ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Δευτέρα, 1 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ

«Τό Φόρεϊν Ὄφφις ἐξησφάλισεν, ἔναντι 1.240 δολλαρίων, ὅλα τά εἰσιτήρια τῆς παραστάσεως τοῦ “Ὀνείρου Θερινῆς Νυκτός”, τήν ὁποίαν θά παρακολουθήσουν οἱ Ἕλληνες βασιλεῖς». Τό ποσόν δέν εἶναι μεγάλο, ἀλλά ὑποθέτομεν ὅτι τό Φόρεϊν- Ὄφφις θά ζητηθῇ νά τοῦ ἀποδοθῇ ἀπό τά μυστικά κονδύλια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Διότι, ἀφοῦ τά κονδύλια αὐτά δέν διετέθησαν πρός διαφώτισιν τῆς βρεταννικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας καί τῆς κοινῆς γνώμης, δίκαιον εἶναι νά ἐπανορθώσουν ἕνα μέρος ζημίας πού προεκλήθη οὕτω!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΒΡΑΒΕΥΘΗ
ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Ἀργά χθές τήν ἑσπέραν ἀπενεμήθη ἡ «ἀργυρᾶ δάφνη» εἰς τήν Ἑλληνικήν ταινίαν «Ἠλέκτρα» τοῦ κ. Κακογιάννη, εἰς τά πλαίσια τοῦ φεστιβάλ, τό ὁποῖον διεξήχθη εἰς τόν κινηματογράφον «Τσό Πάλαστ» διά τό βραβεῖον Σέλσνικ. Λόγῳ ἀπουσίας τοῦ σκηνοθέτου τό βραβεῖον παρέλαβεν ὁ ἐν Βερολίνῳ πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Καρανδρέας.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.