Δευτέρα, 1 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ

«Τό Φόρεϊν Ὄφφις ἐξησφάλισεν, ἔναντι 1.240 δολλαρίων, ὅλα τά εἰσιτήρια τῆς παραστάσεως τοῦ “Ὀνείρου Θερινῆς Νυκτός”, τήν ὁποίαν θά παρακολουθήσουν οἱ Ἕλληνες βασιλεῖς». Τό ποσόν δέν εἶναι μεγάλο, ἀλλά ὑποθέτομεν ὅτι τό Φόρεϊν- Ὄφφις θά ζητηθῇ νά τοῦ ἀποδοθῇ ἀπό τά μυστικά κονδύλια τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν. Διότι, ἀφοῦ τά κονδύλια αὐτά δέν διετέθησαν πρός διαφώτισιν τῆς βρεταννικῆς πολιτικῆς ἡγεσίας καί τῆς κοινῆς γνώμης, δίκαιον εἶναι νά ἐπανορθώσουν ἕνα μέρος ζημίας πού προεκλήθη οὕτω!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΒΡΑΒΕΥΘΗ
ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ

Ἀργά χθές τήν ἑσπέραν ἀπενεμήθη ἡ «ἀργυρᾶ δάφνη» εἰς τήν Ἑλληνικήν ταινίαν «Ἠλέκτρα» τοῦ κ. Κακογιάννη, εἰς τά πλαίσια τοῦ φεστιβάλ, τό ὁποῖον διεξήχθη εἰς τόν κινηματογράφον «Τσό Πάλαστ» διά τό βραβεῖον Σέλσνικ. Λόγῳ ἀπουσίας τοῦ σκηνοθέτου τό βραβεῖον παρέλαβεν ὁ ἐν Βερολίνῳ πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Καρανδρέας.

Απόψεις

Tην Τρίτη 21.05 με την Εστία: Σειρά Μπετόβεν!

Εφημερίς Εστία
Την Τρίτη 21.05 η Εστία παρουσιάζει: BEETHOVEN LEGENDARY RECORDINS!

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.