Δευτέρα, 10 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΦΙΣ

Ἐκ Καΐρου τηλεγραφοῦν: «Ἡ συνεδρίασις δικαστηρίου τῆς συνοικίας Σαγέντα Ζέϊναμπ τοῦ Καΐρου διεκόπη λόγῳ τῆς ἀπροσδοκήτου ἐμφανίσεως ὄφεως μήκους 2 μ. περίπου εἰς τήν αἴθουσαν τῶν συνεδριάσεων. Ὁ ὄφις διῆλθε πλησίον τῶν θέσεων πού προωρίζοντο διά τάς κυρίας, προκαλέσας πραγματικόν πανικόν».
Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι ὁ ὄφις αὐτός ἐπροτίμησε τάς κυρίας: Ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, ἡ προτίμησίς του στρέφεται πάντοτε πρός τό ὡραῖον φῦλον.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΚΑΡΧΑΡΙΟΥ

Τηλεγραφικῶς ἀνηγγέλθη, τήν πρωίαν, εἰς τό κεντρικόν λιμεναρχεῖον Πειραιῶς, ὅτι οἱ ἀδελφοί Κ. καί Δ. Φράγκου ἡλίευσαν ἀνοικτά τῆς Ραφίνας καρχαριοειδές μήκους 2,10 μέτρων. Ἐξ ἄλλου, ἀνηγγέλθη ὅτι ἀνοικτά τῆς θέσεως Καμίνια τῆς Ὕδρας ἐπεσημάνθη παρ’ ἁλιέων ἡ παρουσία τεραστίου καρχαρίου. Τό λιμεναρχεῖον τῆς Ὕδρας ἀνήγγειλε τό γεγονός εἰς τούς κατοίκους τῆς νήσου, διά τοῦ μεγαφώνου τοῦ πρώτου καταπλεύσαντος ἐκεῖ ἐπιβατηγοῦ τῆς γραμμῆς Ἀργοσαρωνικοῦ μέ τήν σύστασιν πρός τούς λουομένους ὅπως μή ἀπομακρύνονται τῶν ἀκτῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.