ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020

Χριστιανοί χωρίς προσανατολισμό

ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ μας γιά τήν κεντρική κατεύθυνση πού πρέπει νά λάβει ὁ ἑορτασμός γιά τήν Ἑλλάδα τοῦ 2021 τήν καταθέσαμε λίαν προσφάτως

Πρέπει νά κοιτάξουμε ἐμπρός. Πρός τό Μέλλον. Νά μήν φυλακιστοῦμε στήν ἱστορία. Νά μή χαθοῦμε σέ καβγάδες. Νά προσδιορίσουμε μέ ἀκρίβεια τούς Στόχους τοῦ Ἔθνους τό 2050. Νά ὀνειρευτοῦμε πῶς θέλουμε τήν Ἑλλάδα τριάντα χρόνια μετά. Γιά νά συμβεῖ αὐτό ὅμως πρέπει νά ἔχουμε καί συνείδηση ποιοί εἴμαστε καί ἀπό ποῦ ἐρχόμαστε καί τί προσδίδει ὑπεραξία στήν ἐθνική μας ταυτότητα. Καί γιά νά συντάξουμε τό νέο «ἀφήγημα» ἀπαγορεύεται νά προσπεράσουμε την Ὀρθοδοξία καί τούς Θεσμούς της. Ἀπαγορεύεται νά ὑποβαθμίσουμε τήν τεράστια συμβολή της στήν μακρά πορεία τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Εἶναι σάν νά μή βλέπουμε ποῦ πᾶμε!

Ξεκαθαρίζουμε: Γράφουμε μέ ὁδοδείκτη τήν ἄποψη, πώς ἡ Ἐκκλησία εἶναι προοδευτικός θεσμός, ὄχι συντηρητικός καί ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι συγκριτικό μας πλεονέκτημα στόν νέο μισαλλόδοξο κόσμο τῶν θρησκειῶν, ὄχι μειονέκτημα. Δέν γνωρίζουμε πῶς ἐννοοῦν κάποιοι τήν ἐθνική μας ταυτότητα μέ βάση τίς κυρίαρχες νόρμες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. Ἐμεῖς ὅμως πιστεύουμε τό ἑξῆς: ἡ Ὀρθοδοξία καί ἡ Ἐκκλησία μας ἀκτινοβολοῦν καί στόν νέο κόσμο, δέν εἶναι ἕνα παλαιό σερβίτσιο ἐποχῆς τοποθετημένο σέ σκονισμένη βιτρίνα. Ἰδού γιατί:

– Στήν Ἀνατολική Μακεδονία φθάνουν κάθε καλοκαίρι δεκάδες ξένων τουριστῶν γιά νά βαδίσουν στά χνάρια τῆς πορείας τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί γιά νά προσκυνήσουν ἔξω ἀπό τούς Φιλίππους, στό χωριό ὅπου βαπτίστηκε ἡ πρώτη Εὐρωπαία χριστιανή, ἡ Λυδία. Γιά νά κατανοήσουν τούς λόγους πού τά Ἑλληνικά ἐπελέγησαν ὡς ἡ βασική γλῶσσα διάδοσης τοῦ Εὐαγγελίου καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ Χριστιανισμοῦ!

– Στό Ἅγιον Ὄρος, στά μοναστήρια τοῦ ὁποίου φυλάσσονται ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ κειμήλια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς ἀρχαίας Γραμματείας (ὅπως λ.χ. χειρόγραφα τοῦ Ρήγα Φεραίου στό Βατοπέδι), καταφθάνουν συνεχῶς διεθνεῖς προσωπικότητες ὅπως ὁ Κάρολος τῆς Ἀγγλίας, γοητευμένες ἀπό τόν ἀσκητισμό, τήν περισυλλογή καί τήν πεποίθηση, πώς ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι λιγώτερο ἀσφυκτική καί περισσότερο ἀνεκτική σέ σύγκριση μέ τίς δικές τους θρησκεῖες.

– Στά Ἱερόσολυμα κάθε χρόνο τό Πάσχα Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Πατριάρχης ἡγεῖται τῆς τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός πού γίνεται στόν Πανάγιο Τάφο. Ἡ διεθνής κοινότης ἐμπιστεύεται χρόνια τώρα Ἕλληνα, καί μόνον Ἕλληνα, προκειμένου νά ἡγεῖται τοῦ κρίσιμου γεωπολιτικά Πατριαρχείου.

– Στόν Λευκό Οἶκο κάθε χρόνο, μόνο γιά ἐμᾶς καί τούς Ἰρλανδούς, διοργανώνεται ἐκδήλωση γιά τήν ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας. Καί στήν τελετή αὐτή ἐνώπιον τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου ὁμιλητής εἶναι ὁ Ὀρθόδοξος Ἀρχιεπίσκοπος Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς. Ὀρθόδοξη ἦταν ἡ μοναδική ἐκκλησία πού ὀρθωνόταν –καί θά ὀρθωθεῖ ξανά– ἀνάμεσα στά γιγάντια σύμβολα τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ στό World Trade Center τῆς Νέας Ὑόρκης. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος.

– Στό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο στήν Κωνσταντινούπολη βρίσκουν οἱ μεγάλες δυνάμεις τόν σύμμαχο πού ἀναζητοῦν γιά νά ἀνακόψουν τήν ἐπέκταση τῆς ρωσσικῆς ἐπιρροῆς μέσω τῆς Ἐκκλησίας. (Οἱ Ρῶσσοι κατέλαβαν προσφάτως μέ ἱερεῖς τους ἐκκλησίες Ἑλλήνων στά Κατεχόμενα τῆς Κύπρου.)

– Στήν Ἄγκυρα, τέλος, ἀκόμη ὁ θρασύς Ἐρντογάν διεκδικεῖ τά ἐν Ἑλλάδι κειμήλια τῆς Παναγίας Σουμελᾶ στήν Τραπεζοῦντα, γιά νά τήν καταστήσει διεθνῆ θρησκευτικό τουριστικό προορισμό! Ὅταν λοιπόν ἡ ἀπήχηση καί τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας ξεπερνοῦν κατά πολύ τά ἑλληνικά σύνορα καί ὅταν ἡ δράση τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας μέσα ἀπό τούς 11.000 ναούς (τῶν ὁποίων ἡ καμπάνα χτυπᾶ κάθε Κυριακή, σέ κάθε γωνιά τῆς ἐπικράτειας) ἀναγνωρίζεται καθολικῶς, ποιός ἤ ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἔχουν τό κόμπλεξ νά ἀρνοῦνται ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μέρος τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας; Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού φοβοῦνται ὅτι τυχόν ἔνταξη τῆς Ἐκκλησίας στόν ἑορτασμό θά δημιουργήσει δῆθεν μιά ἀνεπιθύμητη αἴσθηση φολκλόρ;

Ὅποιοι καί ἄν εἶναι, κάνουν λάθος. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι μέρος τῆς ταυτότητάς μας μας καί ἡ Ἐκκλησία μέρος τῆς ἱστορίας μας. Ἄν ξετυλίξουμε τό ἐθνικό φίλμ τῆς ἱστορίας μας, θά ἀνακαλύψουμε τόν Μητροπολίτη Χρυσόστομο Σμύρνης νά ἀποκεφαλίζεται τέτοιες μέρες πρίν ἀπό ἑκατό χρόνια στά Σεπτεμβιανά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας χάριν τοῦ ποιμνίου του. (Ξέρουμε πολλούς πολιτικούς πού ὑπέστησαν τό ἴδιο;) Θα ἐντοπίσουμε τόν Παῦλο Μελᾶ νά ὁρκίζει στούς παπάδες μαζί μέ μιά εἰκόνα τῆς Παναγίας τούς Μακεδονομάχους του. Θά ἀναγνωρίσουμε τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά βάζει μέσα στήν νύχτα τῆς ναζιστικῆς κατοχῆς ἐνέχυρο ὅλη τήν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας (ἀκίνητα, ναούς, μοναστήρια, τάματα, βυζαντινές εἰκόνες, σταυρούς ἐπισκόπων), γιά νά βρεῖ λεφτά καί στάρι καί νά ταΐσει τά Ἑλληνόπουλα. Θά βροῦμε ἀκόμη καί τόν σφαγέα τοῦ Ἐμφυλίου Ἄρη Βελουχιώτη νά γυρίζει τά βουνά παρέα μέ τόν Παπα-Ἀνυπόμονο, γιά νά στρατολογήσει κόσμο γιά τήν ἀντίσταση κατά τῶν Γερμανῶν. Καί βεβαίως ναί, νά μήν ἐνοχλεῖ πού τό γράφουμε αὐτό, θά «πέσουμε» καί ἐπάνω στόν Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος τό 2007 σέ ἐποχές γενικῆς μέθης προειδοποιοῦσε ὅτι «τό πρόβλημα στήν Εὐρώπη δέν εἶναι τόσο οἱ μουσουλμάνοι μετανάστες ὅσο οἱ Εὐρωπαῖοι Χριστιανοί πού χάνουν σύν τῷ χρόνῳ τόν προσανατολισμό τους στήν ζωή». Πού διακήρυσσε ὅτι «τό Ἔθνος μας ἐπιβίωσε καί κράτησε τήν ἰδιοπροσωπία του, γιατί προτίμησε νά στερηθεῖ, νά πεινάσει, νά γυμνωθεῖ καί ἀπό περιουσίες καί ἀπό ἰδέες, ἀρκεῖ νά μπορέσει νά κρατήσει τήν πίστη του ἀτόφια, τήν γλῶσσα του ζωντανή, τήν ἱστορική του μνήμη παροῦσα». Λοιπόν, τί; Θά γίνουμε καί ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες Χριστιανοί χωρίς προσανατολισμό; Θά καταχωνιάσουμε ὅλους τούς φωτισμένους ἡγέτες μας στό μπαοῦλο τῆς λήθης, ἐπειδή τό ράσο γιά κάποιους εἶναι ντεμοντέ καί τό μαῦρο χρῶμα του παραπέμπει τάχα στούς μουλάδες τοῦ Ἰράν; Ὄχι βέβαια. Εἴμαστε κοσμοπολῖτες, γιατί κοσμοπολίτικος καί οἰκουμενικός εἶναι καί ὁ πολιτισμός μας καί ἡ θρησκεία μας. Αὐτά εἶναι τά λάβαρά μας. Καί τά λάβαρα δέν ὑποστέλλονται. Ἀνεμίζουν! Εἴμαστε ἀπολύτως βέβαιοι –καταλήγουμε– πώς ἡ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς 2021 Γιάννα Ἀγγελοπούλου τά καταλαβαίνει ὅλα αὐτά καί πώς ἡ ἐπικείμενη συνάντησή της μέ τόν Μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνάτιο, μέ ἀντικείμενο αὐτό ἀκριβῶς τό θέμα, θά εἶναι λίαν ἐποικοδομητική. Ἀναμένομεν.

Απόψεις

Eὐθυγραμμίσθημεν μέ τό State Department: Διάλογος μέ τήν Τουρκία καί στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Πομπέο ἐπιβεβαιώνει «Ἑστία» – Ἡ Ρωσσία ἀποσυντονίζει – Nά γίνετε ὁ ἀντίποδας στήν Gazprom

Τούς ἐξευτελίζουν οἱ Βούλγαροι

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΦΑΝΩΣ καί ἦταν ἀτυχής ἡ συμπερίληψη τοῦ ὅρου «ἱστορική»…

Ἔκρηξις κρουσμάτων καί διασωληνωμένων

Εφημερίς Εστία
Χωρίς ἀποτέλεσμα ἀποδεικνύονται τά μέτρα πού ἔχουν ἤδη ληφθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας…

Νέα δεξαμενόπλοια για την Aegean Shipping

Εφημερίς Εστία
Η Aegean Shipping με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου υπέγραψε συμφωνία μέσω ψηφιακής τελετής με την COSCO Heavy Industry (Yangzhou) Co. Ltd. για την κατασκευή δύο (2) συν ένα (1) δεξαμενόπλοιων AFRAMAX. Τα νέα πλοία θα είναι το 9ο και το 10ο κατά σειρά με τον Όμιλο COSCO τα τελευταία 4 χρόνια. Σήμερα ολόκληρος ο στόλος της Aegean Shipping αποτελείται από νεόκτιστα πλοία. Όλα τα πλοία της Aegean Shipping και ειδικά οι νέες αγορές είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα να πληρούν τις υψηλότερες φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο συμβόλαιο ενισχύει τις ήδη ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο COSCO και η Aegean Shipping προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της εποικοδομητικής συνεργασίας στο μέλλον.

Τά πλοῖα-γίγαντες ἐξώκειλαν στό Ἡράκλειο

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ περίπτωση τοῦ γερμανικοῦ κρουαζιεροπλοίου ἔφερε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῶν…