς τό ἑξῆς, θά ἔχουν νά κάμουν καί μέ τόν ἔφορον, πού θά τούς ἐπιβάλῃ τόν φόρον «καταβροχθίσεως»: Πίσω καί… σᾶς ἔφαγα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΔΟΣ

Ὀλίγον μετά τήν ἔναρξιν τῆς γαμηλίου πομπῆς, εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας, ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου τῆς «Μεγάλης Βρεταννίας», ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν καί ἀπεβίωσεν ἡ Ἱσπανίς γραῖα Σαπόρτα Μπονένα, ἐτῶν 72, ἡ ὁποία είχεν ἀφιχθῇ εἰς τήν Ἑλλάδα, πρός παρακολούθησιν τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Ἐπίσης, μέχρι τῆς μεσημβρίας, εἶχον διακομισθῇ εἰς τόν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειῶν 20 καί πλέον γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι εἶχον ὑποστῇ λιποθυμίαν, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ καί τοῦ καύσωνος.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ