ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΟΡΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΣ!

«Ὁ ἀρχιερεύς τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας Ἀλφόνσος Καριτσίνι, ἑώρτασε χθές τήν 100ήν ἐπέτειον τῶν γενεθλίων του, ἱερουργήσας διά 27.800ήν φοράν εἰς τήν σταδιοδρομίαν του.

Ὁ Καριτσίνι δέν μετέβη εἰς τήν συνεδρίασιν τῆς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, λόγῳ τῆς ἑορτῆς του καί ἐδέχθη ἐπισκέψεις». Δέν ἐβαρύνθη ὁ ἐκπληκτικός αὐτός γέρος, νά ἑορτάζῃ, ἐπί ἕνα αἰῶνα, τά γενέθλιά του.

Καί, σάν μικρό παιδί, πού ἐπωφελεῖται τῆς ἑορτῆς διά νά γλυτώσῃ τό σχολεῖον, τό ἔσκασεν ἀπό τόν Ἅγιον Πέτρον διά νά δεχθῇ τάς φοβεράς αὐτάς ἐπισκέψεις, πού ὁμοιάζουν, ἄλλως τε μέ… Οἰκουμενικήν Σύνοδον, καθώς κάθονται, φίλοι καί συγγενεῖς, γύρω ἀπό τόν ἑορτάζοντα.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Οἱ φοιτηταί τῆς Ὀδοντιατρικῆς Σχολῆς τοῦ πανεπιστημίου, κατῆλθον, σήμερον, εἰς 48ωρον προειδοποιητικήν ἀπεργίαν, εἰς ἔνδειξιν ἀλληλεγγύης πρός τούς τελειοφοίτους συναδέλφους των, οἱ ὁποῖοι ἀπεργοῦν διότι ἡ γραμματεία τῆς σχολῆς των ἀποκλείει τῶν πτυχιακῶν ἐξετάσεων τό σύνολον τῶν κανονικῶς τελειοφοίτων φοιτητῶν, καί ὑπόχρεοι τούτους εἰς ἐπανεγγραφήν διότι δέν κατέβαλλον μέχρι τοῦ Μαΐου τήν Β)αν δόσιν ἐγγραφῆς τοῦ τελευταίου ἔτους σπουδῶν 1961-1962.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.