Δευτέρα, 13 Ἀπριλίου 1964

O ΚΟΣΜΟΣ
ΓΙΩΤ ΚΑΙ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ

Σχετικῶς μέ τάς θαλαμηγούς, πού ἐνοικιάζονται εἰς ξένους ἰδίως τουρίστας εἰς τό Τουρκολίμανο καί τό Πασαλιμάνι, διαβάζομεν: «Τό πλήρωμα ἀποτελεῖται ἀπό τόν πλοίαρχο, τόν μηχανικό, τόν μάγειρο, τόν βοηθό μαγείρου, τόν καμαριέρη καί δύο καμαρότους. Ὑπάρχουν, ἐπίσης, δύο ψαρᾶδες καί ἕνας μουσικός μέ μπουζούκι, πού παίζει μόνο λαϊκά κομμάτια». Αὐτός ὁ συνδυασμός γιώτ καί μπουζουκιοῦ, μόνον εἰς τήν Ἑλλάδα, ἀσφαλῶς, θά ὑπάρχῃ!… Ἀλλ’ ὁ κίνδυνος εἶναι μήπως οἱ ἐπιβάται, ἐξ αἰτίας τῆς ἐν λόγῳ μουσικῆς, ἀπασχολοῦν ἀδιακόπως τούς… δύο καμαρότους!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Ἡ Ἑλληνική Ἑταιρεία Προστασίας Ἀναπήρων Παίδων ἐν τῇ προσπαθείᾳ τῆς διαφωτίσεως τοῦ κοινοῦ περί τῶν ἀναγκῶν τῶν ἀναπήρων παίδων διοργανώνει κινηματογραφικάς προβολάς εἰς τήν αἴθουσαν τῆς Χ.Ε.Ν., ὁδός Ἀμερικῆς 11, τήν 15ην τρέχοντος μηνός καί ὥραν 7ην μ.μ. καθώς καί τήν 20ήν Μαΐου μέ ταινίας, σταλείσας ἀπό τήν ἐν Νέα Ὑόρκῃ ἑδρεύουσα Διεθνῆ Ἑταιρείαν Ἀποκαταστάσεως Ἀναπήρων καί τό ἐν Λονδίνῳ ἑδρεῦον Κέντρον Ἐγκεφαλικῶν Παραλύσεων Δυτικῆς Ἀγγλίας. Τό περιεχόμενον τῶν προβληθησομένων ταινιῶν εἶναι ἐνδιαφέρον ὄχι μόνον διά τούς εἰδικούς, ἀλλά καί διά τούς ἔχοντας κοινωνικόν πνεῦμα.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ