ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 14 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΙΛΟΤΟΙ

«Ἀνεκοινώθη ὅτι ἀπό τοῦδε αἱ Ἀγγλίδες θά δύνανται νά ἀποτελοῦν μέλη τοῦ πληρώματος τῶν ἀεροπλάνων τῆς Βρεταννικῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Ἡ ἀπόφασις αὐτή θά ἀποτελέσῃ καμπήν εἰς τήν ἱστορίαν τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας τῆς Ἀγγλίας». Ἀλλά διατί καμπήν; Ἀφ’ ἧς πρό τριετίας ἕνας πιλότος τῆς ΡΑΦ –ὁ σμηναγός Κάουελλ– ἔγινε, δι’ ἐγχειρήσεως, γυναῖκα, φυσικόν ἦτο νά ἀντιμετωπισθῇ ἡ ἔνταξις καί τοῦ ὡραίου φύλου εἰς τήν Βρεταννικήν πολιτικήν ἀεροπορίαν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ 12.000.000 ΔΡΑΧΜΕΣ

Ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων συνειργάσθη μετά τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἐπί θεμάτων σχετικῶν μέ τήν λειτουργίαν τῆς νέας Λαχαναγορᾶς. Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ ὁ κ. Δήμαρχος ἀνέφερεν ὅτι ὁ Δῆμος Ἀθηναίων θά στερηθῇ, διά τῆς λειτουργίας τῆς νέας Λαχαναγορᾶς, ποσοῦ 12.000.000 δραχμῶν ἐτησίως, τά ὁποῖα σήμερον εἰσπράττει ἀπό τήν εἰς Ρούφ λειτουργοῦσαν παλαιάν Λαχαναγοράν. Ἐπίσης ἐτόνισε τήν ἀνάγκην ὅπως εἰς τήν νέαν Λαχαναγοράν ἀπορροφηθοῦν ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι σήμερον εἰς τήν παλαιάν ἀγοράν.

Απόψεις

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.