Δευτέρα, 14 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ἀπό τοῦδε αἱ Ἀγγλίδες θά δύνανται νά ἀποτελοῦν μέλη τοῦ πληρώματος τῶν ἀεροπλάνων τῆς Βρεταννικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Ἡ ἀπόφασις αὐτή θά ἀποτελέσῃ καμπήν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας τῆς Ἀγγλίας». Ἀλλά διατί καμπήν; Ἀφ’ ἧς πρό τριετίας ἕνας πιλότος τῆς ΡΑΦ –ὁ σμηναγός Κάουελλ– ἔγινε, δι’ ἐγχειρήσεως, γυναῖκα, φυσικόν ἦτο νά ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἔνταξις καί τοῦ ὡραίου φύλου εἰς τήν Βρεταννικήν πολιτικήν ἀεροπορίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 12.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων συνειργάσθη μετά τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐπί θεμάτων σχετικῶν μέ τήν λειτουργίαν τῆς νέας Λαχαναγορᾶς. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ὁ κ. Δήμαρχος ἀνέφερεν ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων θά στερηθῇ, διά τῆς λειτουργίας τῆς νέας Λαχαναγορᾶς, ποσοῦ 12.000.000 δραχμῶν ἐτησίως, τά ὁποῖα σήμερον εἰσπράττει ἀπό τήν εἰς Ρούφ λειτουργοῦσαν παλαιάν Λαχαναγοράν. Ἐπίσης ἐτόνισε τήν ἀνάγκην ὅπως εἰς τήν νέαν Λαχαναγοράν ἀπορροφηθοῦν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σήμερον εἰς τήν παλαιάν ἀγοράν.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ