Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Ὁμιλῶν εἰς δεξίωσιν πρός τιμήν τῶν Ἀμερικανῶν καί Ἑλληνοαμερικανῶν ἐπιστημόνων πού ἐτοποθετήθησαν εἰς διαφόρους ἐκπαιδευτικάς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Κασιμάτης ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἑλλάς μόνον εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα εἶναι ὑπανάπτυκτος, ἐνῶ εἰς τόν πνευματικόν εἶναι ὑπερανάπτυκτος. Δέν ἔχει παρά νά κυττάξῃ κανείς ὁλόγυρά του καί θά εὕρῃ πλήρη τήν ἀπόδειξιν τῶν λόγων του: Συμμορίαι δεκαπενταετῶν, καθημερινή ἀνακάλυψις διαφθορείων, κανονικαί σφαγαί γονέων ἀπό τά παιδιά των, μυστηριώδεις δολοφονίαι, φυτεῖαι ἰνδικῆς καννάβεως, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, δέν εἶναι δείγματα τῆς πνευματικῆς ὑπεραναπτύξεώς μας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΚΥΠΡΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.– Τέσσαρες ἔνοπλοι προσωπιδοφόροι ἀπέκοψαν τήν μακράν μαύρην κόμην γυναικός, ἐνῶ ὁ σύζυγός της καί τά τρία τέκνα της ὑπεχρεώθησαν νά παρακολουθήσουν τήν σκηνήν ὑπό τήν ἀπειλήν περιστρόφων. Οἱ ἔνοπλοι εἶχον εἰσέλθει εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἕλληνος Κυπρίου Π. Κ., τέως προέδρου τῆς Κοινότητος εἰς Γούρρη, τῆς κεντρικῆς Κύπρου καί εἶπον εἰς αὐτόν ὅτι θά τόν φονεύσουν ἄν δέν ἀναχωρήσῃ οἰκογενειακῶς ἐκ τῆς νήσου ἐντός 20 ἡμερῶν. Ὅταν ἡ σύζυγός του ἤρχισε νά διαμαρτύρεται, οἱ ἄγνωστοι ἀπέκοψαν τήν κόμην της.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…