Δευτέρα, 13 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΙ ΜΟΣΧΑΝΑΘΡΕΜΜΕΝΟΙ

«Ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ὅτι μέσῳ τῶν ὑποκαταστημάτων τῆς Α.Τ.Ε. διετέθη πίστωσις 4.919.000 δραχ. διά τήν πληρωμήν κατά τό τρέχον ἔτος τῆς ἐπιδοτήσεως τῶν παχυνομένων μόσχων». Ἐννοεῖται, ὅτι τά 5 αὐτά ἑκατομμύρια, διά τήν ἐφετεινήν ἐπιδότησιν, δέν εἶναι σχεδόν τίποτε ἐμπρός εἰς ὅσα μᾶς στοιχίζει ἐτησίως ἡ ἐπιδότησις τῶν παχυνομένων «ἡμετέρων» τῆς λαοκρατίας. Καί, μάλιστα, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν δέν εἶναι κἄν μόσχοι, ἀλλά… βώδια ὁλόκληρα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΩΝΤΑΙ
ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν δι’ ἐγγράφου του πρός τό Ὑπυ. Ἐθνικῆς Ἀμύνης, καθιστᾶ γνωστόν, ὅτι ὁδηγοί ὀχημάτων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, εἰς πολλάς περιπτώσεις δέν τηροῦν τάς διατάξεις τοῦ κώδικος ὁδικῆς κυκλοφορίας καί γίνονται ὑπαίτιοι δυστυχημάτων. Ὡς ἐκ τούτου, τό Ὑπουργεῖον ζητεῖ ὅπως δοθοῦν ἐντολαί εἰς τούς ὁδηγούς τῶν στρατιωτικῶν ὀχημάτων διά νά συμμορφοῦνται, πρός τούς κανόνας κυκλοφορίας. Ἐκ παραλλήλου, ζητεῖ ὅπως οἱ ὁδηγοί τῶν στρατιωτικῶν ὀχημάτων ἐκπαιδεύωνται συστηματικῶς, διά ν’ ἀποφεύγωνται τά δυστυχήματα.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ