ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Δευτέρα, 14 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΣ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ

«Ἡ Φορολογική Ἐπιτροπή τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς Τζακάρτα, θά χαρακτηρίσῃ ὡς φορολογήσιμον εἶδος πολυτελείας τά γεύματα εἰς τά ἑστιατόρια, ἀποβλέπουσα κυρίως εἰς τήν φορολογίαν τῶν “καλοφαγάδων”, οἱ ὁποῖοι συχνάζουν εἰς τά ἑστιατόρια καί καταβροχθίζουν πολυτελῆ γεύματα». Ἕως τώρα, οἱ καλοφαγάδες εἶχαν νά ἀντιμετωπίσουν μόνον τόν λογαριασμόν, πού ἀπετέλει, συχνά, φοβεράν «σαγονιάν». Εἰς τό ἑξῆς, θά ἔχουν νά κάμουν καί μέ τόν ἔφορον, πού θά τούς ἐπιβάλῃ τόν φόρον «καταβροχθίσεως»: Πίσω καί… σᾶς ἔφαγα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΔΟΣ

Ὀλίγον μετά τήν ἔναρξιν τῆς γαμηλίου πομπῆς, εἰς τήν διασταύρωσιν τῶν ὁδῶν Πανεπιστημίου καί Βασιλίσσης Σοφίας, ἔναντι τοῦ ξενοδοχείου τῆς «Μεγάλης Βρεταννίας», ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν καί ἀπεβίωσεν ἡ Ἱσπανίς γραῖα Σαπόρτα Μπονένα, ἐτῶν 72, ἡ ὁποία είχεν ἀφιχθῇ εἰς τήν Ἑλλάδα, πρός παρακολούθησιν τῶν πριγκηπικῶν γάμων. Ἐπίσης, μέχρι τῆς μεσημβρίας, εἶχον διακομισθῇ εἰς τόν Σταθμόν Πρώτων Βοηθειῶν 20 καί πλέον γυναῖκες, αἱ ὁποῖαι εἶχον ὑποστῇ λιποθυμίαν, λόγῳ τοῦ συνωστισμοῦ καί τοῦ καύσωνος.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ