ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Ὁμιλῶν εἰς δεξίωσιν πρός τιμήν τῶν Ἀμερικανῶν καί Ἑλληνοαμερικανῶν ἐπιστημόνων πού ἐτοποθετήθησαν εἰς διαφόρους ἐκπαιδευτικάς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Κασιμάτης ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἑλλάς μόνον εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα εἶναι ὑπανάπτυκτος, ἐνῶ εἰς τόν πνευματικόν εἶναι ὑπερανάπτυκτος. Δέν ἔχει παρά νά κυττάξῃ κανείς ὁλόγυρά του καί θά εὕρῃ πλήρη τήν ἀπόδειξιν τῶν λόγων του: Συμμορίαι δεκαπενταετῶν, καθημερινή ἀνακάλυψις διαφθορείων, κανονικαί σφαγαί γονέων ἀπό τά παιδιά των, μυστηριώδεις δολοφονίαι, φυτεῖαι ἰνδικῆς καννάβεως, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, δέν εἶναι δείγματα τῆς πνευματικῆς ὑπεραναπτύξεώς μας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΚΥΠΡΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.– Τέσσαρες ἔνοπλοι προσωπιδοφόροι ἀπέκοψαν τήν μακράν μαύρην κόμην γυναικός, ἐνῶ ὁ σύζυγός της καί τά τρία τέκνα της ὑπεχρεώθησαν νά παρακολουθήσουν τήν σκηνήν ὑπό τήν ἀπειλήν περιστρόφων. Οἱ ἔνοπλοι εἶχον εἰσέλθει εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἕλληνος Κυπρίου Π. Κ., τέως προέδρου τῆς Κοινότητος εἰς Γούρρη, τῆς κεντρικῆς Κύπρου καί εἶπον εἰς αὐτόν ὅτι θά τόν φονεύσουν ἄν δέν ἀναχωρήσῃ οἰκογενειακῶς ἐκ τῆς νήσου ἐντός 20 ἡμερῶν. Ὅταν ἡ σύζυγός του ἤρχισε νά διαμαρτύρεται, οἱ ἄγνωστοι ἀπέκοψαν τήν κόμην της.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ