Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΙΚΡΟΠΡΑΓΜΑΤΑ!

Σχετικῶς μέ τό παλιρροϊκόν κῦμα, πού ἔπληξε τήν περιοχήν Αἰγιαλείας, τηλεγραφοῦν ἐκ Πατρῶν: «Σεισμολόγοι ἐξ Ἀθηνῶν διεπεραιώθησαν εἰς τήν ἀντίπεραν παραλίαν τῆς Παρνασσίδος καί διηρεύνησαν τήν περιοχήν… Πάντως, ὡς προστίθεται, ἡ σημειωθεῖσα εἰς τόν βυθόν τῆς θαλάσσης ἔκρηξις δέν ἦτο μεγαλειτέρας ἰσχύος ἀπό τήν ἔκρηξιν κοινῆς ἀτομικῆς βόμβας».

Ὥστε τόσον ἀσήμαντον πρᾶγμα θά ἦτο ἡ ἔκρηξις «κοινῆς ἀτομικῆς βόμβας» εἰς τήν περιοχήν Αἰγιαλείας; Τί ἤθελαν, δηλαδή, οἱ κ.κ. σεισμολόγοι νά ἰδοῦν, διά νά ἐντυπωσιασθοῦν; Μήπως καμμιάν ἀπό τάς ὑπερβόμβας τῶν ἑκατόν μεγατόννων, μέ τάς ὁποίας ἀπειλεῖ τήν Δύσιν ὁ Κρουστσέφ;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

Κατά τηλεγράφημα ἐξ Ἰωαννίνων, συνεπείᾳ τῶν συνεχιζομένων κατολισθήσεων ἐντός καί ἐκτός τοῦ χωρίου Ἄρδοσης, τό ἔδαφος πέριξ ἐπολτοποιήθη καί κατέστη ἀπρόσιτον. Διεκόπη κατόπιν τούτου ἡ ὕδρευσις τῶν κατοίκων. Κατά τηλεγράφημα, ἐξ ἄλλου, ἐκ Τρικάλων, συνεπείᾳ κατολισθήσεων, κατέστησαν ἑτοιμόρροποι 11 οἰκίαι τῶν χωρίων Μηλέα, Καλλιρρόη καί Ἀμπελοχώριον Καλαμπάκας.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ