ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 14 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ

«Ἡ Φορολογική Ἐπιτροπή τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Τζακάρτα, θά χαρακτηρίσῃ ὡς φορολογήσιμον εἶδος πολυτελείας τά γεύματα εἰς τά ἑστιατόρια, ἀποβλέπουσα κυρίως εἰς τήν φορολογίαν τῶν “καλοφαγάδων”, οἱ ὁποῖοι συχνάζουν εἰς τά ἑστιατόρια καί καταβροχθίζουν πολυτελῆ γεύματα». Ἕως τώρα, οἱ καλοφαγάδες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνον τόν λογαριασμόν, πού ἀπετέλει, συχνά, φοβεράν «σαγονιάν». Εἰς τό ἑξῆς, θά ἔχουν νά κάμουν καί μέ τόν ἔφορον, πού θά τούς ἐπιβάλῃ τόν φόρον «καταβροχθίσεως»: Πίσω καί… σᾶς ἔφαγα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΔΟΣ

Ὀλίγον μετά τήν ἔναρξιν τῆς γαμηλίου πομπῆς, εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας, ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου τῆς «Μεγάλης Βρεταννίας», ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν καί ἀπεβίωσεν ἡ Ἱσπανίς γραῖα Σαπόρτα Μπονένα, ἐτῶν 72, ἡ ὁποία είχεν ἀφιχθῇ εἰς τήν Ἑλλάδα, πρός παρακολούθησιν τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Ἐπίσης, μέχρι τῆς μεσημβρίας, εἶχον διακομισθῇ εἰς τόν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειῶν 20 καί πλέον γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι εἶχον ὑποστῇ λιποθυμίαν, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ καί τοῦ καύσωνος.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ