ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 12 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΔΑΠΑΝΗΡΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΙΣ

«Τό Ταμεῖον Πολεοδομίας τῆς πρωτευούσης πρόκειται νά χρηματοδοτήσῃ τήν κατασκευήν τοῦνελ εἰς τόν Λυκαβηττόν, τό ὁποῖον θά ἀποτελῇ συνέχειαν τῆς κυκλοφοριακῆς ροῆς τῶν λεωφόρων Ἀμαλίας, Ἰλισοῦ καί Βασ. Κωνσταντίνου. Ἡ νέα αὐτή ὑπόγειος ὁδική ἀρτηρία θά ἔχῃ πλάτος 10 μ. καί μῆκος 1.000-1.200 μ. Ἡ δαπάνη προβλέπεται ὅτι θά ξεπεράσῃ τά 20.000.000 δραχμῶν». Κάτι δηλαδή μέ τό τοῦνελ, κάτι μέ τό ἐσωτερικόν ἀσανσέρ, πού θά μεταφέρῃ τούς ἐπισκέπτας εἰς τήν κορυφήν του, ὁ Λυκαβηττός θά γίνῃ σάν τό μῆλο, πού ἔχει ἐσωτερικῶς σαπίσει! Καί πολύ φοβούμεθα ὅτι θά διαλυθῇ καμμιάν ἡμέραν εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη, ἀπό καμμίαν… χαιρετιστήριον βολήν τῶν πυροβολείων του!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ὁ δήμαρχος κ. Χρ. Εὐαγγελᾶτος ἀνέθεσεν εἰς τόν ζωγράφον κ. Γεράσιμον Δ. Κασόλαν τήν φιλοτέχνησιν προσωπογραφιῶν τοῦ Μεσολογγίτου πρωθυπουργοῦ Δημητρίου Βάλβη καί τοῦ ὑπουργοῦ Σπυρίδωνος Κων. Τρικούπη, διατελέσαντος ἀντιπροέδρου τῆς Βουλῆς καί βουλευτοῦ, ἐκτελεσθέντος δέ ὑπό τῶν Ἐαμοκομμουνιστῶν τό 1944. Αἱ εἰκόνες θά ἀναρτηθοῦν εἰς τήν πινακοθήκην τοῦ Δημαρχείου Μεσολογγίου, δι’ ἐπισήμου τελετῆς τῶν ἀποκαλυπτηρίων των.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ