Δευτέρα, 1 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΙΘΗΚΟΙ ΚΑΙ… ΤΕΔΔΥ-ΜΠΟΫΣ

Μεταδίδεται ἐκ Μόσχας: «Εἷς πίθηκος τοῦ ζωολογικοῦ κήπου τῆς πόλεως ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν διότι –ὡς γράφουν αἱ Σοβιετικαί ἐφημερίδες– ἕνας «τέδδυ-μπόϋς» μέ χρυσά δόντια ἔκαμνε ἐκφοβιστικούς μορφασμούς εἰς τό ζῶον. Ὁ νεαρός, συλληφθείς, ἐπεχείρησε νά ἐπαναλάβῃ τούς μορφασμούς, διά νά ἐκφοβίσῃ τόν ἀστυνομικόν, ὁ ὁποῖος ὅμως… δέν ὑπέστη καρδιακήν προσβολήν». Δέν γνωρίζομεν, ἄν θά τιμωρηθῇ τώρα, αὐτός ὁ Ρῶσσος τέδδυ-μπόης ἤ τέδδυ-μποϋέφσκι. Καθόλου ἀπίθανον, ὅμως, νά τόν στείλῃ ὁ κ. Κρουστσέφ εἰς τόν Ο.Η.Ε., διά νά τρομάζῃ μέ τούς μορφασμούς του τήν Γεν. Συνέλευσιν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΕΙΣ ΝΕΑ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ

Κατά τηλεγράφημα, πρός τό ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης, εἰς τόν λιμένα τῆς πόλεως Σήτλ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ὑψώθη ἡ Ἑλληνική σημαία ἐπί τῶν παραληφθέντων νέων ἀντιτορπιλλικῶν τοῦ Β. Ναυτικοῦ «Θύελλα» καί «Ναύπακτος».

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΔΙΕΝΕΙΜΕ ΧΘΕΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ

Οἱ Βασιλεῖς, ὁ Διάδοχος καί ἡ Πριγκήπισσα Εἰρήνη ἐπέδωκαν, χθές, βιβλιάρια ἀποκαταστάσεως ἀπόρων κορασίδων εἰς Γουδί, Πλάκαν, Κολωνόν, Γλυφάδα, Πειραιᾶ, Νίκαιαν καί Σαλαμῖνα.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;