ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 14 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ἀπό τοῦδε αἱ Ἀγγλίδες θά δύνανται νά ἀποτελοῦν μέλη τοῦ πληρώματος τῶν ἀεροπλάνων τῆς Βρεταννικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Ἡ ἀπόφασις αὐτή θά ἀποτελέσῃ καμπήν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας τῆς Ἀγγλίας». Ἀλλά διατί καμπήν; Ἀφ’ ἧς πρό τριετίας ἕνας πιλότος τῆς ΡΑΦ –ὁ σμηναγός Κάουελλ– ἔγινε, δι’ ἐγχειρήσεως, γυναῖκα, φυσικόν ἦτο νά ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἔνταξις καί τοῦ ὡραίου φύλου εἰς τήν Βρεταννικήν πολιτικήν ἀεροπορίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 12.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων συνειργάσθη μετά τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐπί θεμάτων σχετικῶν μέ τήν λειτουργίαν τῆς νέας Λαχαναγορᾶς. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ὁ κ. Δήμαρχος ἀνέφερεν ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων θά στερηθῇ, διά τῆς λειτουργίας τῆς νέας Λαχαναγορᾶς, ποσοῦ 12.000.000 δραχμῶν ἐτησίως, τά ὁποῖα σήμερον εἰσπράττει ἀπό τήν εἰς Ρούφ λειτουργοῦσαν παλαιάν Λαχαναγοράν. Ἐπίσης ἐτόνισε τήν ἀνάγκην ὅπως εἰς τήν νέαν Λαχαναγοράν ἀπορροφηθοῦν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σήμερον εἰς τήν παλαιάν ἀγοράν.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…