«Χωσίες» Ἀθηνῶν καί Περιχώρων

ΩΡΕΣ-ΩΡΕΣ νομίζω ὅτι μᾶς κάνουν πλάκα. Ὅτι ἀστειεύονται ἐσκεμμένα μαζί μας. Ἀλλά ἡ ὑποκρισία ἔχει καί τά ὅριά της.

Διαβάζω τά τελευταῖα εἰκοσιτετράωρα ἐφημερίδες μηντιαρχῶν, πού ἔχουν στήν ἰδιοκτησία τους ποδοσφαιρικές ὁμάδες. Ἀκούω τά ραδιόφωνά τους, βλέπω τίς τηλεοράσεις τους, καί ποιό εἶναι τό «ἀποκλειστικό» πού μεταδίδουν σέ ἐθνικό δίκτυο; Πρῶτον, ὅτι ἡ ἀστυνομία ἔχει στή λίστα της τά ὀνόματα τριακοσίων σκληρῶν χούλιγκαν, τά ὁποῖα ὡς φαίνεται γνωρίζει ἐδῶ καί πολύ καιρό. Καί ὡς φαίνεται δέν κάνει τίποτε.

Δεύτερον, ὅτι νεαροί χούλιγκαν ἔχουν σχέση μέ σκληρούς ποινικούς.

Τρίτον, ὅτι οἱ ἀνήλικοι ἔχουν σχέση μέ πολιτικά ἄκρα. Ἀλήθεια, δέν τά ξέρουμε αὐτά, ἐδῶ καί πολλά-πολλά χρόνια;

Εἶναι ἄγνωστο ὅτι σέ συγκεκριμένες θύρες, καί στόν βορρᾶ καί στόν νότο, ἅπλωναν τά πλοκάμια τους συγκεκριμένοι σχηματισμοί, καμμιά φορά ἐν γνώσει καί τῶν ἰδιοκτησιῶν; Ἔπρεπε νά πέσει μαχαιρωμένος ὁ 19χρονος Ἄλκης, κοντά στό Γήπεδο Χαριλάου, προκειμένου νά ἀνακαλύψουμε ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι μιά περίεργη χώρα-«μπάμπουσκα», μέ ἄπειρες σκοτεινές διαδρομές, καί ὑπόγεια τοῦννελ, στά ὁποῖα συναντῶνται, μακριά ἀπό τό φῶς τῆς ἡμέρας, εὐυπόληπτοι μέ λευκά κολλάρα, ποινικοί, ἀναρχικοί καί ἀκραῖοι, ἀναθέτοντας ἀποστολές ὁ ἕνας στόν ἄλλον γιά ὑποθέσεις πού δέν διανοούμαστε νά φανταστοῦμε;

Καί ὅτι οἱ πιτσιρικάδες, τά φανατικά ἐκτελεστικά ὄργανά τους, εἶναι ἡ τελευταία τρῦπα τοῦ ζουρνᾶ;

Ἔπρεπε νά δεῖ τό χαμόγελο τοῦ Ἄλκη ἡ εἰσαγγελία τοῦ Ἀρείου Πάγου γιά νά διατάξει νά ἐκδικαστοῦν ἐντός τριάντα ἡμερῶν ὑποθέσεις ὀπαδικῆς βίας, πού βάλτωναν χρόνια ὁλόκληρα, σέ δικαστικά συρτάρια;

Ὥς ποῦ λοιπόν μπορεῖ νά φτάσει ἡ ὑποκρισία σέ αὐτήν τή χώρα;

Γνωριζόμαστε καλά στήν Ἑλλάδα. Γιά νά τρέφεται τό πόπολο, μέ ὑπουργικές διαρροές, γιά «ἀρχηγούς καί ὑπηκόους». Τό χειρότερο ἀπό ὅλα ὅμως εἶναι ὅτι κάποιοι δέν ἀντιλαμβάνονται πόσο ἀνατριχιαστικές εἶναι οἱ ἰσορροπίες στήν Θεσσαλονίκη, ἡ κοινωνική ἀνατίναξη τῆς ὁποίας κρέμεται κυριολεκτικά ἀπό μία κλωστή. Ἡ δολοφονία τοῦ Ἄλκη φαίνεται μέ τά δεδομένα πού ἔχουμε μέχρι αὐτήν τήν στιγμή ὅτι ἀποτελεῖ τυχαῖο γεγονός καί ὄχι μέρος κάποιου ὀργανωμένου σχεδίου. Ἡ διαχείρισή της ὡστόσο μᾶς γεννᾶ σοβαρότατους προβληματισμούς.

Διότι ἔχει βάλει σέ πειρασμό διάφορους, χωσίες, Ἀθηνῶν καί Περιχώρων, νά ἀναμιχθοῦν στά ἐσωτερικά τῆς πόλης, κατά τρόπο ἀνεπίτρεπτο, μέ σκοπό νά τήν διχάσουν καί ὄχι νά τήν ἑνώσουν.

Δέν θέλω νά ὑπεισέλθω σέ νομικές λεπτομέρειες πού καταδεικνύουν πόσο μεθοδικά διαχέεται τό δηλητήριο, μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τοῦ ΠΑΟΚ καί τοῦ Ἄρεως, προκειμένου νά ἀνατιναχθεῖ ἡ Θεσσαλονίκη πρός ὄφελος τρίτων.

Προσέξτε πολύ τί μεταδίδουν αὐτές τίς μέρες συγκεκριμένοι τηλεοπτικοί σταθμοί, τί προσπαθοῦν νά ὑπαινιχθοῦν μέ πλάγιο τρόπο στούς ὀπαδούς καί τῶν δύο ὁμάδων κυρίως τοῦ Ἄρεως, δεῖτε τί διαρροές προσωπικῶν δεδομένων γίνονται μέσα ἀπό δημόσιες ἀρχές, τί ὑπαινιγμοί διατυπώνονται γιά τήν ἀντικειμενικότητα τῶν ἐνόρκων, ἐάν ἡ δίκη γιά τήν δολοφονία τοῦ Ἄλκη γίνει στήν Θεσσαλονίκη, καί θά κατανοήσετε. Ἡ ψυχή καί τό χαμόγελο τοῦ Ἄλκη δέν προσφέρεται γιά τέτοιου εἴδους παιγνίδια καί γιά τέτοιου εἴδους διχασμούς. Ὅποιοι τά διανοηθοῦν, θά τά βροῦν ἐνδεχομένως στήν αὐλή τους.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ