Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ!

Σχετικῶς μέ τό παλιρροϊκόν κῦμα, πού ἔπληξε τήν περιοχήν Αἰγιαλείας, τηλεγραφοῦν ἐκ Πατρῶν: «Σεισμολόγοι ἐξ Ἀθηνῶν διεπεραιώθησαν εἰς τήν ἀντίπεραν παραλίαν τῆς Παρνασσίδος καί διηρεύνησαν τήν περιοχήν… Πάντως, ὡς προστίθεται, ἡ σημειωθεῖσα εἰς τόν βυθόν τῆς θαλάσσης ἔκρηξις δέν ἦτο μεγαλειτέρας ἰσχύος ἀπό τήν ἔκρηξιν κοινῆς ἀτομικῆς βόμβας».

Ὥστε τόσον ἀσήμαντον πρᾶγμα θά ἦτο ἡ ἔκρηξις «κοινῆς ἀτομικῆς βόμβας» εἰς τήν περιοχήν Αἰγιαλείας; Τί ἤθελαν, δηλαδή, οἱ κ.κ. σεισμολόγοι νά ἰδοῦν, διά νά ἐντυπωσιασθοῦν; Μήπως καμμιάν ἀπό τάς ὑπερβόμβας τῶν ἑκατόν μεγατόννων, μέ τάς ὁποίας ἀπειλεῖ τήν Δύσιν ὁ Κρουστσέφ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων, συνεπείᾳ τῶν συνεχιζομένων κατολισθήσεων ἐντός καί ἐκτός τοῦ χωρίου Ἄρδοσης, τό ἔδαφος πέριξ ἐπολτοποιήθη καί κατέστη ἀπρόσιτον. Διεκόπη κατόπιν τούτου ἡ ὕδρευσις τῶν κατοίκων. Κατά τηλεγράφημα, ἐξ ἄλλου, ἐκ Τρικάλων, συνεπείᾳ κατολισθήσεων, κατέστησαν ἑτοιμόρροποι 11 οἰκίαι τῶν χωρίων Μηλέα, Καλλιρρόη καί Ἀμπελοχώριον Καλαμπάκας.

Απόψεις

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!

Ἑστία, Σάββατον 16 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Δένδιας: «Ἐπιεικῶς» ἀπαράδεκτη ἡ διεύρυνσις τῆς τουρκικῆς ἀτζέντας!

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης γιά τίς εὐθῦνες τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού τό ἀπεδέχθη – Γεραπετρίτης: Στίς ἑλληνικές καλένδες τοῦ 2025 ἡ χωροθέτησις τῶν θαλασσίων πάρκων στό Αἰγαῖο – Συνεμορφώθη στίς ὑποδείξεις Φιντάν, πού ζητεῖ «πάγωμα» πρωτοβουλιῶν πού συνδέονται μέ ΑΟΖ-ὑφαλοκρηπῖδα

Ὁ Πούτιν ὡς ἄλλοθι τῆς Οὔρσουλα

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΤΡΟΜΟΣ πού ἐπικρατεῖ στίς τάξεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμματος καί τῆς ἡγεσίας του ἐν ὄψει τῶν ἐπερχόμενων εὐρωεκλογῶν ὁδηγεῖ τήν ἐπίσημη ὑποψηφία του σέ σπασμωδικές καί ἀλλοπρόσαλλες κινήσεις.

Προκλητικός Ράμα δηλώνει ὅτι δέν ὑπάρχει ὑπόθεσις Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ὅρια ἡ προκλητική στάσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἀλβανίας Ἔντι Ράμα, ὁ ὁποῖος ἔφθασε χθές στό σημεῖο νά ἔχει «διαγράψει» ἀπό τήν μνήμη του τήν σύλληψη τοῦ κ. Φρέντη Μπελέρη.