«Χωσίες» Ἀθηνῶν καί Περιχώρων

ΩΡΕΣ-ΩΡΕΣ νομίζω ὅτι μᾶς κάνουν πλάκα. Ὅτι ἀστειεύονται ἐσκεμμένα μαζί μας. Ἀλλά ἡ ὑποκρισία ἔχει καί τά ὅριά της.

Διαβάζω τά τελευταῖα εἰκοσιτετράωρα ἐφημερίδες μηντιαρχῶν, πού ἔχουν στήν ἰδιοκτησία τους ποδοσφαιρικές ὁμάδες. Ἀκούω τά ραδιόφωνά τους, βλέπω τίς τηλεοράσεις τους, καί ποιό εἶναι τό «ἀποκλειστικό» πού μεταδίδουν σέ ἐθνικό δίκτυο; Πρῶτον, ὅτι ἡ ἀστυνομία ἔχει στή λίστα της τά ὀνόματα τριακοσίων σκληρῶν χούλιγκαν, τά ὁποῖα ὡς φαίνεται γνωρίζει ἐδῶ καί πολύ καιρό. Καί ὡς φαίνεται δέν κάνει τίποτε.

Δεύτερον, ὅτι νεαροί χούλιγκαν ἔχουν σχέση μέ σκληρούς ποινικούς.

Τρίτον, ὅτι οἱ ἀνήλικοι ἔχουν σχέση μέ πολιτικά ἄκρα. Ἀλήθεια, δέν τά ξέρουμε αὐτά, ἐδῶ καί πολλά-πολλά χρόνια;

Εἶναι ἄγνωστο ὅτι σέ συγκεκριμένες θύρες, καί στόν βορρᾶ καί στόν νότο, ἅπλωναν τά πλοκάμια τους συγκεκριμένοι σχηματισμοί, καμμιά φορά ἐν γνώσει καί τῶν ἰδιοκτησιῶν; Ἔπρεπε νά πέσει μαχαιρωμένος ὁ 19χρονος Ἄλκης, κοντά στό Γήπεδο Χαριλάου, προκειμένου νά ἀνακαλύψουμε ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι μιά περίεργη χώρα-«μπάμπουσκα», μέ ἄπειρες σκοτεινές διαδρομές, καί ὑπόγεια τοῦννελ, στά ὁποῖα συναντῶνται, μακριά ἀπό τό φῶς τῆς ἡμέρας, εὐυπόληπτοι μέ λευκά κολλάρα, ποινικοί, ἀναρχικοί καί ἀκραῖοι, ἀναθέτοντας ἀποστολές ὁ ἕνας στόν ἄλλον γιά ὑποθέσεις πού δέν διανοούμαστε νά φανταστοῦμε;

Καί ὅτι οἱ πιτσιρικάδες, τά φανατικά ἐκτελεστικά ὄργανά τους, εἶναι ἡ τελευταία τρῦπα τοῦ ζουρνᾶ;

Ἔπρεπε νά δεῖ τό χαμόγελο τοῦ Ἄλκη ἡ εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά νά διατάξει νά ἐκδικαστοῦν ἐντός τριάντα ἡμερῶν ὑποθέσεις ὀπαδικῆς βίας, πού βάλτωναν χρόνια ὁλόκληρα, σέ δικαστικά συρτάρια;

Ὥς ποῦ λοιπόν μπορεῖ νά φτάσει ἡ ὑποκρισία σέ αὐτήν τή χώρα;

Γνωριζόμαστε καλά στήν Ἑλλάδα. Γιά νά τρέφεται τό πόπολο, μέ ὑπουργικές διαρροές, γιά «ἀρχηγούς καί ὑπηκόους». Τό χειρότερο ἀπό ὅλα ὅμως εἶναι ὅτι κάποιοι δέν ἀντιλαμβάνονται πόσο ἀνατριχιαστικές εἶναι οἱ ἰσορροπίες στήν Θεσσαλονίκη, ἡ κοινωνική ἀνατίναξη τῆς ὁποίας κρέμεται κυριολεκτικά ἀπό μία κλωστή. Ἡ δολοφονία τοῦ Ἄλκη φαίνεται μέ τά δεδομένα πού ἔχουμε μέχρι αὐτήν τήν στιγμή ὅτι ἀποτελεῖ τυχαῖο γεγονός καί ὄχι μέρος κάποιου ὀργανωμένου σχεδίου. Ἡ διαχείρισή της ὡστόσο μᾶς γεννᾶ σοβαρότατους προβληματισμούς.

Διότι ἔχει βάλει σέ πειρασμό διάφορους, χωσίες, Ἀθηνῶν καί Περιχώρων, νά ἀναμιχθοῦν στά ἐσωτερικά τῆς πόλης, κατά τρόπο ἀνεπίτρεπτο, μέ σκοπό νά τήν διχάσουν καί ὄχι νά τήν ἑνώσουν.

Δέν θέλω νά ὑπεισέλθω σέ νομικές λεπτομέρειες πού καταδεικνύουν πόσο μεθοδικά διαχέεται τό δηλητήριο, μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΠΑΟΚ καί τοῦ Ἄρεως, προκειμένου νά ἀνατιναχθεῖ ἡ Θεσσαλονίκη πρός ὄφελος τρίτων.

Προσέξτε πολύ τί μεταδίδουν αὐτές τίς μέρες συγκεκριμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, τί προσπαθοῦν νά ὑπαινιχθοῦν μέ πλάγιο τρόπο στούς ὀπαδούς καί τῶν δύο ὁμάδων κυρίως τοῦ Ἄρεως, δεῖτε τί διαρροές προσωπικῶν δεδομένων γίνονται μέσα ἀπό δημόσιες ἀρχές, τί ὑπαινιγμοί διατυπώνονται γιά τήν ἀντικειμενικότητα τῶν ἐνόρκων, ἐάν ἡ δίκη γιά τήν δολοφονία τοῦ Ἄλκη γίνει στήν Θεσσαλονίκη, καί θά κατανοήσετε. Ἡ ψυχή καί τό χαμόγελο τοῦ Ἄλκη δέν προσφέρεται γιά τέτοιου εἴδους παιγνίδια καί γιά τέτοιου εἴδους διχασμούς. Ὅποιοι τά διανοηθοῦν, θά τά βροῦν ἐνδεχομένως στήν αὐλή τους.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ