Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ!

Σχετικῶς μέ τό παλιρροϊκόν κῦμα, πού ἔπληξε τήν περιοχήν Αἰγιαλείας, τηλεγραφοῦν ἐκ Πατρῶν: «Σεισμολόγοι ἐξ Ἀθηνῶν διεπεραιώθησαν εἰς τήν ἀντίπεραν παραλίαν τῆς Παρνασσίδος καί διηρεύνησαν τήν περιοχήν… Πάντως, ὡς προστίθεται, ἡ σημειωθεῖσα εἰς τόν βυθόν τῆς θαλάσσης ἔκρηξις δέν ἦτο μεγαλειτέρας ἰσχύος ἀπό τήν ἔκρηξιν κοινῆς ἀτομικῆς βόμβας».

Ὥστε τόσον ἀσήμαντον πρᾶγμα θά ἦτο ἡ ἔκρηξις «κοινῆς ἀτομικῆς βόμβας» εἰς τήν περιοχήν Αἰγιαλείας; Τί ἤθελαν, δηλαδή, οἱ κ.κ. σεισμολόγοι νά ἰδοῦν, διά νά ἐντυπωσιασθοῦν; Μήπως καμμιάν ἀπό τάς ὑπερβόμβας τῶν ἑκατόν μεγατόννων, μέ τάς ὁποίας ἀπειλεῖ τήν Δύσιν ὁ Κρουστσέφ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων, συνεπείᾳ τῶν συνεχιζομένων κατολισθήσεων ἐντός καί ἐκτός τοῦ χωρίου Ἄρδοσης, τό ἔδαφος πέριξ ἐπολτοποιήθη καί κατέστη ἀπρόσιτον. Διεκόπη κατόπιν τούτου ἡ ὕδρευσις τῶν κατοίκων. Κατά τηλεγράφημα, ἐξ ἄλλου, ἐκ Τρικάλων, συνεπείᾳ κατολισθήσεων, κατέστησαν ἑτοιμόρροποι 11 οἰκίαι τῶν χωρίων Μηλέα, Καλλιρρόη καί Ἀμπελοχώριον Καλαμπάκας.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923