Δευτέρα, 10 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΟΦΙΣ

Ἐκ Καΐρου τηλεγραφοῦν: «Ἡ συνεδρίασις δικαστηρίου τῆς συνοικίας Σαγέντα Ζέϊναμπ τοῦ Καΐρου διεκόπη λόγῳ τῆς ἀπροσδοκήτου ἐμφανίσεως ὄφεως μήκους 2 μ. περίπου εἰς τήν αἴθουσαν τῶν συνεδριάσεων. Ὁ ὄφις διῆλθε πλησίον τῶν θέσεων πού προωρίζοντο διά τάς κυρίας, προκαλέσας πραγματικόν πανικόν».
Δέν εἶναι περίεργον, ὅτι ὁ ὄφις αὐτός ἐπροτίμησε τάς κυρίας: Ἀπό τήν ἐποχήν τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας, ἡ προτίμησίς του στρέφεται πάντοτε πρός τό ὡραῖον φῦλον.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΞΟΝΤΩΣΙΣ ΚΑΡΧΑΡΙΟΥ

Τηλεγραφικῶς ἀνηγγέλθη, τήν πρωίαν, εἰς τό κεντρικόν λιμεναρχεῖον Πειραιῶς, ὅτι οἱ ἀδελφοί Κ. καί Δ. Φράγκου ἡλίευσαν ἀνοικτά τῆς Ραφίνας καρχαριοειδές μήκους 2,10 μέτρων. Ἐξ ἄλλου, ἀνηγγέλθη ὅτι ἀνοικτά τῆς θέσεως Καμίνια τῆς Ὕδρας ἐπεσημάνθη παρ’ ἁλιέων ἡ παρουσία τεραστίου καρχαρίου. Τό λιμεναρχεῖον τῆς Ὕδρας ἀνήγγειλε τό γεγονός εἰς τούς κατοίκους τῆς νήσου, διά τοῦ μεγαφώνου τοῦ πρώτου καταπλεύσαντος ἐκεῖ ἐπιβατηγοῦ τῆς γραμμῆς Ἀργοσαρωνικοῦ μέ τήν σύστασιν πρός τούς λουομένους ὅπως μή ἀπομακρύνονται τῶν ἀκτῶν.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!