Δευτέρα, 14 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ

«Ἡ Φορολογική Ἐπιτροπή τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Τζακάρτα, θά χαρακτηρίσῃ ὡς φορολογήσιμον εἶδος πολυτελείας τά γεύματα εἰς τά ἑστιατόρια, ἀποβλέπουσα κυρίως εἰς τήν φορολογίαν τῶν “καλοφαγάδων”, οἱ ὁποῖοι συχνάζουν εἰς τά ἑστιατόρια καί καταβροχθίζουν πολυτελῆ γεύματα». Ἕως τώρα, οἱ καλοφαγάδες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνον τόν λογαριασμόν, πού ἀπετέλει, συχνά, φοβεράν «σαγονιάν». Εἰς τό ἑξῆς, θά ἔχουν νά κάμουν καί μέ τόν ἔφορον, πού θά τούς ἐπιβάλῃ τόν φόρον «καταβροχθίσεως»: Πίσω καί… σᾶς ἔφαγα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΔΟΣ

Ὀλίγον μετά τήν ἔναρξιν τῆς γαμηλίου πομπῆς, εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας, ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου τῆς «Μεγάλης Βρεταννίας», ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν καί ἀπεβίωσεν ἡ Ἱσπανίς γραῖα Σαπόρτα Μπονένα, ἐτῶν 72, ἡ ὁποία είχεν ἀφιχθῇ εἰς τήν Ἑλλάδα, πρός παρακολούθησιν τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Ἐπίσης, μέχρι τῆς μεσημβρίας, εἶχον διακομισθῇ εἰς τόν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειῶν 20 καί πλέον γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι εἶχον ὑποστῇ λιποθυμίαν, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ καί τοῦ καύσωνος.

Απόψεις

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε