ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ

Μεταξύ τῶν διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας, πού ἐδόθησαν –κατ’ ἀνακοίνωσιν τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργείου– διά νέας Ἑλληνικάς ἐπινοήσεις, περιλαμβάνονται καί τά ἑξῆς: «Αὐτόματος βαφή γυναικείων βλεφαρίδων. Σπόγγος καθαρισμοῦ δι’ ἐνσωματουμένου σάπωνος. Σύστημα καθαρισμοῦ τῆς τουαλέττας. Κουτάλα ταχείας ἐξυπηρετήσεως ἐπιβατῶν διερχομένων αὐτοκινήτων». Καί ἡ μέν αὐτόματος βαφή τῶν γυναικείων βλεφαρίδων θά μᾶς ἀπαλλάξῃ ἴσως ἀπό μερικά μουντζουρωμένα μάτια, πού ἐνθυμίζουν ἀποκρῃάτικες μάσκες. Ἀλλ’ αὐτή ἡ… κουτάλα ταχείας ἐξυπηρετήσεως τῶν ἐπιβατῶν διερχομένων αὐτοκινήτων, τί νά σημαίνῃ ἄραγε; Ὅτι θά τούς δίδεται τό φαγητόν στό στόμα, ὅπως περίπου εἰς τούς Μαραθωνοδρόμους;

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΑΡΑΒΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΪΡΟΝ.

Ὁ πρεσβευτής τῆς Κύπρου κ. Κατσάπας, συνεσκέφθη μέ τόν γεν. γραμματέα τοῦ Ἀραβικοῦ Συνδέσμου κ. Χασούνα, ἐπί τῶν τελευταίων ἐξελίξεων τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος. Ἐν συνεχείᾳ, ὁ κ. Χασούνα ἐδήλωσε πρός τούς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου, ὅτι, ὡς ἐτόνισεν εἰς τόν πρεσβευτήν τῆς Κύπρου, ὁ «καλλίτερος τρόπος ἐπιλύσεως τοῦ Κυπριακοῦ εἶναι τά Ἡνωμένα Ἔθνη, ὅπου δύναται νά ἐπιτευχθῇ διακανονισμός, κατά τρόπον διαφυλάσσοντα τήν ἐδαφικήν ἑνότητα τῆς νήσου». Ὁ κ. Χασούνα προσέθεσεν, ὅτι, ὡς ἐλπίζει, ὁ Ἀραβικός Σύνδεσμος, «τό πρόβλημα δύναται νά ἐπιλυθῇ χωρίς τήν ἐπέμβασιν τῶν ἀποικιοκρατικῶν φιλοδοξιῶν».

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.