ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΡΑΝΑΠΤΥΞΙΣ

Ὁμιλῶν εἰς δεξίωσιν πρός τιμήν τῶν Ἀμερικανῶν καί Ἑλληνοαμερικανῶν ἐπιστημόνων πού ἐτοποθετήθησαν εἰς διαφόρους ἐκπαιδευτικάς ὑπηρεσίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ κ. Κασιμάτης ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Ἑλλάς μόνον εἰς τόν οἰκονομικόν τομέα εἶναι ὑπανάπτυκτος, ἐνῶ εἰς τόν πνευματικόν εἶναι ὑπερανάπτυκτος. Δέν ἔχει παρά νά κυττάξῃ κανείς ὁλόγυρά του καί θά εὕρῃ πλήρη τήν ἀπόδειξιν τῶν λόγων του: Συμμορίαι δεκαπενταετῶν, καθημερινή ἀνακάλυψις διαφθορείων, κανονικαί σφαγαί γονέων ἀπό τά παιδιά των, μυστηριώδεις δολοφονίαι, φυτεῖαι ἰνδικῆς καννάβεως, ὅλα αὐτά καί ἄλλα πολλά, δέν εἶναι δείγματα τῆς πνευματικῆς ὑπεραναπτύξεώς μας;…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΚΟΜΗΝ ΚΥΠΡΙΑΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ.– Τέσσαρες ἔνοπλοι προσωπιδοφόροι ἀπέκοψαν τήν μακράν μαύρην κόμην γυναικός, ἐνῶ ὁ σύζυγός της καί τά τρία τέκνα της ὑπεχρεώθησαν νά παρακολουθήσουν τήν σκηνήν ὑπό τήν ἀπειλήν περιστρόφων. Οἱ ἔνοπλοι εἶχον εἰσέλθει εἰς τήν οἰκίαν τοῦ Ἕλληνος Κυπρίου Π. Κ., τέως προέδρου τῆς Κοινότητος εἰς Γούρρη, τῆς κεντρικῆς Κύπρου καί εἶπον εἰς αὐτόν ὅτι θά τόν φονεύσουν ἄν δέν ἀναχωρήσῃ οἰκογενειακῶς ἐκ τῆς νήσου ἐντός 20 ἡμερῶν. Ὅταν ἡ σύζυγός του ἤρχισε νά διαμαρτύρεται, οἱ ἄγνωστοι ἀπέκοψαν τήν κόμην της.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!