ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 14 Ὀκτωβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΩΣ ΕΞΥΠΝΗΣΑΝ!

Τηλεγραφοῦν ἐκ Λονδίνου:
«Ἑκατοντάδες Βρεταννοί ἐργάται κινδυνεύουν νά μείνουν ἄνεργοι, λόγῳ τῆς πληθώρας τῶν ρωσσικῶν ξυπνητηριῶν, πού ἔχουν ἀρχίσει νά εἰσάγωνται εἰς τήν Ἀγγλίαν. Τό Ἐμπορικόν Ἐπιμελητήριον προτίθεται νά ζητήσῃ τήν ἀπαγόρευσιν τῶν εἰσαγωγῶν, βάσει τοῦ νόμου ἐναντίον τοῦ ντάμπιγκ». Ἄν καί τό «ντάμπιγκ» χρησιμοποιεῖται ἀπό μακροῦ ὑπό τῶν ἐρυθρῶν εἰς βάρος τῶν Δυτικῶν βιομηχανιῶν, ἡ Δύσις ἐκοιμᾶτο. Καί ἐχρειάσθη νά κατακλυσθῇ, ἡ Ἀγγλική ἀγορά ἀπό Ρωσσικά ξυπνητήρια διά νά ἐξυπνήσουν αἰφνιδίως καί οἱ Ἄγγλοι, ἀπό τήν μακαριότητά τους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ 20.000.000 ΛΙΡΩΝ ΕΞΕΤΙΜΗΘΗΣΑΝ
ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΙ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ
ΚΑΪΡΟΝ, Δευτέρα.

Κατά πληροφορίας τῆς ἐφημερίδος «Ἄλ Ἀχράμ» αἱ ἐθνικοποιηθεῖσαι Ἑλληνικαί περιουσίαι εἰς τήν Αἴγυπτον ἐξετιμήθησαν, κατόπιν προκαταρκτικῆς μελέτης, κατά τήν διάρκειαν Ἑλληνοαιγυπτιακῶν συνομιλιῶν, εἰς 15-20 ἑκατομμύρια λιρῶν στερλινῶν, καί συνεφωνήθη ἡ καταβολή των εἰς Αἰγυπτιακά προϊόντα. Ἀναμένεται συντόμως ἐνταῦθα ἡ ἄφιξις ἐπισήμου Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας διά τήν σύνταξιν σχεδίου συμφωνίας πρός ὑπογραφήν. Αἱ συνομιλίαι μεταξύ τῶν δύο χωρῶν συνεχίζονται διά τήν ὅσον τό δυνατόν ταχυτέραν ἐπίτευξιν συμφωνίας πρός ἀποζημίωσιν τῶν Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων αἱ περιουσίαι ἐδημεύθησαν, «χάριν, ὡς λέγει ἡ “Ἀχράμ”, τῆς ἑδραιώσεως τῆς φιλίας καί συνεργασίας» μεταξύ τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Αἰγύπτου.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.